Skip to main content

Netkerken en thuisgroepen

Verbonden met elkaar in kleine en grotere groepen!

In een grote gemeente kun je elkaar niet allemaal kennen of de aandacht en zorg geven die nodig is. Bovendien leer je in een kleinere groep veel beter om te leven als Jezus. Daarom heeft de gemeente zogenaamde thuisgroepen. Dat zijn groepen van zo’n 8-12 mensen die elkaar ontmoeten en door gesprek, gebed, delen en onderlinge zorg, er voor elkaar zijn. Dat helpt om te groeien in het leren leven als Jezus. Er zijn thuisgroepen ingedeeld op grond van de wijk waar mensen wonen en thuisgroepen die samen komen rondom een thema dat hen bezighoudt.

In de thuisgroepen wordt doorgaans het thema van de zondag daarvoor besproken en worden ondersteund door een team en de staf. Er is ook grotere thuisgroep XL van meer dan 20 personen. Deze hebben hetzelfde doel, maar een iets andere vorm en blijken een goede manier voor nieuwkomers en mensen die ´eens iets anders willen´.

In de zomer van 2022 zijn we gestart met NETkerken. Dat is net een kerk, maar ook net niet….Het idee is dat Op Doortochters uit een wijk ingedeeld worden bij een NETkerk. Het is een groep van zo’n 30-70 mensen. Zo’n NETkerk helpt om je mede-Op Doortochters uit de wijk te kennen, je te verbinden en er daarmee voor elkaar te zijn en elkaar te helpen te leren leven als Jezus. Daarnaast zou het een mooi middel kunnen zijn om te kijken hoe je samen iets kunt betekenen voor de wijk.

Deelnemen aan een NETkerk of een thuisgroep? Neem contact op met thuisgroep@opdoortocht.nl of netkerk@opdoortocht.nl