Skip to main content

Thuisgroep 19-24 mei 2024

Dienstenserie: Hoopvolle toekomst

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

We vieren Pinksteren en staan stil bij ‘Een Hoopvolle Toekomst’.

 • Luister samen in stilte het lied ‘Veni Creator Spiritus’ – Sela. Dit is een kerkelijke pinksterhymne, van benedictijner monnik Hrabanus Maurus in het gregoriaans vertaalt: “Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer.”
 • https://ap.lc/fdrlJ
 • Nodig Gods Geest uit in jullie ontmoeting.
GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

 • Kan je je een moment herinneren (als kind) waarin je iets heel graag wilde en het voor je gevoel eindeloos duurde voordat je het kreeg?
  • Wat was het wat je wilde?
  • Wat zeiden je ouders/omgeving in de tijd dat je moest wachten?
  • Wat hielp je in de tussentijd?
 • Als je nu de wereld mocht bekijken door een volmaakte VR-bril, waar zou je dan het eerst naar kijken?
  • Wat hoop je dan te zien? Te voelen? Te weten?
  • Waarom zou je daar het eerst naar kijken?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Romeinen 8 | 12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 de Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.  22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

 • Lees Romeinen 8:12-26 samen voor, door vers voor vers af te wisselen
 • Lees het tekstgedeelte voor jezelf in een andere vertaling/taal
  • Wat valt je op?
 • Wat roept dit tekstgedeelte bij je op?
  • Wat in de tekst verwondert je?
  • Wat in de tekst is belangrijk voor je, waarom?
  • Maakt iets in het tekstgedeelte je boos? Of bang?
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Marijn deelde afgelopen zondag over het zoekveld van een hoopvol verwachten & de eerlijke status-quo van het hier en nu. Hierin werd Pinksteren beschreven als het begin van het hoopvolle einde van hoe het leven nu is; een kijk op een hoopvolle toekomst.

 • Merkte jij deze week een glimp op van Gods luister?
 • Hoe vind jij het in dit zoekveld te leven? Te geloven in een realiteit van Gods Geest en tegelijkertijd leven in een wereld die nog niet vol is van de goedheid van God?

Paulus beschrijft in de schrift over het ontvangen van de Geest.

Lees vers 13-16 opnieuw & bespreek:

 • Wat wordt er beloofd over Gods Geest?
 • Welke waarheid over God die hier beschreven staat springt er voor je uit? Waarom is dat?

Vanaf vers 16 schrijft Paulus over de mens als erfgenamen en de opdracht om samen met Christus te delen in zijn lijden, om te kunnen delen in zijn luister.

 • Wat betekent delen in Christus’ lijden volgens jou?
 • Hoe ervaar je dat in jouw leven?
 • Wat betekent delen in Gods luister volgens jou?
 • Waarin merk je dit op in jouw leven of dat van een ander?

De slotzinnen van dit tekstgedeelte gaan over hoop en redding. Een Hoopvolle toekomst. Paulus roept op om te hopen op het nog onzichtbare.

 • Wat helpt jou om hierin te blijven volharden?
 • Hoe merk je daarin de hulp van Gods Geest op?

Wil je meer context bij Openbaring?  De volgende video van the Bibleproject geeft een overzicht van Openbaring H1-11. 

VERDIEP

AFRONDING (20)

BIDDEN | Paulus schrijft dat de schepping in barensweeën verkeert & ook wij zelf zuchten.  Bid met elkaar voor het zuchten wat jullie ervaren en opmerken, als je kijkt naar God’s schepping.

            Begin je gebed met:

  • Abba Vader, we zuchten over..
  • Schepper God, we bidden uw ontferming voor..

DANKEN | Paulus beschrijft naast het zuchten, een hoopvol (ver)wachten!

 • Dank God
  • voor Zijn verlossing
  • voor de beloften over Zijn Geest om ons te helpen in onze zwakheid.
Afronding