Skip to main content

Onze mensen

In onze kerk werken we met veel vrijwilligers en professionals. Maak kennis met onze stafleden, raad en taakveldleiders!

Het werk in de gemeente wordt door heel veel mensen uit de gemeente gedaan. De overgrote meerderheid doet dat op vrijwillige basis en een paar betalen we. Een aantal mensen willen we graag aan je voorstellen.

Staf

De staf bestaat uit voorgangers en betaalde taakveldleiders. Zij hebben een gepaste opleiding genoten en werken, vanuit hun professionaliteit en actuele kennis, binnen de gemeente. Zo signaleren zij trends en opkomende vragen. Zij voeren wekelijks overleg over het reilen en zeilen van de gemeente en hebben een signaleringsfunctie binnen de raad. De staf kan ook voorstellen doen richting de raad.

Raad

In onze kerk worden oudsten aangesteld die vormgeven aan het geestelijk leiderschap. Zij zorgen als geestelijke herders voor de koers en richting en vormen samen een afspiegeling van de hele kudde. Oudsten zoeken met de gemeente naar de stem van de Goede Herder en verbinden de uitkomst daarvan aan beleid binnen de kerk. Samen vormen zij een kring van gelovigen die het leven delen en elkaar aanmoedigen om te leren leven als Jezus.

Taakveldleiders

In Op Doortocht vallen alle activiteiten onder een taakveld. Taakvelden worden aangestuurd door taakveldleiders, die weer verbonden zijn met oudsten. Taakveldleiders hebben een coördinerende functie: zij regelen, organiseren en sturen vaak vele vrijwilligers aan. Hierdoor bieden zij oudsten de mogelijkheid zich te richten op hun primaire taak: het geestelijk herderschap.

Even voorstellen…

Peter Kos

Voltijds Voorganger

Peter (1964) is sinds begin 2021 voorganger in Op Doortocht.  Hij is getrouwd met Tjitske en hun vier kinderen wonen inmiddels op zichzelf. Hij werkt voltijds voor de gemeente en geeft veel aandacht aan de zondagse diensten en gemeentezorg. Daarnaast denkt en werkt hij ook mee op andere gebieden. Dat doet hij met enthousiasme, omdat hij gelooft dat de kerk een plek kan zijn waar allerlei verschillende mensen tot bloei kunnen komen om daardoor samen iets laten zien van Jezus. Peter onderhoudt ook het contact met andere kerken in Ede. Daarnaast is hij voorzitter van Operatie Mobilisatie in Nederland.

Marijn Vlasblom

Deeltijds Voorganger

Marijn (1987) is getrouwd met Renske en vader van drie kinderen. Als voorganger richt hij zich zo’n twee dagen per week op onderwijs en toerusting in Op Doortocht. Hij is gefascineerd door Jezus en wil ontdekken hoe we steeds meer van Hem kunnen leren hoe dit leven bedoeld is! Hij combineert zijn werk voor Op Doortocht met zijn baan als docent aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam.

Prisca Hanswijk

Jongerenwerker

Prisca (1988) is getrouwd met Jelle en moeder van 2 zoons. Sinds 2006 woont ze in Ede en in 2010 betrokken geraakt bij het jeugdwerk. In haar tienertijd waren er jeugdleiders die tijd voor haar vrij maakten, hun leven deelden, enthousiast waren over Jezus en daardoor impact hadden op haar leven. Nadat ze ontdekte dat ze Jezus wilde volgen, verlangde ze ernaar om Gods verhaal door te geven aan jongeren.

Met veel plezier werd ze jeugdleider en sinds 2017 werkt ze als jongerenwerker in Op Doortocht. In die rol wil ze met haar ervaring als tiener-, jeugdleider, gemeentelid en christen anderen enthousiast maken voor het volgen van Jezus en  impact hebben in jonge levens. Voor de gemeente is Prisca werkzaam op de maanden en donderdag overdag en flexibel in de avonden met uitzondering op de dinsdag avond.  

Marina Bouwman

Kerkelijk Werker

Marina (1985) is getrouwd met Maarten, moeder van drie kinderen en oneindig nieuwsgierig naar wie God is. De kracht van de lokale gemeenschap als oefenplek maakt haar enthousiast; het biedt ruimte om met vallen en opstaan te ontdekken wat het is om samen te leren leven als Jezus. Als kerkelijk werker houdt ze zich onder andere bezig met het inspireren, ondersteunen en toerusten van Thuisgroepen en Netkerken en combineert haar werk bij Op Doortocht met haar rol als Trainer/Coach bij Navigators LEF.

Bea Woning-Sonneveld

Kerkelijk Werker – Pastoraat

Anne-Wil Kalisvaart

Office Manager

Albrecht Boerrigter

Voorzitter

Jacques van Hartingsveldt

Secretaris

Bart van der Bijl

Raadslid

Annie van Wier

Raadslid

Marja Koppejan

Raadslid

Cornel van Westen en Daan den Hertog

Taakveldleider Diensten

Ronald van den Oever en Marco Bouw

Taakveldleider Missie

Hester van Nieuwenhuize

Taakveldleider Kinderwerk

HarmJan Nauta

Taakveldleider Beheer

John Brunekreeft

Taakveldleider Connect

Herman Peppelenbos

Taakveldleider Toerusting

Sammy

Miskotte

Sammy (2017) is niet een van onze mensen, maar wel onze stafmascotte. Je komt haar af en toe tegen op maandagen. Labradoodle, dus ietwat hypoallergeen. Blaft meer dan ze bijt, kortom een goede herdershond.