Thuisgroep 12 – 18 maart 2023

Dienst: ‘Rust voor wie is uitgeblust’ – David Bouwman

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

Download hier de toolbox

GEBED & WELKOM (5)

Start jullie samenzijn met welkom en gebed.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit:

 • Wat gaf jou deze week ademruimte?
 • Bij wie voel jij je op je gemak/ontspannen? Wat maakt dat dat zo is?
 • Hou je van stilte? Waarom wel/niet?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Mattheus 11: 25-30
25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 27 Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

 • In dit gedeelte lezen we de woorden van Jezus. Neem drie minuten de tijd om stil te worden en stil te staan in jezelf bij Hem die deze woorden tot ons spreekt.
 • Lees na deze stilte voor jezelf dit gedeelte nog eens door. Welk gedeelte spreekt tot je, raakt je of vind je opmerkelijk?
 • Wissel vervolgens uit

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Waar scoor jij jezelf op de schaal van:

RUST  ————————————————————————————  UITGEBLUST?

 • Hoe is de uitnodiging van Jezus: ‘Kom bij Mij…’ voor jou als je onrust, of ongerustheid in jezelf opmerkt?
 • Hoe ziet de rust die Jezus belooft (vs 28) er volgens jullie uit?

Jezus verlangt ernaar dat we Hem volgen, gehoorzaam zijn aan de Vader die we door Hem mogen leren kennen. Een weg die niet vanzelfsprekend en altijd makkelijk is, waar strijd, ongemak, zoeken, vallen, pijn ook onderdeel van is.

Jezus weet dit. Ziet ons. Nodigt ons uit dicht bij Hem te zijn. Hij is bij ons en weet wat we nodig hebben. Hij heeft ons lief. Hij wil ons ademruimte, vrijheid, vergeving, verlossing, rust en vrede geven. Bij ons zijn in het volgen van de wil van Zijn Vader. Ook in onze angst, stress en onrust.

 • Kijkend naar je eigen onrust, wat heb jij ten diepste nodig van Jezus?
Gebed

>> Neem met elkaar ruim de tijd om in te gaan op de uitnodiging van Jezus: ‘Kom bij mij..’.

Vertel Hem wat je ten diepste nodig hebt en wat er in je leeft aan vragen, pijn, onrust, verlangens en antwoord op Zijn uitnodiging.

Ga hierna terug naar de grote groep

AFRONDING (20)

Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

 • Wat is jullie het meest bijgebleven uit de gesprekken in jullie groepjes?
 • Hoe willen jullie naar elkaar omzien als thuisgroep de komende periode?
 • Sluit samen af met gebed of een lied.

Lees verder

Thuisgroep 26 februari t/m 4 maart 2023

Spreker: Maarten The

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

Download hier de toolbox

GEBED & WELKOM (5)

Start jullie samenzijn met welkom en gebed.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit:

 • Hoe belangrijk vind jij overzicht in je week? Wat helpt je daarbij?
 • Wat is er deze week (of onlangs) bij jou anders verlopen dan dat je van tevoren had bedacht? Hoe ben je daar mee om gegaan?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees Mattheus 11: 2-6

2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe 3 met de vraag: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 4Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5 blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6 Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

 • De preek ging over bovenstaand tekstgedeelte. Lees nogmaals in stilte de tekst door.
 • Schrijf op, ieder voor zich: hoe vat jij dit tekstgedeelte in één zin samen? Waar gaat dit gedeelte over? Wissel uit.

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Let op: Onderstaand meerdere vragen ter bespreking. Kies gezien de hoeveelheid gesprek die deze kunnen opleveren met elkaar uit op welke vragen je verder in wilt gaan.

Afgelopen zondag ging de preek over hoe je omgaat met geloofstwijfels en omstandigheden die soms anders verlopen dan verwacht.

 • Denk eens aan je werk, school of thuissituatie: Kun jij je een recente gebeurtenis herinneren waar je te maken had met twijfels over een te nemen beslissing?
 • Wat gebeurde er? Wat maakte dat je twijfelde? Hoe ben je tot een beslissing gekomen?

  De uitleg van de preek ging voor een deel over het leven van Johannes de Doper. De bijzondere roeping die hij had al voor zijn geboorte en hoe hij zijn hele leven werd voorbereid op dat ene half jaar van zijn publiekelijke bediening. Maar wanneer hij in de gevangenis zit, begon hij te twijfelen aan het beeld dat hij van Jezus had, de Messias.

