Skip to main content

Thuisgroep 2-8 juni 2024

Dienst 4 juni 2024 J.M. Abrahamse

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

We staan deze keer stil bij psalm 4 en preek van afgelopen zondag. En ook bij dat het eind van dit seizoen in zicht is. Deze keer delen we wat input over hoe we als Baptisten Gods wil samen willen onderscheiden en vind je de uitnodiging de komende twee weken bewust tijd te nemen rondom de vraag: “Heer wat wilt U ons vertellen over onze thuisgroep en volgend seizoen?”.
GEBED & CHECK-IN (10)
 • Deel kort hoe je dag was, start daarna de ontmoeting met gebed.
GEBED & WELKOM

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees | Psalm 4

[1] Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.

[2] Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.

[3] Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? sela
[4] De HEER schenkt zijn gunst aan wie Hem trouw is,
de HEER luistert als ik tot Hem roep.

[5] Beef voor Hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg. Sela
[6] Breng de juiste offers,
heb vertrouwen in de HEER.

[7] Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ –
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
[8] In U vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.

[9] In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

 • Lees nogmaals zelf de psalm en onderstreep/schrijf op wat het meest tot je spreekt op dit moment.
 • Wissel uit in tweetallen: hoe spreekt dit gedeelte tot je? Wat leer je daarin over God en over jezelf?
 • Wat leerde je voor nieuws afgelopen zondag over psalm 4?
  • Wissel uit in de groep wat voor moois God verteld in deze psalm
  • Wat hieruit wil je vasthouden de komende tijd als aanmoediging of bemoediging.
LEES & VERKEN

VERBIND | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (45) 

Als Op Doortocht willen we Samen leren leven als Jezus. De thuisgroepen zijn oefenplekken waarin we met elkaar vormgeven aan het leren en leven van datgene wat God ons aanreikt.

 • Als je terugkijkt op dit seizoen, wat is iets dat jij hebt geleerd?
 • Wat is iets moois dat God je/jullie aanreikte dit seizoen?

Eerder dit seizoen leerden we over Jezus als Koning, Priester en Profeet. En over hoe wij zelf ook een gemeenschap van priesters zijn. Een heilig priesterschap vormend zoals onder andere beschreven in 1 Petrus 2:1-10.  Samen zoekend naar de wil van God.

Toelichting | De gemeentevisie van Baptistengemeenten noemen we het congregationalisme. Heel kort samengevat zegt het dat het onderscheiden van de wil van Christus niet per definitie van boven gedaan wordt, maar juist van onderen vanuit een gemeenschap van mensen die geloven dat Jezus hun Heer is.

>> Een reden hiervoor was dat macht van de overheid of leiders in de kerk als corrupt werd ervaren en baptisten op zoek gingen met de vraag: wat is eigenlijk een kerk en wie horen daarbij? De doop werd bij de voordeur van de kerk gezet; dit gaf de garantie dat de kerk bestaat uit mensen die belijden dat Jezus Heer is.

>> Bestudering van de Schrift (teksten als Matt. 18, Handelingen 2 en 1 Petrus 2) bracht het inzicht dat de stem van Christus verstaan niet de lijn van een paus of bisschop alleen volgt, maar iedereen die zegt dat Jezus Heer is, de Geest van God verstaat en als priester wil leven. Gods wil onderscheiden doen we samen. >

>> Er zijn ook randvoorwaarden, het vraagt iets van het leiderschap om met dit gegeven wijs voorop te gaan, en het vraagt ook iets van het deel-zijn van de gemeente. Het vraagt biddende leden, die onder leiding van Gods Geest samen zoeken naar wat Jezus hen vraagt voor het alledaagse leven.


Hier geven we onder andere vorm aan in onze gemeenteavonden en hoe we daar besluiten nemen. Maar ook in ons eigen leven en in kleinere gemeenschappen, zoals de Thuisgroep.

Thuisgroepen zijn oefenplekken voor die beweging van onderen. We oefenen niet direct onze eigen meningen en visies op tafel te leggen maar willen afhankelijk zijn van God en met elkaar zoeken in “wat denken we dat God van ons vraagt? Welke richting wil Jezus wijzen? Waar wil de Heilige Geest ons leiden?”

 • Hoe is het voor jou dat we op deze manier met elkaar Gods wil willen verstaan?

Op gemeenteniveau gebruiken we gesprek en vaak een stemming om uiting te geven aan hoe ieder Gods wil verstaat.

 • Hoe zoek jij zelf Gods wil in je leven? Hoe geef je daar vorm aan?
 • Hoe ga je om met de zoektocht of dat wat je verstaat van God is of van jezelf en hoe dat samengaat?

Thuisgroep en volgend seizoen

We geloven dat we met elkaar Gods wil mogen verstaan, ook voor de thuisgroepen en volgend seizoen.
Daar willen we je uitnodigen/uitdagen de komende twee weken onderweg te zijn met God met de vraag:
Heer, wat wilt u ons vertellen over onze thuisgroep en volgend seizoen?”  

 • Hoe kan/wil jij de komende twee weken Gods wil zoeken met deze vraag?

In het volgende thuisgroepmateriaal komen we hierop terug en is er ruimte uiting te geven aan hoe je wel/niet met deze vraag onderweg bent geweest.

VERDIEP

AFRONDING (20)

Rond samen de avond af:

 • Wissel kort uit met elkaar hoe jullie onderweg gaan met de vraag “Heer, wat wilt u ons vertellen over onze thuisgroep en volgend seizoen?”
 • Luister met elkaar psalm 4 (Vrede als ik slaap – Psalmen voor Nu)
 • Sluit af met gebed. Dank God voor wat hij jullie aanreikte dit seizoen en vraag dat Zijn Geest jullie leidt de komende weken.

Een gezegende tijd gewenst met elkaar!

Afronding