Skip to main content

Thuisgroep 10-16 september 2023

Henk Bakker: Mattheus 20:1-16

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze op Youtube terugkijken.

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

Welkom! Een nieuw seizoen is begonnen. Jullie gaan (weer) met elkaar onderweg het komende jaar in het samen leren leven als Jezus. Misschien ken je elkaar nog niet zo goed en is het belangrijk uitgebreid de tijd te nemen voor kennismaking en ontmoeting. Je kunt daar onder andere de Check-in vragen voor gebruiken maar voel je vrij er zelf invulling aan te geven.

Goed om deze eerste avond in ieder geval te doen: afspreken op welk moment jullie elkaar ontmoeten en wat jullie van elkaar verwachten in de voorbereiding en tijdens de ontmoeting zelf. Dat kunnen praktische dingen zijn, maar kan ook gaan over hoe jullie met elkaar om willen gaan en hoe jullie samen willen leren.

Zijn jullie er helemaal klaar voor, dan vind je in dit materiaal verkennende en verdiepende vragen bij de preek van Henk Bakker van afgelopen zondag. Kijk wat goed is voor jullie thuisgroep om mee aan de slag te gaan, een hele goede ontmoeting samen gewenst!

Peter, Marijn, Herman, Marina

GEBED & WELKOM (5)

Yes, we gaan weer van start. Wat mooi om weer samen te zijn!

Zijn er nieuwe mensen in de groep? Neem de tijd elkaars namen te kennen en om elkaar te verwelkomen. Start met gebed en vertel God wat jullie Hem willen vragen voor deze ontmoeting en voor wie jullie zijn als Thuisgroep.

GEBED & WELKOM

CHECK-IN (15)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Een nieuw seizoen! Mooi dat jullie God en elkaar het komende jaar beter willen leren kennen. Gebruik onderstaande vragen of een eigen manier om in te checken bij elkaar en nieuwe Thuisgroep-leden beter te leren kennen:

 • Wat was voor jou een kostbaar moment in de afgelopen twee maanden? Wat maakte het zo kostbaar voor je?
 • Waar zie je naar uit de komende twee maanden? Waarom maakt het je enthousiast?
 • Een nieuw seizoen in kijken kan ook spanning geven, is er iets waar je tegenop zit de komende tijd?
 • Op welke manier begin jij graag aan een Thuisgroep ontmoeting? Met een gebed, of een lied of stilte? Of iets anders? Wat helpt jou om je welkom te voelen en een welkom voor de ander te voelen?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees Mattheus 20:1-16 met elkaar.

20 | 1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2 Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4 zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5 En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6 Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7 “Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8 Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9 En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10 En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11 Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12 “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13 Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14 Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15 Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” 16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

 • Bid of God tot jullie wil spreken door dit gedeelte.
 • Lees nogmaals het tekstgedeelte in stilte, schrijf op welk vers voor jou opvalt.
 • Wissel uit in tweetallen wat je is opgevallen.
 • Wat zegt dat gedeelte jullie over wie God is en wie wij zijn?
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Henk Bakker sprak afgelopen zondag over de gelijkenis van de arbeiders. We lazen net Mattheus 20:1-16. Wissel met elkaar uit over onderstaande vragen:

 • Waarom voelt de afrekening in de gelijkenis zo oneerlijk aan?
  • Herken je daarin iets bij jezelf? Of juist niet?

 • ‘De laatsten zullen de eersten zijn, en omgekeerd’ is een cliché dat christenen vaak zo maar gebruiken
  • Hoor jij dit ook weleens om je heen? Wat zegt het jou?
  • Waarom moet het juist geen cliché zijn, denk je?

 • Als het gaat om ‘de laatsten zullen de eersten zijn’: Waar zie jij dit gebeuren als je om je heen kijkt?
  • Hoe zie je daarin een glimp van Gods Koninkrijk?
VERDIEP

AFRONDING (20)

Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af.

 • Neem een paar minuten stilte met de volgende vragen:
  • Waar word je bij stilgezet naar aanleiding van deze avond en de start van dit seizoen?
  • Wat is je verlangen voor deze groep en met God voor de komende tijd?

 • Breng vervolgens samen jullie verlangens bij de Vader, de Landheer. Spreek om beurten in één zin je verlangen uit naar God.

  Heer, ik verlang naar…

  Jullie verlangens samen vormen een gebed. Vraag een iemand om af te sluiten met dankgebed.

Sluit samen af. Weet iedereen wanneer de volgende ontmoeting is?

Een goede week gewenst!

Afronding