  Lees met elkaar Mattheus 3:1-12

  3 1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe 6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 7 Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? 8 Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. 9 En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10 De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11 Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12 Hij houdt de wan in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’

  Probeer met elkaar aan de hand van Johannes’ woorden een beeld te schetsen wat zijn verwachtingen van de Messias waren.

  • Johannes is in vers 2, 7-12 aan het woord, wat valt je op aan zijn boodschap? Wat zeggen deze woorden over de Messiasverwachting die er leefde bij Johannes?

  Lees nogmaals met elkaar Mattheus 3:11-17 en 11:2-6

  Johannes de Doper had aan de ene kant een goddelijk wonder meegemaakt in zijn leven bij de doop van Jezus, maar aan de andere kant zat hij in de gevangenis, hoorde hij over het optreden van Jezus en kon hij zijn beeld van Jezus niet verenigen met zijn omstandigheden, hij werd in zijn diepste overtuigingen aangevochten.

  Maarten vertelde in zijn preek over zijn eigen worstelingen met het beeld van de genezende God en het uitblijven van genezing in zijn eigen leven. Er is een spanningsveld tussen verwachtingen en de realiteit die soms anders loopt.

  • Heb jij wel eens een moment in je leven meegemaakt waarin je jouw beeld van God niet kon verenigen met wat je meemaakte? Of ken jij iemand met zo’n worsteling?
  • Hoe ben je daarmee omgegaan? Wat hielp wel in je worsteling en wat juist niet?

  De woorden van Jezus uit vers 6 zijn zowel een pastorale bemoediging, om zijn werken (vers 5) opnieuw te duiden, als een waarschuwing. Tijdens de preek sprak Maarten over het taboe dat soms heerst in kerken rondom geloofstwijfels.

  • Wat heb jij nodig van anderen, de thuisgroep of de gemeente om eerlijk te mogen zijn over je twijfels? Hoe kunnen anderen jou helpen in jouw worstelingen?
  • Wat is misschien ‘not-done’, waar zou je aanstoot aan kunnen nemen? Kan je duiden wat maakt dat dat zo is?

  Ga hierna terug naar de grote groep

  AFRONDING (20)

  Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

  • Wissel kort uit: wat is jullie het meest bijgebleven uit de gesprekken in jullie groepjes?
  • Sluit samen af met gebed of een lied.

  Lees verder

  Thuisgroep 5 tm 11 februari 2023

  Dienstenserie: Geliefde Kerk

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  Download hier de toolbox

  GEBED & WELKOM (5)

  Start jullie samenzijn met welkom en gebed.

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  Wissel uit: 

  • Hoe schuif je aan vandaag? Wil je iets delen uit je dag?
  • Wat is het leukste stukje dat jij eens op een bruiloft hebt meegemaakt? Wat maakte dat je het leuk vond?
  • Hoe vier jij het allerliefst je verjaardag? Is het iets waar je naar uitkijkt of sla je de dag liever over?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Openbaring 2:18-29 (NBV)

  18 Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: “Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons: 19 Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, trouw, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger. 20 Maar dit heb Ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en tot het eten van offervlees verleidt. 21 En hoewel Ik haar de tijd heb gegeven om tot inkeer te komen, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. 22 Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze zich van haar daden afkeren; 23 haar kinderen zal Ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat Ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat Ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. 24 Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg Ik: ‘Ik leg u maar één last op: 25 houd vast aan wat u hebt, totdat Ik kom.’26 Wie overwint en tot het einde blijft doen wat Ik wil, zal Ik macht geven over alle volken. 27 Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld. 28 Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan Mij heeft gegeven. En Ik zal hem ook de morgenster geven. 29 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

   

  Openbaring 2:18-29 (The Message)
  18 Write this to Thyatira, to the Angel of the church. God’s Son, eyes pouring fire-blaze, standing on feet of furnace-fired bronze, says this: 19 “I see everything you’re doing for me. Impressive! The love and the faith, the service and persistence. Yes, very impressive! You get better at it every day. 20-23 “But why do you let that Jezebel who calls herself a prophet mislead my dear servants into Cross-denying, self-indulging religion? I gave her a chance to change her ways, but she has no intention of giving up a career in the god-business. I’m about to lay her low, along with her partners, as they play their sex-and-religion games. The bastard offspring of their idol-whoring I’ll kill. Then every church will know that appearances don’t impress me. I x-ray every motive and make sure you get what’s coming to you. 24-25 “The rest of you Thyatirans, who have nothing to do with this outrage, who scorn this playing around with the Devil that gets paraded as profundity, be assured I’ll not make life any harder for you than it already is. Hold on to the truth you have until I get there. 26-28 “Here’s the reward I have for every conqueror, everyone who keeps at it, refusing to give up: You’ll rule the nations, your Shepherd-King rule as firm as an iron staff, their resistance fragile as clay pots. This was the gift my Father gave me; I pass it along to you—and with it, the Morning Star! 29 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches.”

