Skip to main content

Thuisgroep 5-11 november 2023

Dienstenserie: Meer dan maakbaar

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

 • Jenga

Download hier de toolbox

GEBED & WELKOM (5)

 • Start de ontmoeting met welkom en gebed.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Wat doe jij meestal met dingen die stuk zijn
 • Wat is het laatste in jouw leven dat gemaakt is?
 • Is er iemand waarvan jij vindt dat die het helemaal gemaakt heeft? Waarom?

>> Zin in een spelletje? Speel een potje Jenga (van Babel) met elkaar. De persoon die een blokje uit de toren haalt beantwoord een van de bovenstaande vragen.

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Lees Genesis 11:1-9

  De toren van Babel [1] Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. [2] Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. [3] Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. [4] Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ [5] Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. [6] ‘Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal,’ zei de HEER, ‘en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. [7] Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan.’ [8] De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. [9] Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde.

  • Lees het Bijbelgedeelte nog eens aandachtig door.
  • Bekijk de werkwoorden. Bij wie horen de werkwoorden?
   Maak een lijstje van wie wat doet in dit gedeelte.
  • Welke actie verwondert je? Waarom?
  • Wat zegt dit gedeelte over jouw leven en God?

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Zoals zondag benoemd werd willen we de komende tijd met elkaar nadenken over onze mentale & geestelijke veerkracht. Samen leren leven als Jezus door te investeren in de weerbaarheid van ons geloof en het leven dat we van daaruit leven.

  • Heb jij het idee dat je geloof tegen een stootje kan?
   • Waarom wel of niet?
   • Wat zou je daarin helpen of hielp je eerder al eens?
  • Wat is de invloed van het maakbaarheidsideaal op jouw leven?

  Als mens kunnen we niet alles maken, regelen of oplossen. We zijn gelimiteerd en wat we kunnen maken samen heeft ook zijn grenzen. Dat kan frustrerend, confronterend of zelfs beangstigend zijn.

  • De mensen in Babel zochten onder andere veiligheid en verbinding en hadden er wel vertrouwen in daarin te slagen.
   • Herken je die zoektocht naar veiligheid en verbinding bij jezelf? Hoe ziet dat er bij jou uit?
   • Ben jij weleens ergens overmoedig in?
  • Ben jij wel eens keihard tegen grenzen aangelopen?
   • Wat had dat voor gevolgen?
   • Wat leerde je uit die situatie?
  • Wat van God of uit dit Bijbelgedeelte moedigt jou aan in de weerbaarheid van je geloof?
  • Wat zou jij willen leren rondom maakbaarheid?

  AFRONDING (20)

  Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

  • Deel waarin jullie Gods veiligheid en verbinding verlangen.
  • Vraag Gods Geest om hulp in datgene waarin jullie willen leren.
  • Dank de Zoon voor samen leren leven als Hem en voor waar jullie in bemoedigd zijn.

  Lees verder

  Thuisgroep 22-28 oktober 2023

  Dienstenserie: Heer, leer ons bidden!

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  Download hier de toolbox

  GEBED & WELKOM (5)

  Start de ontmoeting met elkaar verwelkomen en een openingsgebed.

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  • Voor wie heb jij veel waardering? Welke waarde in deze persoon mag wat jou betreft wel geëerd worden?
  • De loftrompet; hoe is het uitspreken wat je mooi, belangrijk of waardevol aan de ander vindt voor jou? Wat maakt dat je dat wel of niet doet?
  • Hoe vind jij het om zelf gewaardeerd te worden door een ander?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Afgelopen zondag ging over het gedeelte van het Onze Vader waarin we bidden:

  “Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.”

  Peter benoemde dat de meeste geleerden ervanuit gaan dat deze lofprijzing/ doxologie later is toegevoegd, omdat het niet in alle (belangrijke) manuscripten voorkomt. Tegelijk was en is het wel gebruikelijk om een joods gebed met een lofprijzing af te sluiten. In 1 Kronieken 29 lezen we een doxologie uitgesproken door David.

  Lees 1 Kronieken 29:10-19

   [10] Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: ‘Geprezen bent U, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. [11] U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij. [12] Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is. [13] Daarom danken wij U, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. [14] Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand. [15] Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij U verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. [16] HEER, onze God, al deze rijkdom, die we bijeengebracht hebben om voor U een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en is voor U bestemd. [17] Ik weet, mijn God, dat U de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik U dit alles geschonken, en ook uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. [18] HEER, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël, houd zulke gedachten en verlangens voor altijd levend bij uw volk, laat hun hart op U gericht zijn. [19] Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de tempelburcht te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb getroffen.’

  • Wat lees je in dit gedeelte over God?
  • Wat lees je in dit gedeelte over mensen?

  De afgelopen weken stonden we stil bij het Onze Vader, gelezen in Mattheüs 6.

  Mattheüs 6 (NBV):

  [9] Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
  [10] laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
  [11] Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
  [12] Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
  [13] En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

  [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.]

  • Welke dingen over God en over mensen in 1 Kronieken 29 hoor je ook terug in het Onze Vader?

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Je hebt in deze ontmoeting en de afgelopen periode met elkaar nagedacht over het Onze Vader. Stilgestaan bij wie God de Vader is en wie wij zijn als mens ten opzichte van Hem. Te midden van een wereld die nog niet ten volle het Koninkrijk van God weerspiegelt maar waarin we dat wel verwachten en verlangen.

