Skip to main content

Thuisgroep 5-11 mei 2024

Dienstenserie: Hoopvolle Toekomst

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Open de avond met gebed. Dat we mogen ontvangen wat God ons in de thuisgroep aanreikt en we mogen groeien in geloof.

GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Wat heeft je verwonderd over het leven vandaag?
 • Wat zijn de eerste 4 woorden die in je op komen bij het woord: “leven”?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees met elkaar het tekstgedeelte 1 Korinthe 15: 50-58.

1 Korinthe 15 | [50] Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deelhebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. [51] Ik zal u een goddelijk geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, [52] in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. [53] Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. [54] En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is verslonden en overwonnen. [55] Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ [56] De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. [57] Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. [58] Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.

 • Wat weet je over de gemeente in Korinthe en waarom Paulus ze schrijft?
 • Zoals je ziet als je door de Bijbel leest hebben tekstgedeeltes een inleidende titel.
  • Als je dit tekstgedeelte een eigen titel zou geven welke zou dat dan zijn?
  • Wat is de kern van deze verzen voor jou?
  • Is er een ander Bijbelgedeelte dat je kent dat hierover gaat?
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Tijdens 4 en 5 mei herdachten we en vierden we; dood en leven dicht bij elkaar. Het is wezenlijk onderdeel van ons leven. Het gaat in 1 Korinthe 15 onder andere over vergankelijkheid en onvergankelijkheid.

 • Wat is iets vergankelijks in het leven waar je moeite mee hebt?
  • Hoe merk jij dat de dood invloed heeft op ons leven nu?
  • Wat doet het voor jou dat de angel van de dood verdwijnt door de overwinning van Jezus?
 • Hoe lijkt het je om onsterfelijk te zijn?
  • Welke mooie dingen voel/denk je erbij?
  • Welke moeilijke dingen voel/denk je erbij?

In vers 57 lezen we dat God de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven lezen we in Johannes 14:6.

 • We krijgen de opdracht God te danken hiervoor; hoe geef jij uiting aan je dankbaarheid over die overwinning?
 • Hoe geeft dat je hoop voor de toekomst?

Vers 58 zegt: “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.” 

 • Hoe ziet standvastig en onwankelbaar zijn er volgens jou uit?
 • Hoe helpt Jezus’ overwinning je te oefenen in standvastig en onwankelbaar zijn?
 • Op welke manier kleurt hoop je inzet voor het werk van de Heer?
VERDIEP

AFRONDING (20)

We nemen tijd om God te danken voor de overwinning op de dood, in Zijn Zoon Jezus Christus. Het geeft ons hoop voor het nu en voor de toekomst!

 • Neem een moment om hierbij stil te staan: is er een lied, beeld, gedicht, Bijbelgedeelte of woord dat je daarbij vindt passen?
 • Dank God met dat waar jullie aan dachten en rond met die tijd van aanbidding de avond af.

 Een gezegende ontmoeting gewenst!

Afronding