   • Lees het gedeelte uit de NBV nogmaals in stilte. Onderstreep eens wat je opvalt.
   • Lees daarna de vertaling zoals geschreven in ‘The Message’. Wat valt je hierin op?
   • Bespreek: welke verschillen merk je op in de vertalingen? Wat zegt dat je?

    VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

    Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

    Bruid

    In de preek afgelopen zondag werd benoemd dat in dit gedeelte Jezus aan het woord is en de bruid voorbereid op Zijn komst en het bruiloftsfeest (zie ook Openbaring 19:7). De bruid is de gemeente, Jezus is de bruidegom.

    • Wat doet dit beeld met jou? In hoeverre zie je de keuzes die je maakt in je leven als voorbereiding op de bruiloftsdag?
    • In hoeverre leef jij met het besef dat Jezus elk moment kan terugkomen? Wat doet dat idee met je?

    Gods woorden kennen

    In het tekstgedeelte lezen we over hoe Izebel als profetes (iemand die woorden spreekt namens God) de bruid laat dwalen. Haar woorden maken de bruid minder mooi. Jezus spreek duidelijk over hoe Hij het hart en de ziel van de mens doorgrond en verlangt naar inkeer. Izebel kiest dit niet en dat heeft een gevolg lezen we.

    • Een dwaallering brengt je van God af. Wat zijn volgens jou dwaalleringen in deze tijd? Hoe ga jij daarmee om?
    • De gemeente in Thyatira wordt geprezen voor haar liefde, trouw, hulpvaardigheid en standvastigheid. Herken je dat in op Doortocht?

    Als Bruid verlangen we ernaar klaar te zijn voor de komst van Jezus. Gods woorden kennen en ernaar leven dat mogen we oefenen, vanuit dat verlangen klaar te zijn voor het bruiloftsfeest. In het oefenen en kennen van wie God is en wat Hij spreekt groeit liefde, trouw, hulpvaardigheid, standvastigheid. Een proces, van samen leren leven als Jezus!

    • Reageer eens op de volgende stelling: ‘als je een volgeling van Jezus bent, wil je graag Gods Woord bestuderen’
    • Wat helpt jou om Gods woorden te kennen? Kan je eens een voorbeeld geven van hoe jij leert over wat de woorden van God zijn en wat ze betekenen?

    Ga hierna terug naar de grote groep

    Wil je meer context bij Openbaring?  De volgende video van the Bibleproject geeft een overzicht van Openbaring H1-11. 

    AFRONDING (20)

    Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

    • Wissel kort uit: wat is jullie het meest bijgebleven uit de gesprekken in jullie groepjes?
    • Beeld je eens in: hoe zal het zijn, het bruiloftsfeest, als Jezus zijn bruid komt halen?
     Hoe is het om dat feest te vieren? Die Bruid te zijn?
     • Waar denk je dan aan?
     • Wat voor beeld heb je erbij?
     • Waar verlang je dan naar?
    • Sluit af met een (kring)gebed en noem bijvoorbeeld hardop naar Jezus waar je naar uitziet als Hij komt.

    Lees verder

    Thuisgroep 22 tm 28 januari 2023

    Dienstenserie: Geliefde Kerk

    Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

    Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

    Dit heb je nodig:

    • Bijbel

    • laptop / telefoon

    • pen & papier

    Download hier de toolbox

    GEBED & WELKOM (5)

    Start jullie samenzijn met welkom en gebed. We geloven dat God aanwezig is in jullie ontmoeting. Dat Hij jullie hoort en spreekt op verschillende manieren. Wat zouden jullie hem aan de start van jullie samenzijn willen vragen? Wat zou je met Hem willen delen?

    Maak bijvoorbeeld gebruik van de volgende vorm:

    • Neem kort de tijd om voor jezelf in een woord of zin te bedenken:
     ‘ik verlang naar ….    met/van God in deze ontmoeting’
    • Spreek samen een kringgebed uit. Iemand begint met: ‘Heer wij verlangen naar.. ‘
    • Vervolgens spreekt ieder een kort woord of zin uit en rond de laatste persoon het gebed af.