  • Welke gebedsdeel sprak het meest tot je en waarom?
  • Wat is volgens jou de kern van het Onze Vader?
  • De slotzin van het Onze Vader is een geloofsuitspraak. In hoeverre troostten/ bemoedigen die woorden je?
  • Op welke manier helpt het onze Vader in je gebeden voor wat er nu gebeurt in Israël en Gaza?

  In 1 Kronieken 29 en het Onze Vader klinkt vertrouwen, overgave en dankbaarheid door. Woorden van lof over God. Mooi hoe we zondag mochten zien hoe ook de doop dit symboliseert.

  • Is er iets dat je aansprak in de getuigenissen en de doop afgelopen zondag? Welke woorden van lof over God bleven je bij?

  Oefening

  Een doxologie bezingt de heerlijkheid van God en is de afsluiting van een gebed of voorlezing.

  • Zet eventueel zacht muziek aan en neem ieder voor zich 5-10 minuten de tijd om stil te staan bij wie God is, wie jij bent en waar je Hem voor wilt loven.
   •  Waar ben jij God dankbaar voor?
   • Waar vertrouw je God in?
   • Welke waarheid over God wil jij je aan vasthouden?
  • Schrijf je eigen “doxologie”. Je woorden van lof naar God.

  • Wissel in twee- of drietallen uit wat je hebt geschreven en neem het mee naar de gezamenlijke afronding.

   

  AFRONDING (20)

  Rond met elkaar de ontmoeting af. We geloven dat God ons hoort als we bidden.

  Het Onze Vader is onder andere een gezamenlijk gebed om de komst van Gods Koninkrijk in het nu en later. Onderstaande oefening kan je gebruiken om de avond af te sluiten en te oefenen in gezamenlijk bidden.

  • Spreek samen hardop het Onze Vader uit.
  • Spreek daarna na elkaar je eigen woorden van lof uit naar God (is dit iets dat je lastig vindt in een groep? Wellicht kan je een moment stilte nemen en alleen hardop ‘amen’ uitspreken wanneer je aan de beurt bent).
  • Sluit af door de laatste zin van het Onze Vader samen hardop te bidden.

  Gezamenlijk:
  [9] Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
  [10] laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
  [11] Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
  [12] Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
  [13] En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

  Ieder zelf opeenvolgend:
  Delen van je eigen woorden van lof

  Gezamenlijk:

  [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.]

  Lees verder

  Thuisgroep 8-14 oktober 2023

  Dienstenserie: Heer, leer ons bidden!

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon om muziek op af te spelen

  • pen & papier

  Download hier de toolbox

  GEBED & WELKOM (5)

  Welkom bij een nieuwe thuisgroep ontmoeting. Samen leren leven als Jezus geven we deze weken vorm door te leren over en oefenen met: gebed.

  • Heet iedereen welkom en benoem dat God aanwezig is.
  • Neem een minuut stilte om de dingen van je dag bij God te brengen.
  • Richt je aandacht op Hem, eindig met samen hardop het Onze Vader bidden.

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  Wissel uit:

  • Wat in de afgelopen twee weken maakte je onrustig?
  • Wat bracht je rust de afgelopen twee weken?
  • Bid jij weleens een schietgebedje? Wanneer?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Lees met elkaar Mattheüs 6:12, 14 & 15

  Mattheüs 6: [12] En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. – [14] Jezus zei verder: ‘Je moet andere mensen hun fouten vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten vergeven. [15] Maar als je andere mensen hun fouten niet vergeeft, dan zal je Vader ook jouw fouten niet vergeven.

  • Dit gedeelte is overgenomen uit de Bijbel in Gewone Taal. Vraag twee mensen uit de groep dit gedeelte uit een andere vertaling (NL of Engels) te lezen.
  • Welke verschillen hoor je? Bespreek ze eens met elkaar.

