Waarom dan?

Wat wij geloven en onze missie en visie…

Wij zijn kerk, omdat we geloven dat de buitengewone liefde van Jezus voor iedereen is en dat we als kerk God eren door die liefde ook uit te delen. Dat hebben we verwoord in onze missie:

Samen God eren en Zijn liefde doorgeven, waardoor mensen Jezus als Heer leren kennen, Hem gaan volgen en meewerken aan Zijn Koninkrijk.

Als mensen Jezus als Heer leren kennen en Hem gaan volgen, verandert het leven volledig. Samen met andere gelovigen willen we vorm geven aan het leven zoals God het bedoeld heeft. Dat is een leven waarin we God liefhebben en onze naaste als onszelf. We hebben elkaar daarbij nodig, kiezen voor elkaar en kiezen om samen steeds meer te lijken op Jezus. Onze visie is daarom: 

Samen leren leven als Jezus.

We geloven dat God ons door de Bijbel en de Heilige Geest dingen duidelijk maakt en ons leven verandert. We willen daarin graag van elkaar leren. Omdat wij geloven dat God Zijn liefde met iedereen wil delen, streven we ernaar om op een eigentijdse manier van Hem te getuigen en Gods plan met de wereld op een begrijpelijke manier kenbaar te maken naar de mensen om ons heen. We gunnen anderen Gods liefde te ontdekken.

Als Jezus Heer is in je leven, wil je doen wat Hij vraagt. Daarom willen we er voor mensen zijn en is iedereen bij ons welkom. Wij geloven ook dat Hij vraagt je te laten dopen. Met je doop laat je zien dat je afstand neemt van een leven zonder Jezus en dat je wil leven met en voor Jezus. In het Grieks wordt voor dopen of onderdompelen het woord ‘baptidzo’ gebruikt en daar komt ook het woord ‘baptist’ vandaan.

Er zijn veel meer dingen die we zouden kunnen zeggen over wat we geloven. Zo onderschrijven we van harte de beginselverklaring van MissieNederland, een platform waar heel veel kerken en christelijke organisaties bij aangesloten zijn.

Over ons

We zijn een kerk in Ede waar jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk die het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat is voor ons dan ook de reden om samen te leren leven als Jezus.

Contact

© Baptistengemeente Op Doortocht