Skip to main content

Thuisgroep 3-9 december 2023

Dienstenserie: Jezus: Priester, Profeet, Koning

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

We starten met de serie “Jezus: Priester, Profeet, Koning”. Tijdens de adventsperiode bereiden we ons voor op de komst van Jezus als Priester, Profeet en Koning en de betekenis die dat voor ons en deze, donker wordende wereld heeft.

Uitzien naar Jezus

Met Advent en Kerst vieren we Jezus’ komst naar deze wereld. In deze adventsserie kijken we naar hoe Jezus’ geboorte ons persoonlijk en als gemeente vertrouwen en hoop geeft, omdat Hij gekomen is als Priester, Profeet en Koning. Hij brengt ons bij God, spreekt, is waarheid en heeft ons leven en de wereld in Zijn hand.

Samen leren leven als Jezus

Tegelijk worden we in deze serie ook uitgedaagd om zelf onze priesterlijke, profetische en koninklijke rol op te pakken en tot zegen te zijn voor elkaar en deze wereld. De boodschap van deze serie roept op medewerkers in de bouw van Zijn Koninkrijk (1 Korinthe 3:9) te zijn, hier samen in te leren leven als Jezus.

Deze keer staat “Jezus, Priester” centraal. Jezus: Middelaar tussen God en mensen.

>> Neem een moment de tijd om hierbij stil te staan in jezelf: Jezus bij God die voor jou pleit. Start vervolgens de avond samen met gebed.

GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Kruiwagen: een term die wel eens gebruikt wordt voor iemand die je hielp ergens te komen, wat zonder die hulp niet gelukt was.

 • Heb jij wel eens zo’n kruiwagen gehad?
 • Ben jij wel eens zo’n kruiwagen voor een ander geweest?

Vandaag gaan we het hebben over de komst van Jezus als Priester.

 • Waar denk jij aan bij het woord Priester?
 • Doe jij nog iets speciaals tijdens de adventsperiode om je voor te bereiden op kerst?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees Hebreeën 4:14 – 5:10

H4 | 14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen.

H5 | 1 Ieder mens die tot hogepriester wordt gekozen, behartigt de belangen van de mensen bij God: hij brengt gaven en offers voor hun zonden. 2 Doordat hij zelf weet wat zwakheid is, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, 3 en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden. 4 Niemand kiest zelf voor die waardigheid, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. 5 Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen Hem zei: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt.’ 6 Ergens anders zegt Hij iets vergelijkbaars: ‘Jij bent priester voor eeuwig, zoals Melchisedek.’ 7 Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. 8 Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. 9 En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, 10 omdat God Hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek.

 • Wat lees je in dit gedeelte over de rol van de Priester?
 • Lees eens Leviticus 16:3-10, wat lees je hier over de rol van Hogepriester?
 • Zie je verbanden tussen deze gedeeltes? Welke?
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

The Bible Project heeft een aantal video’s gemaakt over het priesterschap. Van Jezus, maar ook van ons.  Bekijk met elkaar “The Royal Priesthood”.

(ondertiteling op “automatisch” instellen voor NL ondertiteling).

Een priester representeert mensen voor God, en representeert God en Zijn Koninkrijk naar mensen. Hij middelt, is als het ware een tussenpersoon.

 • Wat heeft Jezus als Hogepriester mogelijk gemaakt?
 • Jezus is Hogepriester voor eeuwig! Met advent staan we stil bij de verwachting die ligt in Zijn aanwezigheid.
  • Op welke wijze vult Jezus nu deze rol in?
  • Wat betekent dit voor jou? Waarin zie jij uit naar de komst van Jezus als Priester?

God blijft onderweg met ons mensen. Door de bijbel heen zien we hoe Hij ons wil verlossen van het kwaad. Licht wil brengen in onze eenzaamheid, moeite en aanwezig wil zijn in ons bestaan. Hij brengt ons zelfs de Middelaar. Jezus. Zijn Zoon.  

Lees eens Exodus 19:6 en 1 Petr. 2: 3-9.

 • Waar wordt Israël & wij toe opgeroepen in onze rol als priesters?
 • Wij mogen weten dat we gezalfd zijn met de Heilige Geest. Hoe kan jij je rol als priester invulling geven met de mensen om je heen en op de plekken waar jij komt?
VERDIEP

AFRONDING (20)

De komende weken leren we samen over Jezus als Priester, Profeet, Koning. Deze ontmoeting stonden we stil bij hoe Jezus kwam als Middelaar, waardoor wij met God mogen leven. Dat Zijn Geest met ons is, waardoor wij God mogen laten zien aan de mensen om ons heen. En andersom die mensen bij God mogen brengen om God over hen te vertellen.

Sluit samen af met gebed. God hoort ons, Jezus pleit voor ons. De Geest beweegt in ons en wijst naar God.

 • Pak allemaal een papier en een pen
 • Schrijf bovenaan 1 naam van een persoon die jij wel wilt wijzen op God. Op Zijn Licht. Door deze bijvoorbeeld uit te nodigen voor een van de advents/kerstvieringen de komende weken of op een andere manier.
 • Geef je briefje door naar links, ieder schrijft weer de naam eronder van de persoon die hij/zij zelf inbracht.
 • Wanneer je je eigen briefje terug hebt, heb je een lijstje met namen.
 • Sluit samen af door de bidden of God deze mensen Zijn Licht wil schenken.
 • Neem je briefje mee en bid de komende twee weken voor het lijstje met namen. Nodig zelf de persoon uit die je hebt opgeschreven.
Afronding