Skip to main content

Thuisgroep 16-22 juni 2024

Dienstenserie: Relativieren

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & CHECK-IN (10)

 • Start jullie ontmoeting met gebed
 • Wissel kort uit: waar heb jij echt van genoten deze week?
GEBED & WELKOM

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees met elkaar Prediker 9:1-9 | De vreugde van het leven

[1] Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. [2] Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed en rein of onrein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of zondig, durf je makkelijk een eed te zweren of ben je bang een eed te zweren – [3] alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden. [4] Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw. [5] Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. [6] Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon. [7] Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. [8] Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. [9] Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.

 • Lees nogmaals het tekstgedeelte.
  • Onderstreep: waar spreekt voor jou geloof, of hoop of liefde uit?
  • Zet een vraagteken bij datgene waarover je onbegrip of vragen in jezelf opmerkt.
  • Zet een uitroepteken bij dat waarin jij je voelt aangesproken of aangemoedigd;
 • Wissel hierover uit in tweetallen
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (40) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Prediker

De paradox in Prediker werd benoemd in de preek. In bijvoorbeeld de ernst en duidelijkheid van leven met de aanwezigheid van de leegte of de dood, maar ook de oproep te genieten, te vieren.

 • Herken je deze paradox in je eigen leven? Kan je er eens een voorbeeld van geven?


Marijn sprak in zijn preek over resonantie, momenten waarop je je diep beseft: dit is waarvoor ik leef. Veelal komen die momenten wanneer we de controle durven loslaten, wanneer we de ernst en eindigheid van het leven omarmen. Wanneer we te midden van deze onvoorspelbaarheid, ons verbinden met de wereld om ons heen op een betekenisvolle manier. Het vraag openheid en vertrouwen. Het leven gebeurt, maar God is goed.

 • Waarover voel/denk jij: “dit is waarvoor ik leef”?
 • Hoe is het voor jou om de controle los te laten?
  • Wat maakt dat je dat wel of niet kan kiezen?
 • Herken je hier iets van resonantie in je eigen leven? Waarin bijvoorbeeld?

God is goed. Hij geeft wijsheid. Hij spreek; in ons, door anderen, in de wereld om ons heen, in Zijn Woord, door Jezus’ voorbeeld, door Zijn Geest. Wij mogen Hem zoeken en samen leren en oefenen. Zijn wijsheid lezen, tot ons nemen en uitdiepen. Onderweg gaan en intentioneel het goede kiezen voor ons eigen leven en dat van de mensen om ons heen. Samen leren leven als Jezus.

Prediker verrijkt dit met het genieten van het goede dat God in dit alles geeft. Het genieten in het vooruitzien naar dat wat nog komen gaat. Maar ook in dat wat Hij ons nu al geeft.

 • Hoe kan jij ruimte maken/maak jij ruimte voor dit genieten zoals Prediker beschrijft?
 • Wat uit deze ontmoeting wil je vasthouden nu je de zomerperiode ingaat?

Thuisgroep en volgend seizoen

Als Op Doortocht willen we Samen leren leven als Jezus. De thuisgroepen zijn oefenplekken waarin we met elkaar vormgeven aan het leren en leven van datgene wat God ons aanreikt.

We geloven dat we met elkaar Gods wil mogen verstaan, ook voor de thuisgroepen en volgend seizoen. We hebben je gevraagd de vorige keer God te vragen: “Heer, wat wilt u ons vertellen over onze thuisgroep en volgend seizoen?” 

Wissel uit:

 • Hoe heb jij wel/niet met Gods gezocht in deze vraag?
 • Hoe was het voor je dit te oefenen?
 • Is er een gedachte/indruk die je ontving na het stellen van deze vraag, die je wilt delen in de thuisgroep?

Bespreek samen:

 • Hoe kijken jullie terug op het afgelopen seizoen?
  • Wat voor moois hieruit willen jullie vasthouden?
  • Wat mag wel anders gaan in een volgend seizoen?
 • Welke gedeelde gedachten over jullie thuisgroep en volgend seizoen zijn belangrijk?
VERDIEP

AFRONDING (20)

Rond met elkaar de ontmoeting af met gebed. We geloven dat God ons hoort als we bidden.

 • Willen jullie via deze link een formulier voor ons invullen als groep? Dit gebruiken we ter evaluatie en voor de voorbereiding van de thuisgroepen voor volgend seizoen: https://forms.office.com/e/ZxxPmxswPE

 • Sluit met elkaar de ontmoeting af door samen te (aan)bidden, God te danken voor dit seizoen, te vieren. Geniet van deze tijd met elkaar.

Dit was het laatste thuisgroepmateriaal van dit seizoen. Mocht je nog vaker bijeenkomen voor de zomer: goede ontmoetingen gewenst nog. Zo niet, een goede zomer! Na de vakantie kunnen jullie weer nieuw materiaal tegemoetzien.

Hartelijke groet!

Afronding