    CHECK-IN (10)

    Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

    Wissel uit:

    • Heb jij een bijnaam? Wie heeft je die gegeven? Vind je die bij jezelf passen?
    • Wat voelde voor jou als een overwinning in de afgelopen twee weken?
    • Is er een vraag waar je maar geen antwoord op kunt vinden met God?

    LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

    Lees Openbaring 2:12-17 met elkaar.

    2 | 12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: “Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: 13 Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. 14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 15 Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 16 Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. 17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.”

    • Lees nogmaals het gedeelte in stilte. Onderstreep of schrijf op: welk woord of welke zin roept vragen bij je op/ spreekt je aan?
    • Bespreek wat jullie op is gevallen. Of benoem eens wat je met name is bijgebleven over dit gedeelte vanuit de preek van zondag.

    VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

    Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

    Bekijk nogmaals vers 12-16 van Openbaring 2.

    • De gemeente in Pergamum blijft trouw aan Jezus, te midden van vervolging en de dood van een medechristen in hun stad (13). Tegelijkertijd omarmen sommigen van hen een andere leer (14,15). Hoe kan het denk je dat die twee dingen naast elkaar kunnen staan in een gemeente?  
    • Zie je wel eens in je eigen leven dat je standvastig & toegewijd bent aan Jezus maar dat er ook dingen zijn die je afhouden van God?
     • Waarin zie je dat?
     • Zie je de dingen die je van God afhouden ook als afgod?

      In het tekstgedeelte lezen we over de troon van Satan en over de Geest die tot de gemeenten spreekt. In de preek ging het ook over de geestelijke wereld om ons heen. Dit gedeelte roept de gemeente van Pergamum op te onderscheiden en blijven bij wat ze hebben geleerd over Jezus en niet naar de leer van anderen te leven.

      • In hoeverre is onderscheiden iets waar jij bewust mee leeft en mee bezig bent? Kan je daar iets over vertellen?
      • Hoe kan je elkaar helpen als thuisgroep in het onderscheiden en kiezen voor de dingen die je helpen dicht bij God te blijven?

      In het laatste deel van de tekst lezen we: ‘Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.’

      • Wat zegt die belofte je over God?
      • Wat doet die belofte met jou?

      Rond samen af en ga terug naar de grote groep.

      Wil je meer context bij Openbaring?  De volgende video van the Bibleproject geeft een overzicht van Openbaring H1-11. 

      AFRONDING (20)

      Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

      • Hoe is deze avond voor je geweest? Is er nog iets dat je wilt benoemen?
      • Hoe kunnen jullie elkaar helpen dicht bij God te blijven?
       • Zou je hierin concreet iets in willen oefenen met iemand uit de groep?
      • Sluit af met gebed of een lied

      Lees verder

      Thuisgroep 8 – 14 januari 2023

      Dienstenserie: Geliefde Kerk

      Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

      Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

      Dit heb je nodig:

      • Bijbel

      • laptop / telefoon

      • pen & papier

      Download hier de toolbox

      GEBED & WELKOM (5)

      Het goede van God gewenst voor ieder van jullie in 2023 en voor jullie samen als thuisgroep! We beginnen deze week aan een nieuwe dienstenserie: Geliefde Kerk. Een serie die ingaat op de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring. Wat kunnen we leren van deze brieven? Hoe helpt het ons om samen te leren leven als Jezus? Vandaag de start met de brief aan de gemeente te Efeze!

      • Start jullie samenzijn met gebed
      • Proost samen op het nieuwe jaar en maak een leuke groepsfoto (deel hem in de Op Doortocht app!).

      CHECK-IN (10)

      Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

      Wissel uit: 

      • Een januari-dip of een frisse start? Hoe ga jij meestal het nieuwe jaar in?
      • Waar wil je in dit jaar meer van, en waar minder van?
      • Sluit af met gebed en deel met God waar jullie met Hem naar verlangen in 2023.

      LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

      Lees Openbaring 2:1-7 met elkaar.

      2 | 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: “Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt: 2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. 3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. 6 Het pleit echter voor u dat u net als Ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. 7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.

      • Lees nogmaals het gedeelte ieder in stilte.
      • Onderstreep of schrijf op: welk woord of welke zin springt er voor je uit?
      • Deel met elkaar waarom dit je opvalt.

      VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

      Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

      In Openbaring 2:1-7 lezen we over een visioen dat Johannes heeft gekregen van Jezus. Hij krijgt de vraag de gemeente in Efeze te schrijven en ze op te roepen tot inkeer te komen. Efeze wordt in dit gedeelte geprezen om haar standvastigheid, toewijding in het geloof, het doorstaan van beproevingen; ze weren dwaalleer met volharding. Toch wordt benoemd dat ze van grote hoogte gevallen is. Waarom? Ze hebben de liefde van weleer, de eerste liefde opgegeven.

