Skip to main content

Thuisgroep 7 – 13 april 2024

Dienst: Hoe (h)erken je Jezus?

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Begin samen met een minuut stilte om de drukte van de dag achter je te laten en te focussen op dit moment met elkaar en met God.

 • Laat de jongste en oudste van de groep de avond openen in gebed. Bid bijvoorbeeld voor openheid om ‘samen te leren leven als Jezus’ dat we mogen ontdekken wie deze Jezus is die voor ons gestorven en is opgestaan.
GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Wat vind jij? Zeg je vreemden gedag op straat, of niet?
 • Raak jij makkelijk in gesprek met mensen die je niet kent, bijvoorbeeld op je werk of op een verjaardag?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lukas 24 | [13] Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. [14] Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. [15] Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, [16] maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. [17] Hij vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. [18] Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ [19] Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. [20] Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. [21] Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. [22] Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, [23] vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat Hij leeft. [24] Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ [25] Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? [26] Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ [27] Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten. [28] Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. [29] Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef bij hen. [30] Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. [31] Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. [32] Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ [33] Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, [34] die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’ [35] De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

 • Lees Lukas 24:13-35
 • Zet een WOW (dit vind ik prachtig), HUH (dit snap ik niet) en DOEN (dit wil ik toepassen) bij een vers/tekstgedeelte.
 • Kies vervolgens een van de volgende opties om dit te bespreken:

  • BESPREKEN |
   • Bespreek met de persoon naast je wat jij hebt opgeschreven
   • Laat de ander delen wat hij/zij heeft opgeschreven
   • Benoem in de grote groep de kern van jullie gesprek.

  • EMMAUS METHODE | aan de wandel!
   • Wandel in tweetallen
   • Deel beide welke WOW je hebt opgeschreven en waarom.
   • Wissel van wandelpartner
   • Deel beide welke HUH je hebt opgeschreven en waarom.
   • Wissel van wandelpartner
   • Deel beide welke DOEN je hebt opgeschreven en waarom.

  • spreek vooraf met elkaar af hoeveel tijd je ieder onderdeel geeft voor je wisselt. 
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

De preek van zondag ging over de Emmaüsgangers. Het verhaal volgt direct op Pasen en speelt zich af op de dag dat Jezus opstond uit de dood. Zeer waarschijnlijk is Jezus eerst aan Maria verschenen en daarna aan de Emmaüsgangers voordat Hij door de discipelen werd gezien in Jeruzalem.

 • Luister eventueel het lied “Op weg naar Emmaus” van Christian Verwoerd om het verhaal nogmaals in je op te nemen.

We zien dat de Emmaüsgangers hun eigen beeld hadden van Jezus, dat niet bleek te kloppen.

Een aantal bekende beelden van Jezus zijn; Jezus als pure liefde iemand die alles goed vindt, Jezus als beste vriend, Jezus als boeiend navolgbaar persoon net als Gandhi of moeder Theresa, Jezus als profeet of Jezus als zoon van God maar niet als God zelf. De Bijbel leert ons dat Jezus zowel mens als God is.

 • Wat is jouw beeld van Jezus?
 • Heb jij wel eens de neiging je beeld van Jezus te vormen naar je eigen straatje?

De Emmaüsgangers laten ons zien dat we mogen oplopen met Jezus om Hem beter te leren kennen. Gaandeweg ons leven leren we meer en meer over wie Hij is.  

 • Heb jij wel eens gehad dat Jezus anders bleek te zijn dan je lange tijd dacht?
  • Kan je hier een voorbeeld van geven?
  • Wat voor nieuws leerde je over Jezus in dat moment?
 • Wat helpt jou om de Bijbelse Jezus te leren kennen? 

De preek eindigde met het belang van Jezus leren kennen door de Bijbel te kennen.

 • Welk Bijbelgedeelte kan jij je de aankomende twee weken in verdiepen om meer te leren over Jezus? Deel dit met elkaar bij de volgende bijeenkomst, zodat jullie samen leren leven als Jezus.
VERDIEP

AFRONDING (20)

 • Sluit de ontmoeting met elkaar af met gebed.
 • Bid voor elkaar en vraag God of we meer mogen leren over wie Jezus is door de Bijbel heen en door hier met elkaar over te leren.
Afronding