  Lees Mattheüs 18:21-35

  Mattheüs 18: [21] Petrus kwam bij Jezus en zei: ‘Heer, als een andere gelovige mij slecht behandelt, dan moet ik hem vergeven. Maar hoe vaak? Wel zeven keer?’ [22] Jezus zei: ‘Nee, niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer. [23] Luister, ik zal een voorbeeld geven over Gods nieuwe wereld. Een koning wil dat zijn dienaren al hun schulden aan hem terugbetalen. [24] Eén voor één laat hij de dienaren bij zich komen. Er wordt ook een man bij de koning gebracht die hem vele miljoenen schuldig is. [25] De man kan niets terugbetalen. De koning zegt: ‘Verkoop die man, samen met zijn vrouw, zijn kinderen en al zijn bezittingen. Dan krijg ik nog iets terug.’ [26] Maar de dienaar knielt voor de koning. Diep gebogen blijft hij liggen en zegt: ‘Heb alstublieft geduld met mij. Ik zal u later alles terugbetalen.’ [27] De koning krijgt medelijden met de man. Hij zegt: ‘Ik laat je gaan. Je hoeft dat geld niet meer terug te betalen.’ [28] Als de man naar buiten gaat, ziet hij een andere dienaar van de koning. Die ander is hem nog een paar duizend schuldig. Hij grijpt hem bij zijn keel en zegt: ‘Nu betalen!’ [29] De andere dienaar knielt voor hem en zegt: ‘Heb alsjeblieft geduld met mij. Ik zal je later terugbetalen.’ [30] Maar de man zegt: ‘Geen sprake van.’ En hij laat de ander opsluiten in de gevangenis, totdat die zijn schuld terugbetaald heeft. [31] Andere dienaren van de koning hebben gezien wat er gebeurd is. Ze zijn erg verdrietig. Ze vertellen alles aan de koning. [32] Dan roept de koning die man weer bij zich en zegt: ‘Jij bent een slechte dienaar! Je vroeg mij om geduld met je te hebben. En ik zei dat je het geld niet terug hoefde te betalen. [33] Ik had medelijden met jou. En jij had ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar.’ [34] De koning is woedend. Hij laat de man meenemen door de bewakers van de gevangenis. Die zullen hem pijn laten lijden, totdat hij zijn schuld heeft terugbetaald.’ [35] Jezus zei: ‘Zo is het ook met mijn hemelse Vader. Hij wil dat je de andere gelovigen van harte vergeeft. Anders zal hij je straffen.’ 

  • Wat lees je in dit gedeelte over vergeving?
  • Welk vers springt er voor jou uit, kan je eens vertellen waarom?

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Als het gaat om de weg gaan van vergeving, hebben we vaak moed nodig om op pad te gaan.
  Vergeving is kostbaar en nodig, maar we worstelen ermee. Wat is goed? Wat doet recht?
  Hoe kunnen we leven voorbij dat wat verkeerd was of is?

  Door Gods weg te kiezen zegt psalm 16:11: 
  “U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde”

  Vreugde, een lieflijke plek, leven. Woorden die klinken bij het gaan van Gods weg.

  • Kan jij een ervaring delen over dat jij zelf vergeven werd (buiten Gods vergeving om), wat deed dat met je?
  • Wat deed het met je toen je eens een ander vergaf?

  Peter sprak in zijn preek over de houding van vergeven. Over hoe niet vergeven iets doet met hoe het Koninkrijk groeit. Dat het effect heeft op ons wanneer vergeving niet komt.

  • Zijn er dingen die jij onvergeeflijk vindt? Hoe helpt Gods liefde je hierin?
  • Wat is denk jij het effect in levens van mensen die niet vergeven (ook al kunnen we dat soms best goed begrijpen)?

   Reageer eens op de volgende stellingen (wat denk/voel jij als je dit leest? Ben je het er mee eens of kijk je er anders naar?):

  • We lijken het meest op Jezus wanneer we anderen vergeven

  AFRONDING (20)

  Rond met elkaar de ontmoeting af. We geloven dat God ons hoort als we bidden.

  God gaf de Zoon. Jezus gaf zichzelf. Wij zijn vergeven om met God te zijn, om ook anderen te vergeven, geholpen door Gods Geest. Vraag om die hulp van Gods Geest, God weet dat we hem nodig hebben. Dat er niets te geven is zonder wat Hij geeft. Zijn genade en rechtvaardigheid is vol liefde.

  Wij mogen vanuit die liefde leren leven als Jezus. Oefenen met eerlijk zijn over waar iets in de weg staat waarmee we naar God en de ander toe mogen gaan voor vergeving. We mogen oefenen met de ander vergeven omdat God ons liefheeft. Het is vaak moeilijk, het kost ons iets, maar is zo kostbaar. Het Koninkrijk groeit, in vergeven worden en vergeving geven is Gods liefde zo krachtig aan het werk.

  Blessed are the merciful – For they shall receive mercy, mercy
  Forgive
  usas we forgivethose who sin against us – Lord have mercy on us
  Show Your mercy through us – Mercy

  • Deel tijdens het lied met God waar je bij bepaald werd deze ontmoeting. Waar heb jij vergeving nodig? Hoe mag jij vergeving geven? Dank Hem voor Zijn genade, rechtvaardigheid en liefde.

  Sluit samen de avond af.

  Lees verder

  Thuisgroep 24-30 september 2023

  Dienstenserie: Heer, leer ons bidden!

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  Download hier de toolbox

  GEBED & WELKOM (5)

  Welkom bij een nieuwe thuisgroep ontmoeting. Samen leren leven als Jezus geven we deze weken vorm door te leren over en oefenen met: gebed.

  Heet iedereen welkom en benoem dat God aanwezig is.

  • Ieder komt vanuit zijn dag deze ontmoeting in: neem twee minuten stilte om bij jezelf na te gaan wat je bezighoudt en nog om aandacht vraagt.
  • Vertel God hierover en vraag Hem wat je nodig hebt om met aandacht in deze thuisgroep ontmoeting te zijn.

  Na vijf minuten sluit iemand af met gebed.

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  • Van wie heb jij leren bidden?
  • Als je bent opgegroeid met gebed, ken je nog een gebed uit je kindertijd?
  • Aan welk lied moet jij meteen denken als het gaat over bidden?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Lees met elkaar Mattheus 6:10

  ‘Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.’ 