      • Wat wordt er bedoeld met de ‘liefde van weleer’ denken jullie?
      • Wat is er veranderd in jouw geloof ten opzichte van ‘vroeger’? Hoe waardeer je dat? Ben je er blij mee of juist niet?

      Efeze wordt geprezen om haar toewijding. Johannes roept hen op zich weer toe te wijden aan hun eerste liefde. In vers 5 lezen we: bedenk, bekeer en doe. Doe weer als vroeger. Breng de liefde terug.

      Lees samen 1 Korinthe 13. >> Paulus schrijft dat alle goede werken gedaan in de naam van Jezus Christus geen waarde hebben, als daarbij geen sprake is van liefde.

      • Welke les kunnen we uit de brief aan Efeze en de brief aan Korinthe leren als het gaat om het spanningsveld tussen leer & liefde? Tussen religie en relatie?
      • Wat is de ander in de gemeente liefhebben volgens jou? Hoe ziet dat er concreet uit?
      • Wat is iets in jouw leven of in gemeente waarvan je je kan voorstellen dat Jezus zegt bedenk, bekeer, doe? Schrijf het eventueel eens op:

      Bedenk…

      Bekeer…

      Doe…

      Wil je meer context bij Openbaring?  De volgende video van the Bibleproject geeft een overzicht van Openbaring H1-11. 

      AFRONDING (20)

      Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

      • Wat willen jullie als thuisgroep vasthouden in het toegewijd liefhebben van elkaar? Schrijf eventueel op in steekwoorden en pak het er op een volgend moment bij, of maak er bijvoorbeeld een moodboard van!
      • Sluit samen af met gebed of een lied.

      Lees verder

      Thuisgroep 19 t/m 24 december 2022 (extra)

      Dienstenserie: Geef Kostbaar Licht

      Je bekijkt een bonus-toolbox voor onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Stuur dan een e-mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl 

      Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

      Dit heb je nodig:

      • Bijbel

      • Laptop voor afspelen video

      • evt. geluidsversterking

      Download deze toolbox

      GEBED & WELKOM

      Start samen met gebed, of zing/luister een Advent lied met elkaar.

      CHECK-IN (10)

      Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen
      (
      benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

      Wissel uit: 
      • Welke ontmoeting in de afgelopen week is je bijgebleven? Waarom? 
      • Zie je uit naar de komende weken? Waarom wel/niet? 

      LEES & VERKEN (15)

      Lees de volgende tekstgedeeltes (verdeel ze onder elkaar): 

      1. Genesis 15:1-6,
      2. Genesis 16:1-4,
      3. Genesis 17:15-22,
      4. Genesis 18: 9-15,
      5. Genesis 21:1-7,
      6. Lukas 1:5-25
      Bespreek
      • Vergelijk de ervaringen van Zacharias & Elizabeth met die van Abraham & Sarah.
       Hoe worstelen beide koppels in het vertrouwen op Gods beloften? En hoe laten ze hun vertrouwen zien?
        
      • Wat zie je in de reactie van Maria op de belofte van God? (Lukas 1:34-38) 
      • Hoe is je eigen reactie op de beloften van God? Op de komst van Zijn Koninkrijk?

       VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (45)  

       Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

       • De wereld op zijn kop

       • Kostbaar licht is gekomen

       De wereld op zijn kop

       Bekijk de volgende video over de geboorte van Jezus.  

       Lees de volgende tekstgedeeltes waarin Maria en Zacharias God loven: 

       • Lukas 1: 39-56, Lukas 1: 68-79 

       Bespreek 

       • Wat valt je op in de video en tekstgedeeltes? Wat lees je over God en hoe Zijn Koninkrijk beschreven wordt? 
       • Welke aspecten hiervan zou je meer willen zien in je eigen leven en in de gemeenschap waarin je met God onderweg bent?
       • Wat zou in je eigen lofzang benoemd staan over wie God is? 

        Kostbaar licht is gekomen

        In de preek werd benoemd dat Kostbaar Licht is gekomen en niet is weggegaan. God is met ons. Het is geen klein licht, geen vergankelijk licht. Het is licht als hoop voor de volken. Licht dat zich over jou en mij ontfermt en zal schijnen over allen die in duisternis verkeren (Lukas 1:78-79). Licht dat verschil maakt, dat ons helpt te leven zonder angst, met vrede. Licht dat brengt dat we te midden van alles bij God kunnen zijn, Hem eren, aanbidden, dienen, tot rust komen, vieren.  

