Skip to main content

Gebedspastoraat

20/09/2023

Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat, met als doel het versterken van de relatie tussen de pastorant en God. Er kunnen verschillende redenen zijn om gebedspastoraat te ontvangen maar die beginnen bij het besef dat je in je leven met God merkt dat er belemmeringen zijn, waardoor je niet verder groeit in geloof en toewijding.

Die belemmeringen hebben vaak meerdere oorzaken, zoals bijvoorbeeld wonden die je in het leven hebt opgelopen en het verdriet wat je daardoor met je meedraagt. Hierdoor kun je  niet  groeien in een vertrouwelijke omgang met God. Of je leeft met (verborgen) zonden, waarvoor je nog geen vergeving hebt ontvangen. Je kunt ook op een ongezonde manier vastzitten aan personen of zaken of  gehinderd worden door kwade machten, die groei in de weg staan. 

Bij gebedspastoraat is er veel ruimte voor stilte en gebed. We zijn ons ervan bewust dat we samen zijn in Jezus’ Naam en dat Hij naar Zijn belofte in ons midden is. We zien uit naar de actieve werking van de Heilige Geest, juist op het moment van stilte en gebed. Bijzonder om te merken dat de Heilige Geest verborgen pijn en verdriet aan het licht kan brengen of inzicht kan geven in wat jou in de weg zit in jouw leven met God. Het betekent overigens niet dat er heel wat mis moet zijn om gebedspastoraat te ontvangen. Het betekent wel dat we geloven dat er meer vernieuwing, genezing en bevrijding mogelijk is dan we vaak bedenken.

Voor meer informatie of voor het ontvangen van gebedspastoraat kun je contact opnemen door het sturen van een mail naar gemeentezorg@opdoortocht.nl