  • Lees een aantal keer hardop dit vers met momenten van stilte ertussen.
  • Noteer voor jezelf:
   • Is er iets in dit gedeelte dat weerstand in je op roept? Zo ja, wat?
   • Is er iets in dit gedeelte dat je blij maakt/ vreugde geeft? Zo ja, wat?
   • Ervaar jij God’s nabijheid vanuit dit gedeelte? Zo ja, hoe?
  • Wissel vervolgens uit in groepjes

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  In dit gedeelte van het Onze Vader staan we stil bij Gods Koninkrijk. Een groots iets; God de Koning en Zijn Koninkrijk. Hoe brengen we dat in verbinding met het leven en de vragen van alledag?

  Waar bidden we om als we vragen of Gods Koninkrijk mag komen? Marijn noemde in zijn preek een aantal kenmerken:

  1. Redding– Verlossing door Jezus aan het kruis
  2. Gerechtigheid– Gods gerechtigheid die heerst.
  3. Vrede– Duurzame shalom – Herstel van alle relaties
  4. Genezing– Fysiek, emotioneel
  5. Herstel van gemeenschap– Mensen die elkaar dienen in vertrouwen en vergeving.
  6. Vreugde– Diepe vreugde, maar ook humor, plezier
  7. De ervaring van Gods aanwezigheid.– God die thuis is onder de mensen.
  • Ben je aan de slag gegaan met de gebeds-challenge? Hoe is dit voor je?
  • Wil je eens delen in hoeverre de genoemde kenmerken een onderwerp zijn in je gebedsleven?

  Als we vragen of Gods wil mag geschieden, vragen we Hem om te doen wat goed is. Wat het beste is voor ons en de wereld. We voelen met elkaar aan dat het nodig is dat het Koninkrijk komt.

  • Wat in jouw leven of in je omgeving voelt niet zo op orde?
  • Hoe ga je om met dat het Koninkrijk er nog niet volledig is?

  Neem maximaal 5 minuten en beschrijf:

  • Hoe leggen jullie aan iemand die niet geloofd uit wat Gods Koninkrijk is en waarom je hiernaar verlangt?

  AFRONDING (20)

  Rond met elkaar de ontmoeting af. We geloven dat God ons hoort als we bidden. Onze vragen, verwachtingen, blijdschap mogen we uitspreken naar Hem.

  • Wat in deze ontmoeting heeft je aangesproken, waar heb je vragen bij? Waar merk je dat je naar verlangt als het gaat om Gods Koninkrijk? Neem in stilte twee minuten om dit op te schrijven en uit te spreken naar God.
  • Bid of zing vervolgens hardop met elkaar het Onze Vader en sluit daarmee de avond af.

  Lees verder

  Thuisgroep 10-16 september 2023

  Henk Bakker: Mattheus 20:1-16

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze op Youtube terugkijken.

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  Welkom! Een nieuw seizoen is begonnen. Jullie gaan (weer) met elkaar onderweg het komende jaar in het samen leren leven als Jezus. Misschien ken je elkaar nog niet zo goed en is het belangrijk uitgebreid de tijd te nemen voor kennismaking en ontmoeting. Je kunt daar onder andere de Check-in vragen voor gebruiken maar voel je vrij er zelf invulling aan te geven.

  Goed om deze eerste avond in ieder geval te doen: afspreken op welk moment jullie elkaar ontmoeten en wat jullie van elkaar verwachten in de voorbereiding en tijdens de ontmoeting zelf. Dat kunnen praktische dingen zijn, maar kan ook gaan over hoe jullie met elkaar om willen gaan en hoe jullie samen willen leren.

  Zijn jullie er helemaal klaar voor, dan vind je in dit materiaal verkennende en verdiepende vragen bij de preek van Henk Bakker van afgelopen zondag. Kijk wat goed is voor jullie thuisgroep om mee aan de slag te gaan, een hele goede ontmoeting samen gewenst!

  Peter, Marijn, Herman, Marina

  GEBED & WELKOM (5)

  Yes, we gaan weer van start. Wat mooi om weer samen te zijn!

  Zijn er nieuwe mensen in de groep? Neem de tijd elkaars namen te kennen en om elkaar te verwelkomen. Start met gebed en vertel God wat jullie Hem willen vragen voor deze ontmoeting en voor wie jullie zijn als Thuisgroep.

  CHECK-IN (15)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  Een nieuw seizoen! Mooi dat jullie God en elkaar het komende jaar beter willen leren kennen. Gebruik onderstaande vragen of een eigen manier om in te checken bij elkaar en nieuwe Thuisgroep-leden beter te leren kennen:

  • Wat was voor jou een kostbaar moment in de afgelopen twee maanden? Wat maakte het zo kostbaar voor je?
  • Waar zie je naar uit de komende twee maanden? Waarom maakt het je enthousiast?
  • Een nieuw seizoen in kijken kan ook spanning geven, is er iets waar je tegenop zit de komende tijd?
  • Op welke manier begin jij graag aan een Thuisgroep ontmoeting? Met een gebed, of een lied of stilte? Of iets anders? Wat helpt jou om je welkom te voelen en een welkom voor de ander te voelen?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Lees Mattheus 20:1-16 met elkaar.

