Skip to main content

Thuisgroep 17 – 23 december 2023

Dienstenserie: “Jezus; Priester, Profeet, Koning”

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & CHECK-IN (10)

We zijn onderweg in de serie “Jezus: Priester, Profeet, Koning”.

Met Advent en Kerst vieren we Jezus’ komst naar deze wereld. In deze adventsserie kijken we naar hoe Jezus’ geboorte ons persoonlijk en als gemeente vertrouwen en hoop geeft, omdat Hij gekomen is als Priester, Profeet en Koning. Deze keer staat “Jezus, Koning” centraal.

December, de laatste maand van het jaar en dit is de laatste thuisgroep ontmoeting van 2023.

 • Ben jij meer een “terugblikker” of een “vooruitkijker”?
 • Welke koning of keizer uit de geschiedenis heeft wat jou betreft echt geschiedenis geschreven? Waarom?

Spreek samen een gebed uit naar God, die zijn Zoon gaf als Koning en vertel waar jullie naar verlangen voor deze ontmoeting.

GEBED & WELKOM

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (30) 

Lucas 1: Aankondiging van de geboorte van Jezus

[26] In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, [27] naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. [28] Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ [29] Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. [30] Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. [31] Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. [32] Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. [33] Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ [34] Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ [35] De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. [36] Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, [37] want voor God is niets onmogelijk.’ [38] Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Maria en Elisabet

[39] Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, [40] waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. [41] Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest [42] en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! [43] Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? [44] Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. [45] Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

 • Wat valt je op in de interactie tussen Maria en Gabriel?
 • Wat lees je over wie Jezus is in dit gedeelte?
 • Wat lees je over wat de Heilige Geest doet in dit gedeelte?
 • Wat merk je op in jezelf als je dit gedeelte leest?
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Psalm 118: [26] Gezegend wie komt in de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

De Koning werd verwacht. In Marcus 11:9&10 lees je hoe Jezus begroet wordt bij de intocht in Jeruzalem, verwijzend naar de woorden van Psalm 118:26.

 • Wat was, denk jij, de algemene verwachting van de komende Koning volgens de Joden in die tijd? 

Jezus bleek een andere Koning te zijn dan velen verwachtten, toch lezen we in Genesis, in Jesaja en in bijvoorbeeld de reactie van Maria, Elisabet en Simeon op de ontmoeting met Jezus, dat God met Jezus een Vredevorst schenkt van wie de heerschappij veel verder reikt dan die van een aardse Koning.

 • Hoe zal het leven eruitzien als Jezus eeuwig Koning is over alles (Lukas 1:33)?
 • Hoe kleurt Jezus’ Koningschap nu al jouw leven?
 • Herken jij in jezelf iets priesterlijks, profetisch of koninklijks? Hoe is dat merkbaar voor de mensen om je heen?
VERDIEP

AFRONDING (20)

De derde Adventskaars ging aan: vreugde & hoop want Licht komt in de duisternis!
We leerden deze serie over Jezus, als Priester, Profeet en Koning. De Vredevorst die is en was en komt. Die al vanaf het begin van de tijd aangekondigd is en we ook nu verwachten om alle dingen nieuw te maken. Die met ons is ook nu. Wat een schitterend Licht!

 • Wie wensen jullie dit Licht ook toe? Is het gelukt om te bidden voor de mensen om jullie heen en iemand uit te nodigen voor bijvoorbeeld een kerstdienst, de Top2000 viering of oudjaarsochtend?

Het is bijna kerst. We vieren de komst van onze Redder. Veel namen zijn de Zijne. Jesaja beschrijft ze prachtig.

Sluit samen jullie ontmoeting af door Jesaja 9:1-6 te lezen:

Jesaja 9:1-6

 [1] Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. [2] U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. [3] Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. [4] Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. [5] Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

[6] Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Luister met elkaar een lied en dank God tijdens dat lied voor het Licht dat kwam in de duisternis.

Afronding