Skip to main content

Thuisgroep 28 januari – 3 februari 2024

Dienstenserie: Over geld gesproken

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & geprinte bijlage Jesaja 55:1-9

GEBED & CHECK-IN (5)

We zijn onderweg in de dienstenserie “over geld gesproken”. We willen samen nadenken en in gesprek zijn over de rol en invloed van geld en bezit in ons leven en ontdekken wat Jezus daarin van ons vraagt.

Begin de ontmoeting met gebed, start met een korte stilte om zelf tegen God te zeggen waar je hart vol van is en waar je naar verlangt voor deze ontmoeting.

GEBED & WELKOM

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (35) 

We lezen Jesaja 55:1-9. Deze keer volgen we deels de lijn van Lectio Divina. Gezien het wat lange tekstgedeelte is het prettig de bijlage te printen en daarop mee te schrijven.

Lectio divina is een manier van Bijbellezen die voortkomt uit de benedictijnse kloostertraditie. Letterlijk betekent het: goddelijke lezing. Als je aan lectio divina doet, ben je meditatief bezig met een Bijbeltekst. Het basisprincipe is eenvoudig: je leest een tekstgedeelte heel langzaam en meerdere keren. Zo neem je even de tijd om stil te worden met Gods Woord. Het proces van lectio divina bestaat uit vier stappen: lectio (lezen), meditatio (overwegen of mediteren), oratio (bidden) en contemplatio (beschouwen of rusten) (www.debijbel.nl).

Jesaja 55

 [1] Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.

[2] Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.

[3] Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David.

[4] Hem heb Ik aangesteld als getuige voor de volken,
als vorst en heerser over de naties.

[5] Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.

[6] Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is.

[7] Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.

[8] Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.

[9] Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.

Laat iemand de groep leiden door de volgende stappen:

 • Lezen (10)
  • Lees drie keer Jesaja 55:1-9 langzaam en aandachtig voor.
  • Onderstreep/ schrijf tijdens en na het hardop lezen wat je opvalt: wat staat er? Wat hoor je? (Interpreteren is een volgende stap)
  • Laat 2 mensen kort delen in de groep wat ze opvalt in de tekst.
 • Mediteren (10)
  • Lees voor jezelf nogmaals de tekst. Overweeg wat deze tekst voor jou betekent. Wat raakt jou in deze tekst? En wat kun je ervan leren? (7)
  • Wissel kort uit met een ander iemand uit de groep. (3)

 • Bidden (8)
  • Betrek God bij jouw overdenking. Leg je gedachten aan Hem voor en luister naar zijn antwoord. Het mag echt een gesprek met Hem worden, waarin je zijn stem de ruimte geeft. Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Wat wilt U mij meegeven vanuit deze tekst?’
 • Beschouwen (7)
  • Wees stil en neem de tijd om Gods aanwezigheid te ervaren. (5)
  • Laat iemand dit moment afsluiten met gebed. (2)
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Gijs deelde onder andere dat de kern van dit gedeelte zegt: richt je op God’s bedoeling met je leven, gehoorzaam Zijn leefregels, die zijn gratis. Houd je daaraan en je wordt verzadigd. Daarin is de vervulling van je leven. God plan met ons is hoger en zijn gulheid is groot!

Jezus zegt: Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de Goede Herder.

 • Ken je de ervaring van ‘verzadigd zijn’ en ‘mij ontbreekt niets’?
  • Wat zou je daarover willen delen?
 • Wat heb je nodig om meer vanuit ‘verzadigd zijn’ te leven?
 • Wat leidt jou snel af van verzadigd worden door God?

Inmiddels zijn we bij de derde zondag van onze dienstenserie. Er worden mooie vragen gesteld en we denken na over hoe we leren leven als Jezus met ons geld.

 • Wissel eens uit: Is nadenken en keuzes maken over geld voor jou iets individueels of ook iets gezamenlijks bijv. als thuisgroep of gemeente?
 • Hoe zouden we als Thuisgroep/ Op Doortocht kunnen groeien in gulheid, zonder te veel over geld te spreken?
VERDIEP

AFRONDING (20)

 • Bespreek samen na: wat uit deze ontmoeting vinden jullie waardevol om samen te onthouden of vast te houden?
 • Luister: Satisfied – The Porter’s Gate als gebed naar God.

 • Is er een gebedspunt, een gezamenlijk leerdoel, spaardoel, leesdoel of deelidee waar jullie samen in willen oefenen?

Sluit samen de ontmoeting af met gebed.

Afronding