  20 | 1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2 Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4 zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5 En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6 Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7 “Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8 Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9 En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10 En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11 Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12 “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13 Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14 Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15 Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” 16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

  • Bid of God tot jullie wil spreken door dit gedeelte.
  • Lees nogmaals het tekstgedeelte in stilte, schrijf op welk vers voor jou opvalt.
  • Wissel uit in tweetallen wat je is opgevallen.
  • Wat zegt dat gedeelte jullie over wie God is en wie wij zijn?

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Henk Bakker sprak afgelopen zondag over de gelijkenis van de arbeiders. We lazen net Mattheus 20:1-16. Wissel met elkaar uit over onderstaande vragen:

  • Waarom voelt de afrekening in de gelijkenis zo oneerlijk aan?
   • Herken je daarin iets bij jezelf? Of juist niet?
  • ‘De laatsten zullen de eersten zijn, en omgekeerd’ is een cliché dat christenen vaak zo maar gebruiken
   • Hoor jij dit ook weleens om je heen? Wat zegt het jou?
   • Waarom moet het juist geen cliché zijn, denk je?
  • Als het gaat om ‘de laatsten zullen de eersten zijn’: Waar zie jij dit gebeuren als je om je heen kijkt?
   • Hoe zie je daarin een glimp van Gods Koninkrijk?

  AFRONDING (20)

  Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af.

  • Neem een paar minuten stilte met de volgende vragen:
   • Waar word je bij stilgezet naar aanleiding van deze avond en de start van dit seizoen?
   • Wat is je verlangen voor deze groep en met God voor de komende tijd?
  • Breng vervolgens samen jullie verlangens bij de Vader, de Landheer. Spreek om beurten in één zin je verlangen uit naar God.

   Heer, ik verlang naar…

   Jullie verlangens samen vormen een gebed. Vraag een iemand om af te sluiten met dankgebed.

  Sluit samen af. Weet iedereen wanneer de volgende ontmoeting is?

  Een goede week gewenst!

  Lees verder

  Thuisgroep 25 juni – 1 juli 2023

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  GEBED & WELKOM (5)

  Neem de tijd om elkaar te verwelkomen en met God jullie ontmoeting te beginnen. Is dit de laatste avond van dit seizoen? Een hele mooie afsluiting gewenst met elkaar!

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  Wissel uit:

  • Wat ga jij doen deze zomer als je vrij bent? Is er iets waar je naar uit kijkt?
  • Is er ook iets waar je tegen op ziet in de zomer?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (20/60) 

  Lees Lucs 8:40-56 met elkaar / OF / Bekijk een aflevering van The Chosen (zie onderstaand)

  8  40 Toen Jezus terugkeerde, werd Hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar Hem uit te kijken. 41 Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte Hem mee te gaan naar zijn huis, 42 want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud die op sterven lag; ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. 43 Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – ze had al haar geld aan artsen uitgegeven, maar niemand kon haar genezen – 44 naderde Hem van achteren en raakte de zoom van zijn mantel aan; meteen hield de bloedvloeiing op. 45 Jezus vroeg: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: ‘Meester, de mensen om U heen staan te duwen en te dringen!’ 46 Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft Me aangeraakt, want Ik voelde kracht van Me uitgaan.’ 47 Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor Hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. 48 Hij zei tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter, ga in vrede.’ 49 Nog voor Hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ 50 Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ 51 Toen Hij bij het huis kwam, stond Hij niemand toe om met Hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. 52 Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven, ze slaapt.’ 53 Ze lachten Hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. 54 Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ 55 Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. 56 Haar ouders waren verbijsterd; Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd.

  • Neem twee minuten om zelf nogmaals de tekst te lezen. Wat valt je op nu je het nogmaals leest?
   Wissel samen uit.
  • Wat je over God in dit gedeelte leest en leert, waar zie je dat terug in andere bijbelgedeeltes?
   Wissel uit waar je overeenkomsten ziet in Gods grote verhaal

  OF

  Willen jullie op een andere manier de verhalen uit dit gedeelte zien?
  Bekijk dan aflevering 5 van seizoen 3 van The Chosen. Deze duurt een uurtje.

  https://www.angel.com/watch/the-chosen/episode/796f3aab-c122-4bc1-b0d3-86a1b632edfc/season-3/episode-5/clean-part-2

  Bekijk samen de aflevering en wissel uit:

  • Wat voor nieuws heeft dit Bijbelgedeelte je geleerd?
  • Wat je over God in dit gedeelte leest en leert, waar zie je dat terug in andere bijbelgedeeltes?
   Wissel uit waar je overeenkomsten ziet in Gods grote verhaal

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Afgelopen zondag sprak Bea over kwetsbaarheid; naar aanleiding van Lucas 8:40-56. Dit gedeelte gaat over Jairus en de bloedvloeiende vrouw; beide kwamen ze met hun nood bij Jezus. In de openheid. Een man van aanzien, een vrouw die in haar isolement leefde.

  • Herken je je in een personage uit het verhaal? In Jairus of in de vrouw? Als iemand die buiten de massa lijkt te staan, er niet bij hoort? Of in een omstander in de massa, onderdeel van het geheel met ook een verhaal?

   Welke status we ook hebben, we hebben allemaal met onze kwetsbaarheid te maken. De vraag is, wat doen we daar mee?

