Skip to main content

Zending

Meedoen met Gods vernieuwing in deze wereld door Jezus Christus.

Wij geloven en lezen in de Bijbel dat onze God een zendende God is. Keer op keer worden we getroost, bemoedigd en uitgedaagd door de gedachte dat God een plan heeft met deze wereld. De Bijbel leert ons dat God ook nu nog bezig is om de schepping te vernieuwen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij blijven ons verwonderen over het idee dat gewone mensen als jij en ik van harte zijn uitgenodigd om in die vernieuwing van God mee te doen. Zending is dus niet iets wat alleen voor zendelingen is weggelegd, maar voor iedereen die samen wil leren leven als Jezus.

Individueel en als gemeente weten we ons dan ook geroepen om Zijn getuige te zijn in woorden en daden, dichtbij én ver weg. Dat krijgt vorm in allerlei activiteiten vanuit de kerk, maar ook in de levens van een aantal mensen die we als missionaire werkers hebben aangesteld.

Wij zijn verbonden met o.a. de volgende projecten: