Skip to main content

Gemeentezorg

We geloven dat ieder mens anderen nodig heeft om het leven op een goede manier te leven. Soms lukt het je niet om zelf uit een probleem te komen. Je kan geloofsvragen hebben of “gewoon” behoefte aan een gesprek of gebed.

Vanuit het taakveld gemeentezorg willen we er voor je zijn en kijken wat wij voor je kunnen doen door gesprek en/of gebed. Als wij je niet kunnen helpen verwijzen we je graag naar anderen die dat wél kunnen.

In de staf is iemand die onze gemeentezorg coördineert en met toegeruste vrijwilligers uit de gemeente zoekt naar de juiste hulp.

Het taakveld gemeentezorg kent 3 gebieden waarbinnen verschillende personen en teams een rol hebben

  1. Pastoraat – een helder traject n.a.v. een concrete pastorale hulpvraag
  2. Diaconaat – praktische zorg: denk aan klussen, financiële steun, ondersteuning
  3. Onderlinge basiszorg – omzien naar elkaar als je deel bent van Op Doortocht gebeurt door bezoekwerk, thuisgroepen, NETkerken, mentoraat.

    In onze  gemeente bieden we gebedspastoraat aan. Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat, met als doel het versterken van de relatie tussen de pastorant en God. Er kunnen verschillende redenen zijn om gebedspastoraat te ontvangen maar die beginnen bij het besef dat je in je leven met God merkt dat er belemmeringen zijn, waardoor je niet verder groeit in geloof en toewijding. Bij gebedspastoraat is er veel ruimte voor stilte en gebed.

    Hier lees je meer over het gebedspastoraat.

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Mail naar: gemeentezorg@opdoortocht.nl