  • Wat is kwetsbaar in jouw leven? Durf je dat te delen met anderen?
   Wat heb je daarvoor nodig of juist niet?

   Jezus geeft leven, op meer manieren dan de mensen uit dit gedeelte hem vroegen. Hun geloof in Hem redt ze, mag er zijn in plaats van angst lezen we.

  • Ga jij naar Jezus toe met je kwetsbaarheid? Hoe ben je met Hem in wat moeilijk is?

  AFRONDING (20)

  Rond samen de avond af met tijd voor gebed.

  • Neem een paar minuten om in stilte met Jezus te delen wat er kwetsbaar is in je leven op dit moment.
  • Sluit gezamenlijk af met gebed. Indien gewenst, deel van wat je met Jezus hebt gedeeld.
  • Dank God voor wat hij jullie als thuisgroep heeft gegeven het afgelopen seizoen.

  Een mooie zomer gewenst!

  Lees verder

  Thuisgroep 18 – 24 juni 2023

  Marijn Vlasblom: Mattheus 7:7-11

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  GEBED & WELKOM (5)

  Neem de tijd om elkaar te verwelkomen en met God jullie ontmoeting te beginnen.

  Is dit de laatste avond van dit seizoen? Een hele mooie afsluiting gewenst met elkaar!

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  De zomer staat voor de deur! Doorgaans een periode waarin we andere dingen doen en er op uit gaan!

  Vraag & Antwoord: probeer door vragen te stellen erachter te komen waar iemand naar uitziet deze zomer.

  • Een van jullie neemt iets in gedachten waar hij/zij naar uitziet deze zomer.
  • De anderen stellen vragen waarop de persoon ja/nee kan antwoorden.
  • Probeer met elkaar zo snel mogelijk te ontdekken waar de persoon naar uitkijkt. Hoeveel raden jullie in 10 minuten?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Lees met elkaar Mattheus 7:7-11

  7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 9 Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? 10 Of een slang, als het om vis vraagt? 11 Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem daarom vragen!

  • Bid of God tot jullie wil spreken door dit gedeelte.

  • Neem 10 minuten de tijd en gebruik een van onderstaande ideeën om je dit gedeelte meer toe te eigenen:
   • Parafraseer: Geef het bijbelgedeelte weer in je eigen woorden.
   • Kopieer: Schrijf al biddend en overdenkend het bijbelgedeelte over.
   • Bevraag: Wat leer ik over God? Wat leer ik over de mens? Wat kan ik daarmee vandaag?

  • Wissel uit waar je bij stil hebt gestaan, breng dit daarna bij God in gebed.

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Afgelopen zondag sprak Marijn over hoe we vrijmoedig mogen vragen in het verlengde van de Vader. Over hoe we het Koninkrijk mogen zoeken en de Vader mogen vragen en delen met Hem wat ons bezighoudt en waar we daarin met Hem naar verlangen.

  • Hoe is jouw beeld van God als Vader gevormd? Wat doet dit tekstgedeelte met je vanuit dat beeld?
  • Waar zou jij iets van Gods Koninkrijk zichtbaar willen zien in jouw leven? Wat zou er dan veranderen?
  • Wat zou jij God wel willen vragen, maar durf je niet?

   (Vind je het lastig deze vraag te bespreken? Neem dan even de tijd om in stilte je antwoord op te schrijven voor jezelf, als gebed naar God)

  AFRONDING (20)

  De thuisgroep is een van de vormen in onze gemeente om elkaar en God meer en meer te leren kennen. God de Vader laat ons zien en horen hoe Hij de wereld voor zich ziet. En wij mogen Hem vragen hoe dat er in ons leven uit mag zien.

  • Neem samen de tijd om de Vader te vragen: Wie bent U als Vader en wat zijn Uw verlangens voor ons en voor Uw Koninkrijk?
  • Wees daarna een tijdje stil en merk op in jezelf: waar word ik bij stilgezet? En als ik daar met God naar kijk, wat is daarin nodig?
  • Breng vervolgens samen jullie vragen bij de Vader. Vraag vrijmoedig in het verlengde van de Vader zoals Marijn deelde zondag.

  Sluit samen de avond af.  Een mooie zomer gewenst!

  Lees verder

  Thuisgroep 4-10 juni

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  GEBED & WELKOM (10)

  Verwelkom elkaar; we willen samen leren leven als Jezus met thuisgroep-genoten, hoe je dag ook was, wat je ook bezighoudt. Benoem hoe waardevol het is dat jullie er zijn en Gods Geest er is.

  • Neem een minuut om stil te staan in jezelf bij wat je bezighoudt, vertel het God. Sluit gezamenlijk dit moment af met gebed.

  LET OP: Het thuisgroep materiaal is deze keer anders dan anders. We hebben een deel van het materiaal gericht op het evalueren van hoe het met je Thuisgroep gaat en hoe je kijkt naar het volgende seizoen. We vinden het waardevol hoe jullie ervoor kiezen met elkaar Thuisgroep te zijn en hoe God daarin beweegt. Een mooi gesprek gewenst met elkaar hierover!

  • Het is de bedoeling dat jullie tijdens deze thuisgroep ontmoeting de enquête invullen die je vindt verderop in dit materiaal. Goed om te weten: je antwoorden zijn alleen zichtbaar voor de werkgroep Onderwijs (Peter, Marijn, Herman, Marina).

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  Wissel uit:

  • Wat voor nieuws heb jij de afgelopen weken ontdekt over de Geest van God?
  • Waarin heb jij weleens groeipijn ervaren in het leven (letterlijk of figuurlijk)?

  LEES, VERKEN & VERDIEP | (20) 

  Lees met elkaar het tekstgedeelte Handelingen 6:1-7

  6 1 Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Hebreeuwssprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. 2 Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. 3 Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, 4 terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’ 5 Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6 Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. 7 Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

  • Neem twee minuten om zelf nogmaals de tekst te lezen. Wat valt je op nu je het nogmaals leest? Wissel samen uit.
  • Vers 6 verteld dat het woord van God steeds meer gehoor vond, en het aantal leerlingen groeide. God gaf nieuwe mensen aan de gemeente.
  • In hoeverre ontvang jij nieuwe mensen in de gemeente als door God gegeven? Wissel uit in twee-/drietallen.

  BESPREEK & EVALUEER | (40) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Afgelopen zondag sprak Peter over hoe de gemeente zoals beschreven in Handelingen veranderde. Dat dit mooie dingen maar ook gemor gaf. Gods Geest werkte en er werden mensen toegevoegd aan de gemeente. Dat gaf groeipijn. We lezen dat de gelovigen samen kwamen in de tempel en brood braken in de huizen. Er zijn verschillende plekken om samen God te eren en te leren over wie God is.

  De groei van de gemeente maakt dat we niet iedereen persoonlijk kennen. En toch verlangen we ernaar om zo samen te komen dat er wel de mogelijkheid is God te eren, te leren leven als Jezus en in verbinding te zijn met andere gemeenteleden.  We organiseren in verschillende vormen plekken waarin die verbinding met God en elkaar kan groeien. Denk aan de zondagse diensten, het kinder- en jeugdwerk, de Thuisgroepen, NETkerken, thema-avonden en cursussen etc.

  • Wat is voor jou het waardevolle van de zondagse dienst?
  • Wat is voor jou het waardevolle van de thuisgroep?
  • Wat levert het je op dat ze beide bestaan?

  Terugkijkend naar dit seizoen:

  • Hoe heeft de thuisgroep je geholpen in het Samen leren leven als Jezus?
   • Hoe gaf het ontmoeting met God en elkaar?
   • Wat heeft het je geleerd in het volgen van Jezus? 
  • Waar zie jij groeiruimte voor jullie thuisgroep?
   • Als het gaat om de onderlinge verbinding en zorg voor elkaar?
   • Als het gaat om groeien in geloof?
   • Als het gaat om delen met mensen buiten de thuisgroep (aan gemeenteleden die extra zorg kunnen gebruiken of aan betrokken zijn bij een missionair werker of bij een project buiten de gemeente).
   • Iets anders (zelf benoemen) 
  • Hoe kijk jij naar het volgende seizoen als het gaat om de thuisgroep?

  Naast jullie gesprek in de groep, willen we ook graag van jullie persoonlijk horen hoe de Thuisgroep voor je is en hoe je verder wilt gaan in het volgende seizoen.
  Met die informatie willen we zo goed mogelijk aan de slag gaan met de indeling van thuisgroepen voor het volgende seizoen en het materiaal dat we dan weer bieden.

  Willen jullie tijdens je Thuisgroep ontmoeting deze enquête invullen:
  www.tiny.cc/thuisgroep22-23

  AFRONDING (20)

  Bespreek | Goed om te weten en nog even door te spreken met elkaar:

  • Op opdoortocht.nl/planning zie je de planning van volgend seizoen staan. Daar kan je zien dat we van een 7 weken rooster, naar een 8 weken rooster zijn gegaan. De eerste thuisgroep ontmoeting in het nieuwe seizoen staat gepland in de week van 10 september 2023. Schrijf het vast in je agenda! Er is vanaf dan iedere twee weken een Thuisgroep ingepland en materiaal beschikbaar.
  • Er komt na deze editie nog eenmaal materiaal voor de Thuisgroep ontmoeting in de week van 18 juni. Mocht je na die tijd nogmaals een Thuisgroep gepland hebben in de week van de NETkerk, willen we je aanmoedigen zelf een gezellige seizoen afsluiting te organiseren!

  Dank | Neem samen de tijd om met God de avond af te ronden.
  Bijvoorbeeld: Ieder dankt God voor iets moois in de persoon die rechts van hem/haar zit.

  Lees verder

  Thuisgroep 16-22 april 2023

  Dienstenserie: De Geest van God

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  Download hier de toolbox

  GEBED & WELKOM (5)

  Welkom in een nieuwe dienstenserie met als onderwerp: De Geest van God’. Tot en met Pinksteren verdiepen we ons in wie de Heilige Geest is en hoe het werk van de Heilige Geest bepalend is in ons eigen leven, voor de kerk en in de bouw van ZijnKoninkrijk.

  • Start met gebed. Neem een aantal minuten de tijd om stil te worden.
   Vertel/ vraag in je eigen woorden aan God waar je naar verlangt voor deze ontmoeting.

