Gemeentezorg

We geloven dat ieder mens anderen nodig heeft om het leven op een goede manier te leven. Soms lukt het je niet om zelf uit een probleem te komen. Je kan geloofsvragen hebben of “gewoon” behoefte aan een gesprek of gebed.

Vanuit het taakveld gemeentezorg willen we er voor je zijn en kijken wat wij voor je kunnen doen door gesprek en/of gebed. Als wij je niet kunnen helpen verwijzen we je graag naar anderen die dat wél kunnen.

In de staf is iemand die onze gemeentezorg coördineert en met toegeruste vrijwilligers uit de gemeente zoekt naar de juiste hulp.

Het taakveld gemeentezorg kent 3 gebieden waarbinnen verschillende personen en teams een rol hebben

  1. Pastoraat – een helder traject n.a.v. een concrete pastorale hulpvraag
  2. Diaconaat – praktische zorg: denk aan klussen, financiële steun, ondersteuning
  3. Onderlinge basiszorg – omzien naar elkaar als je deel bent van Op Doortocht gebeurt door bezoekwerk, thuisgroepen, NETkerken, mentoraat

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Mail naar: gemeentezorg@opdoortocht.nl

Over ons

We zijn een kerk in Ede waar jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk die het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat is voor ons dan ook de reden om samen te leren leven als Jezus.

Contact

© Baptistengemeente Op Doortocht