        Bespreek; als je kijkt naar de wereld om je heen: 

        • Welke duisternis grijpt jullie aan en verlangen jullie Gods licht voor? 
        • Waar zien jullie dat het Licht niet is weggegaan?  
        • Hoe lukt het jou tot rust te komen en te vieren te midden van een wereld in duisternis? 

        AFRONDING (15)

        Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

        Neem tijd voor gebed.  

        • Dank God voor Zijn licht, waardoor we onze voeten mogen zetten op de weg van vrede. Te midden van een wereld in duisternis.  
        • Deel wat de komst van Jezus doet, hier en nu. 
        • Deel met God waar je duisternis ziet en vraag Hem met Zijn licht te zijn in die duisternis.

        Gezegende feestdagen gewenst!  We zien er naar uit met jullie te vieren dat Kostbaar Licht gegeven is!

        Lees verder

        Thuisgroep 11-17 december 2022

        Thuisgroep 11 t/m 17 december 2022

        Dienstenserie: Geef Kostbaar Licht

        Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Stuur een e-mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl om je aan te melden.

        Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

        Dit heb je nodig:

        • Bijbel

        • Telefoon of laptop

        • Geluidsboxje

        Download deze toolbox

        GEBED & WELKOM (5) 

        Begin met gebed of zing samen een lied. Sta stil bij Gods aanwezigheid in jullie midden.

        CHECK-IN (15)

        (Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen) 

        Marijn deelde afgelopen zondag over het ‘reeds’ en ‘nog niet’ waarin we leven. We leven in de verwachting van Gods gehele afrekening met het duister. God is met ons, Jezus kwam en overwon het kwaad, daarmee gingen veel beloften van God in vervulling (reeds). Maar duisternis is nog aanwezig in ons leven. Er zijn beloften van God die nog vervuld zullen worden (nog niet). De Heilige Geest is in ons, leidt ons, wijst naar Jezus en de hoop die hij geeft. Af en toe proeven we van dat wat komen gaat. 

        Deel met elkaar  

        • Heb jij wel eens een stukje ‘hemel op aarde’ ervaren in je leven? Dat Jezus overwinning op het kwaad je eigen leven raakte? Kan je iets delen over wanneer dat was en hoe dat je hoop geeft?  

        Sluit dit moment af met een kort gebed. Vraag God dat jullie Hem en elkaar mogen leren kennen in hoe het leven is te midden van het ‘reeds’ en ‘nog niet’. Sluit weer aan bij de grote groep. 

        LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15)

        Lees samen het Bijbelgedeelte van afgelopen zondag: Openbaring 21:22-27 

        • Wat lees je in dit gedeelte over wie God is?  
        • Wat lees je in dit gedeelte over (kostbaar) licht?  

        VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (45)  

        (Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen) 

        • God Kostbaar Licht

        • Verbeeldingskracht

        • Verwachtingsvol

        God Kostbaar Licht

        We startten deze serie met Genesis: over God die aan het begin aanwezig was, licht bracht in de duisternis. Vorige week zondag in het verhaal van Bram en Jesaja hoorden we dat God hoop is in onze duisternis. Hij is aanwezig. In Openbaring 21 schrijft Johannes dat God Licht zal zijn. Hij schetst aan een kerk in verdrukking: hou vol, het Licht zal overwinnen en alles overheersen. Het Licht van God duidt Zijn aanwezigheid. Hij die is, was en zal zijn.  

        >> In het Oude Testament lezen we over de tempel, de plek waar God is en de mensen ontmoet. 
        >> In Openbaring spreekt Johannes over hoe er geen tempel meer zal zijn. God en het Lam zullen tempel zijn.
        >> Wij leven in de periode die uitziet naar die toekomst. In het ‘reeds’ en ‘nog niet’ is de gemeente de tempel. Als Op Doortocht mogen we vooruitgrijpen op wat God straks gaat doen. Mogen we, door de Heilige Geest, nu al een stukje van die aanwezigheid van God vormgeven door te leren leven als Jezus. Met en voor elkaar als Jezus te zijn, licht te zijn.   

        Bespreek met elkaar (10)  

        • Is de thuisgroep, de gemeente Op Doortocht een plek waar je God ontmoet en Zijn licht ervaart?   
        • Hoe zal dat zijn denk je, dat God & het Lam de tempel zijn? 