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  Wissel uit: 

  • Pinksteren, feestdagen in Nederland. Wat vier jij op deze dagen?
  • Hoe warende pinksterdagen in je kinderjaren?
  • Deel met een of twee mensen waar je naar verlangt voor deze ontmoeting.

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Lees Mattheus 28:16-20 met elkaar

  Mattheus 28-16-20
  16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. 18 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

  • Lees het tekstgedeelte samen door.
  • Wat lees je in dit gedeelte over wie God is?
  • Wat lees je over mensen?
  • Wissel vervolgens uit met elkaar.

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  In het samen leren leven als Jezus speelt de Heilige Geest een allesbepalende rol. De Geest overtuigt, spreekt waarheid, doet je opnieuw geboren worden, woont in je, verandert je, geeft kracht om te getuigen, Hij troost en geeft liefde. De Geest geeft gaven tot opbouw van de gemeente, herstelt mensen en verbindt mensen. De Geest maak dat Gods Woord voor je gaat leven, dat de nood van mensen je beroert en geeft de zekerheid van eeuwig leven.

  De afgelopen preek ging over wie de Heilige Geest is in relatie tot de drieeenheid.

  • Met welk beeld van God ben jij opgegroeid?
  • Welke rolverdeling hadden de Vader, Geest en Zoon daarin?

  • Wat heb je geleerd uit de preek? Wat zou je daarmee willen doen de komende tijd?

  Naast bovenstaande kenmerken van de Geest is er nog veel meer te noemen en leren. Daarom willen we ons graag de komende tijd in de persoon en het werk van de Geest te verdiepen.

  >> Pak een papiertje of laptop en noteer voor bij de afronding:

  • Wat willen jullie de komende tijd leren over de Geest van God?

  AFRONDING (20)

  Verzamel in de grote groepen rond samen af.

  • We horen graag van jullie waar jullie meer over willen lerende komende tijd als het gaat over de Geest van God.Willen jullie dit toesturen? Maak een foto van jullie vragen of stuur een digitaal lijstje naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  • Neem de tijd voor gebed. Vertel Gods Geest waar jullie naar verlangen. Spreek 2 Korintiërs 13:13 samen uit: 13De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

  Hebben jullie tijd over of wil je op een andere manier in gesprek raken over de drieeenheid?
  Kijk dan bijvoorbeeld eens de
  ze video van The Bible Project:

  Lees verder

  Thuisgroep 12 – 18 maart 2023

  Dienst: ‘Rust voor wie is uitgeblust’ – David Bouwman

  Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

  Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

  Dit heb je nodig:

  • Bijbel

  • laptop / telefoon

  • pen & papier

  Download hier de toolbox

  GEBED & WELKOM (5)

  Start jullie samenzijn met welkom en gebed.

  CHECK-IN (10)

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

  Wissel uit:

  • Wat gaf jou deze week ademruimte?
  • Bij wie voel jij je op je gemak/ontspannen? Wat maakt dat dat zo is?
  • Hou je van stilte? Waarom wel/niet?

  LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

  Mattheus 11: 25-30
  25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 27 Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

  • In dit gedeelte lezen we de woorden van Jezus. Neem drie minuten de tijd om stil te worden en stil te staan in jezelf bij Hem die deze woorden tot ons spreekt.
  • Lees na deze stilte voor jezelf dit gedeelte nog eens door. Welk gedeelte spreekt tot je, raakt je of vind je opmerkelijk?
  • Wissel vervolgens uit

  VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

  Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

  Waar scoor jij jezelf op de schaal van:

  RUST  ————————————————————————————  UITGEBLUST?

  • Hoe is de uitnodiging van Jezus: ‘Kom bij Mij…’ voor jou als je onrust, of ongerustheid in jezelf opmerkt?
  • Hoe ziet de rust die Jezus belooft (vs 28) er volgens jullie uit?

  Jezus verlangt ernaar dat we Hem volgen, gehoorzaam zijn aan de Vader die we door Hem mogen leren kennen. Een weg die niet vanzelfsprekend en altijd makkelijk is, waar strijd, ongemak, zoeken, vallen, pijn ook onderdeel van is.

  Jezus weet dit. Ziet ons. Nodigt ons uit dicht bij Hem te zijn. Hij is bij ons en weet wat we nodig hebben. Hij heeft ons lief. Hij wil ons ademruimte, vrijheid, vergeving, verlossing, rust en vrede geven. Bij ons zijn in het volgen van de wil van Zijn Vader. Ook in onze angst, stress en onrust.

  • Kijkend naar je eigen onrust, wat heb jij ten diepste nodig van Jezus?
  Gebed

  >> Neem met elkaar ruim de tijd om in te gaan op de uitnodiging van Jezus: ‘Kom bij mij..’.

  Vertel Hem wat je ten diepste nodig hebt en wat er in je leeft aan vragen, pijn, onrust, verlangens en antwoord op Zijn uitnodiging.

  Ga hierna terug naar de grote groep

  AFRONDING (20)

  Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

  • Wat is jullie het meest bijgebleven uit de gesprekken in jullie groepjes?
  • Hoe willen jullie naar elkaar omzien als thuisgroep de komende periode?
  • Sluit samen af met gebed of een lied.

  Lees verder

  • 1
  • 2