Skip to main content

Thuisgroep 8-14 oktober 2023

Dienstenserie: Heer, leer ons bidden!

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon om muziek op af te spelen

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Welkom bij een nieuwe thuisgroep ontmoeting. Samen leren leven als Jezus geven we deze weken vorm door te leren over en oefenen met: gebed.

 • Heet iedereen welkom en benoem dat God aanwezig is.
 • Neem een minuut stilte om de dingen van je dag bij God te brengen.
 • Richt je aandacht op Hem, eindig met samen hardop het Onze Vader bidden.
GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit:

 • Wat in de afgelopen twee weken maakte je onrustig?
 • Wat bracht je rust de afgelopen twee weken?
 • Bid jij weleens een schietgebedje? Wanneer?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees met elkaar Mattheüs 6:12, 14 & 15

Mattheüs 6: [12] En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. – [14] Jezus zei verder: ‘Je moet andere mensen hun fouten vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten vergeven. [15] Maar als je andere mensen hun fouten niet vergeeft, dan zal je Vader ook jouw fouten niet vergeven.

 • Dit gedeelte is overgenomen uit de Bijbel in Gewone Taal. Vraag twee mensen uit de groep dit gedeelte uit een andere vertaling (NL of Engels) te lezen.
 • Welke verschillen hoor je? Bespreek ze eens met elkaar.

Lees Mattheüs 18:21-35

Mattheüs 18: [21] Petrus kwam bij Jezus en zei: ‘Heer, als een andere gelovige mij slecht behandelt, dan moet ik hem vergeven. Maar hoe vaak? Wel zeven keer?’ [22] Jezus zei: ‘Nee, niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer. [23] Luister, ik zal een voorbeeld geven over Gods nieuwe wereld. Een koning wil dat zijn dienaren al hun schulden aan hem terugbetalen. [24] Eén voor één laat hij de dienaren bij zich komen. Er wordt ook een man bij de koning gebracht die hem vele miljoenen schuldig is. [25] De man kan niets terugbetalen. De koning zegt: ‘Verkoop die man, samen met zijn vrouw, zijn kinderen en al zijn bezittingen. Dan krijg ik nog iets terug.’ [26] Maar de dienaar knielt voor de koning. Diep gebogen blijft hij liggen en zegt: ‘Heb alstublieft geduld met mij. Ik zal u later alles terugbetalen.’ [27] De koning krijgt medelijden met de man. Hij zegt: ‘Ik laat je gaan. Je hoeft dat geld niet meer terug te betalen.’ [28] Als de man naar buiten gaat, ziet hij een andere dienaar van de koning. Die ander is hem nog een paar duizend schuldig. Hij grijpt hem bij zijn keel en zegt: ‘Nu betalen!’ [29] De andere dienaar knielt voor hem en zegt: ‘Heb alsjeblieft geduld met mij. Ik zal je later terugbetalen.’ [30] Maar de man zegt: ‘Geen sprake van.’ En hij laat de ander opsluiten in de gevangenis, totdat die zijn schuld terugbetaald heeft. [31] Andere dienaren van de koning hebben gezien wat er gebeurd is. Ze zijn erg verdrietig. Ze vertellen alles aan de koning. [32] Dan roept de koning die man weer bij zich en zegt: ‘Jij bent een slechte dienaar! Je vroeg mij om geduld met je te hebben. En ik zei dat je het geld niet terug hoefde te betalen. [33] Ik had medelijden met jou. En jij had ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar.’ [34] De koning is woedend. Hij laat de man meenemen door de bewakers van de gevangenis. Die zullen hem pijn laten lijden, totdat hij zijn schuld heeft terugbetaald.’ [35] Jezus zei: ‘Zo is het ook met mijn hemelse Vader. Hij wil dat je de andere gelovigen van harte vergeeft. Anders zal hij je straffen.’ 

 • Wat lees je in dit gedeelte over vergeving?
 • Welk vers springt er voor jou uit, kan je eens vertellen waarom?
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Als het gaat om de weg gaan van vergeving, hebben we vaak moed nodig om op pad te gaan.
Vergeving is kostbaar en nodig, maar we worstelen ermee. Wat is goed? Wat doet recht?
Hoe kunnen we leven voorbij dat wat verkeerd was of is?

Door Gods weg te kiezen zegt psalm 16:11: 
“U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde”

Vreugde, een lieflijke plek, leven. Woorden die klinken bij het gaan van Gods weg.

 • Kan jij een ervaring delen over dat jij zelf vergeven werd (buiten Gods vergeving om), wat deed dat met je?
 • Wat deed het met je toen je eens een ander vergaf?

Peter sprak in zijn preek over de houding van vergeven. Over hoe niet vergeven iets doet met hoe het Koninkrijk groeit. Dat het effect heeft op ons wanneer vergeving niet komt.

 • Zijn er dingen die jij onvergeeflijk vindt? Hoe helpt Gods liefde je hierin?
 • Wat is denk jij het effect in levens van mensen die niet vergeven (ook al kunnen we dat soms best goed begrijpen)?

 Reageer eens op de volgende stellingen (wat denk/voel jij als je dit leest? Ben je het er mee eens of kijk je er anders naar?):

 • We lijken het meest op Jezus wanneer we anderen vergeven
VERDIEP

AFRONDING (20)

Rond met elkaar de ontmoeting af. We geloven dat God ons hoort als we bidden.

God gaf de Zoon. Jezus gaf zichzelf. Wij zijn vergeven om met God te zijn, om ook anderen te vergeven, geholpen door Gods Geest. Vraag om die hulp van Gods Geest, God weet dat we hem nodig hebben. Dat er niets te geven is zonder wat Hij geeft. Zijn genade en rechtvaardigheid is vol liefde.

Wij mogen vanuit die liefde leren leven als Jezus. Oefenen met eerlijk zijn over waar iets in de weg staat waarmee we naar God en de ander toe mogen gaan voor vergeving. We mogen oefenen met de ander vergeven omdat God ons liefheeft. Het is vaak moeilijk, het kost ons iets, maar is zo kostbaar. Het Koninkrijk groeit, in vergeven worden en vergeving geven is Gods liefde zo krachtig aan het werk.

Blessed are the merciful – For they shall receive mercy, mercy
Forgive
usas we forgivethose who sin against us – Lord have mercy on us
Show Your mercy through us – Mercy

 • Deel tijdens het lied met God waar je bij bepaald werd deze ontmoeting. Waar heb jij vergeving nodig? Hoe mag jij vergeving geven? Dank Hem voor Zijn genade, rechtvaardigheid en liefde.

Sluit samen de avond af.

Afronding