Skip to main content

Thuisgroep 11-17 februari 2024

Dienstenserie: Over geld gesproken.

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & CHECK-IN (10)

We zijn onderweg in de dienstenserie “over geld gesproken”. We willen samen nadenken en in gesprek zijn over de rol en invloed van geld en bezit in ons leven en ontdekken wat Jezus daarin van ons vraagt.

 • Wissel kort uit: heeft geld je veel beziggehouden de afgelopen weken?
 • Dank God voor de rijkdom van samen leren en naar elkaar luisteren. Vraag Hem jullie ontmoeting te zegenen met Zijn liefde en genade.

GEBED & WELKOM

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

2 Korintiërs 8 | [1] Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: [2] ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld maar zijn toch, vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede, zeer vrijgevig. [3] Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. [4] Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. [5] En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. [6] We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. [7] U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt – blink dus ook uit in dit goede werk. [8] Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. [9] Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. [10] In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden een begin gemaakt met de collecte, en bovendien toonde u dat u graag wilt meedoen. [11] Rond deze nu dan ook af met dezelfde bereidwilligheid als waarmee u begon, en geef daarbij naar vermogen. [12] Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt. [13] Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. [14] Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, [15] zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’

 • Lees met elkaar het tekstgedeelte
 • Welk woord of welke zin roept een vraag in je op? Zijn er andere tekstgedeeltes in de Bijbel die hierin verduidelijking geven?
 • Wat vertelt de tekst je over wie Jezus is?
 • Neem een paar minuten en vat dit gedeelte samen in twee/drie zinnen. Wissel uit wat voor jou de kern van dit tekstgedeelte is.
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

In 2 Korintiërs 8 gaat het onder andere over dat gemeenten van Macedonië geven naar vermogen.

 • Wat is voor jou/jullie geven naar vermogen?
 • Welke principes leer je hierover uit het tekstgedeelte?

Eerder in deze serie lazen we 1 Timotheüs 6:
7 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.
8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.

Hoe kijk jij hiernaar? Bespreek onderstaande stellingen:

 • Ik heb (wel eens) de angst dat er te weinig voor mijzelf is als ik weggeef.
 • Als iedereen naar vermogen geeft kennen we geen geldzorgen in Op Doortocht.

Het geven van ons geld, onze tijd en aandacht, geeft Gods liefde en genade weer.

 • Wanneer heb jij die liefde en genade voor jezelf ontvangen doordat een ander je iets gaf?
 • Hoe voedt Gods liefde jouw verlangen om te geven van je geld/tijd etc.?
 • Hoe bepaal je met God en anderen wat en waaraan je geeft?
VERDIEP

AFRONDING (20)

In de dienstenserie en thuisgroep momenten spraken we met elkaar over de rol van geld in ons leven.

 • Wat is je het meest bijgebleven waarin jij wilt leren leven als Jezus?
 • Waar ben je dankbaar voor?

Neem de tijd om met elkaar voor deze dingen te bidden en God te danken voor wat Hij geeft.

Afronding