        Verbeeldingskracht

        De Narnia reeks van C.S. Lewis sluit af met het boek ‘het laatste gevecht’. In de laatste paragraaf staan de hoofdpersonen uit het verhaal bij Aslan. Ze zijn bang uit Narnia weer naar hun eigen wereld gestuurd te worden. Aslan zegt ze niet bang te zijn, dat die tijd voorbij is, hun leven in de eigen wereld afgelopen. Vervolgens schrijft Lewis:   

        ‘En terwijl Hij sprak zag Hij er in hun ogen niet langer uit als een leeuw. De dingen die daarna begonnen te gebeuren waren zo indrukwekkend en prachtig dat ik ze niet op kan schrijven. Voor ons is dit het einde van de kronieken van Narnia. Maar voor hen was het nog maar het begin van het echte verhaal. Hun hele leven in deze wereld en al hun avonturen in Narnia waren niet meer dan de omslag en titelpagina geweest. Nu begonnen ze eindelijk aan Hoofdstuk Eén van het Grote Verhaal dat niemand op aarde nog gelezen heeft, dat voor eeuwig door blijft gaan en waarin ieder hoofdstuk nog mooier is dan het vorige.’   


        Beeld in en deel met elkaar   
        Lewis neemt ons met zijn verbeeldingskracht mee in zijn verlangen naar iets prachtigs. Openbaring doet dit ook. Het wekt een verlangen naar iets prachtigs. Het nodigt ons uit voorbij het ‘reeds’ te kijken naar het ‘nog niet’.   

        • Neem even de tijd, sluit eventueel je ogen als dat je helpt. Beeld je eens in: wat zou er veranderen als Openbaring 21 nu werkelijkheid wordt in je leven?  
         • Waarin word je dan getroost?  
         • Wat is dan heel dat nu stuk is?  
         • Waar wordt dan mee afgerekend?  
        • Waar ervaar jij persoonlijk het ‘nog niet’ in je leven? Hoe ga je daar mee om?
          • Deel dit (waar mogelijk) in je groepje 

          Verwachtingsvol

          Verwachtingsvol zijn naar de tijd waarin Gods Licht volledig is doorgebroken, te midden van het contrast van ons leven nu, is iets dat we niet alleen kunnen. We mogen samen uitzien naar wat komt. Elkaar hoop en steun geven als het zwaar en moeilijk is. Wijzen op waar we iets te leren hebben in leven als Jezus. Waar we licht kunnen zijn voor anderen die Hem niet kennen. Samen Gods tempel zijn. Elkaar kennen in hoe de ‘reeds’ en ‘nog niet’ er voor ons uitziet en daarin hoopvol onderweg zijn. Op Doortocht. 

          Spreek uit   
          Gods tempel. Samen vormen we een plek waarin we God ontmoeten met onze aanbidding, verlangens en vragen. Waar we verwachtingsvol zijn, Zijn aanwezigheid zoeken en naar elkaar uitspreken wat God heeft beloofd.   

          Je hebt net van elkaar gehoord hoe het contrast van ‘reeds’ en ‘nog niet’ zichtbaar wordt in jullie leven. Hoe de ander hoopt dat God daarin dingen zal veranderen. De duisternis heeft geen toekomst bij God. Daar mogen we aan vasthouden, ook als we nu het donker ervaren.  

          • Spreek uit naar God wat je gelooft voor de persoon rechts van je. Begin met ‘Er komt een dag..’. Bemoedig elkaar met dat wat God beloofd heeft.   

          Rond met het uitspreken van die verwachting en hoop de tijd in je kleine groep af. 

          AFRONDEN (15)

          Is er nog iets dat goed is om te delen in de grote groep?   

          Hoe willen jullie als groep vasthouden aan Gods beloften de komende tijd?  Is er een gedachte/ belofte/ gebed dat jullie meenemen de komende week in?  

          Luister een van onderstaande liederen of vraag of iemand uit de groep een lied heeft dat geluisterd kan worden ter afsluiting.  

          Lees verder

          Thuisgroep 27 nov – 3 dec 2022

          Dienstenserie: Geef Kostbaar Licht

          Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Stuur dan een e-mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl. 

          Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

          Dit heb je nodig:

          • Waxinelichtjes & aansteker

          • Telefoon of laptop met spotify/youtube

          • Bijbel

          Download deze toolbox

          Welkom (5 min)

          Advent. Tijd van verwachting. De komende weken staan we stil bij het Kostbaar Licht dat God ons schenkt; God met ons Als Op Doortocht willen we verwachtingsvol zijn. We willen samen zoeken, leren, vragen en ontvangen en daarin God verwachten. Welkom!

