Skip to main content

Thuisgroep 24-30 september 2023

Dienstenserie: Heer, leer ons bidden!

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Welkom bij een nieuwe thuisgroep ontmoeting. Samen leren leven als Jezus geven we deze weken vorm door te leren over en oefenen met: gebed.

Heet iedereen welkom en benoem dat God aanwezig is.

 • Ieder komt vanuit zijn dag deze ontmoeting in: neem twee minuten stilte om bij jezelf na te gaan wat je bezighoudt en nog om aandacht vraagt.
 • Vertel God hierover en vraag Hem wat je nodig hebt om met aandacht in deze thuisgroep ontmoeting te zijn.

Na vijf minuten sluit iemand af met gebed.

GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

 • Van wie heb jij leren bidden?
 • Als je bent opgegroeid met gebed, ken je nog een gebed uit je kindertijd?
 • Aan welk lied moet jij meteen denken als het gaat over bidden?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees met elkaar Mattheus 6:10

‘Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.’ 

 • Lees een aantal keer hardop dit vers met momenten van stilte ertussen.
 • Noteer voor jezelf:
  • Is er iets in dit gedeelte dat weerstand in je op roept? Zo ja, wat?
  • Is er iets in dit gedeelte dat je blij maakt/ vreugde geeft? Zo ja, wat?
  • Ervaar jij God’s nabijheid vanuit dit gedeelte? Zo ja, hoe?
 • Wissel vervolgens uit in groepjes
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

In dit gedeelte van het Onze Vader staan we stil bij Gods Koninkrijk. Een groots iets; God de Koning en Zijn Koninkrijk. Hoe brengen we dat in verbinding met het leven en de vragen van alledag?

Waar bidden we om als we vragen of Gods Koninkrijk mag komen? Marijn noemde in zijn preek een aantal kenmerken:

 1. Redding– Verlossing door Jezus aan het kruis
 2. Gerechtigheid– Gods gerechtigheid die heerst.
 3. Vrede– Duurzame shalom – Herstel van alle relaties
 4. Genezing– Fysiek, emotioneel
 5. Herstel van gemeenschap– Mensen die elkaar dienen in vertrouwen en vergeving.
 6. Vreugde– Diepe vreugde, maar ook humor, plezier
 7. De ervaring van Gods aanwezigheid.– God die thuis is onder de mensen.

 • Ben je aan de slag gegaan met de gebeds-challenge? Hoe is dit voor je?
 • Wil je eens delen in hoeverre de genoemde kenmerken een onderwerp zijn in je gebedsleven?

Als we vragen of Gods wil mag geschieden, vragen we Hem om te doen wat goed is. Wat het beste is voor ons en de wereld. We voelen met elkaar aan dat het nodig is dat het Koninkrijk komt.

 • Wat in jouw leven of in je omgeving voelt niet zo op orde?
 • Hoe ga je om met dat het Koninkrijk er nog niet volledig is?

Neem maximaal 5 minuten en beschrijf:

 • Hoe leggen jullie aan iemand die niet geloofd uit wat Gods Koninkrijk is en waarom je hiernaar verlangt?
VERDIEP

AFRONDING (20)

Rond met elkaar de ontmoeting af. We geloven dat God ons hoort als we bidden. Onze vragen, verwachtingen, blijdschap mogen we uitspreken naar Hem.

 • Wat in deze ontmoeting heeft je aangesproken, waar heb je vragen bij? Waar merk je dat je naar verlangt als het gaat om Gods Koninkrijk? Neem in stilte twee minuten om dit op te schrijven en uit te spreken naar God.

 • Bid of zing vervolgens hardop met elkaar het Onze Vader en sluit daarmee de avond af.
Afronding