          Bidden & lezen (10 min)

          Licht | Steek een kaars aan. Doe de verdere verlichting in de ruimte uit. 

          Stilte | Neem in het donker twee minuten stilte. Sta in jezelf stil bij God de Schepper, bij de aarde die nog woest en doods was. Bij een wereld zonder licht. 

          God spreekt | Lees bij kaarslicht het Bijbelgedeelte van zondag: Genesis 1:1-5  
          In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 
          God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.  God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde bij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.  

          God hoort | Spreek een gebed uit; bijvoorbeeld: 
          God, Schepper van hemel en aarde.
          Geest, die er was toen alles nog woest en doods was.
          Dank U wel voor licht. U sprak en het was er. En het was goed.
           
          Dank U voor licht in het duister. Dank U voor dag en nacht.
          We eren U als Maker van het licht.  
          Wilt U aanwezig zijn vanavond met Uw licht.  
          Wilt U ons mensen maken die vol verwachting zijn.  
          Die hoop zichtbaar maken die U wilt geven. Aan ons.  
          En aan ieder die in duisternis leeft. Amen  

          • Check-in

           15 minuten

          • Verkennen

           10 minuten

          • Verdiepen

           35 minuten

          Check-in (15 min)

          Hoe is het?

          Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen
          (
          benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).

          Geef Kostbaar Licht

          >> Deel met elkaar 

          • Hoe ben je hier vanavond? Zag je uit naar deze ontmoeting? 

          • Wat is een mooie herinnering aan de adventstijd of kerst die je koestert?  

          • Hoe wil je de komende adventstijd instappen? Waar verlang je naar met God? 

          Verkennen (10 min)

          Lees

          Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

          Bespreek het tekstgedeelte

          • Neem een moment en schrijf op voor jezelf: wat zegt dit gedeelte je over God? 

          • Deel kort in de groep wat je hebt opgeschreven over wat je opviel in het tekstgedeelte. 

          Verdiepen (35 min)

          Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt

          Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen
          (
          benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).

          >> Bespreek met elkaar 

          God creëerde in het verborgene. Hij sprak en schiep iets goeds. Zijn Geest bewoog over het water al voor het licht bestond. Jezus kwam, werd mens, een levend Licht, stierf voor ons en kwam tot leven in een donker graf. Hij stond op uit de dood. Bijzonder krachtig. 

          God staat aan het begin. Van de schepping. Van jouw leven. Van licht in duisternis. 

          • Wat betekent dit voor jou, dat God aan het begin staat? Licht is? 
          • Hoe is dit bijvoorbeeld zichtbaar in je dagelijks leven? 
          • Reageer op de volgende stelling: als God niet aan het begin staat, kun je als mens doen en laten wat je wilt 

          >> Bespreek met elkaar

          Advent gaat over uitzien naar Immanuel, God met ons. God die aanwezig is in ons leven. Zijn liefde en licht is kostbaar! Psalm 36 beschrijft dit mooi. Lees vers 8-10 samen. 

          Vers 10 verteld over hoe bij God de bron is, en wij licht mogen zien door Gods’ licht. 

          • Wat zegt dat je?  
          • Kan je een voorbeeld geven van hoe Gods licht je leven geeft/helpt?  
          • Wat betekent het voor jou om verwachtingsvol te zijn in donkere dagen? Lukt dat altijd? Wat vind je lastig aan/ hoe vier jij de hoop die Jezus voor ons is? 
          • Waarin wil jij Gods Kostbare Licht vragen in je eigen leven? 

           Afronden (15 min.)

           Verzamel in de grote groep

           Sluit de avond samen af.  

           • Wil er nog iemand een gedachte delen die is besproken in de kleine groep? 

           >> Luister

           God wil Zijn licht geven in ons leven.

           • Luister voorafgaand aan het gebed met elkaar het lied ‘naar het licht toe’ van Sela: 

           >> Bid samen

           • Neem allemaal een waxinelichtje 
             
           • Steek het aan en vraag God in stilte voor datgene waar jij het in nodig hebt:  
            Geef Kostbaar Licht 
             
           • Spreek Psalm 36: 8-10 samen uit wanneer alle kaarsjes branden: 

           ‘Hoe kostbaar is uw liefde, God! 
           In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht

           Lees verder

           Over ons

           We zijn een kerk in Ede waar jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk die het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat is voor ons dan ook de reden om samen te leren leven als Jezus.

           Contact

           © Baptistengemeente Op Doortocht