Skip to main content

Thuisgroep 25 februari – 2 maart 2024

Dienst: Lopen met een belofte

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Start jullie ontmoeting met gebed. God belooft ons dat Hij in ons midden is.

 • Neem een moment de tijd om daarbij stil te staan.
 • Deel met elkaar aan welke andere beloftes van God je moet denken.
 • Dank God voor wie Hij is en wat Hij belooft en vertel Hem waar jullie naar verlangen voor deze ontmoeting.
GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

 • Welke wedstrijd ben jij wel eens aangegaan?
 • Beloof jij snel iets aan iemand anders?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Hebreeën 12 | [1] Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. [2] Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. [3] Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. [4] U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. [5] Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door Hem terechtgewezen wordt, [6] want de Heer berispt wie Hij liefheeft, straft elk kind waarvan Hij houdt.’ [7] Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? [8] Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. [9] Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven? [10] Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar Hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. [11] Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. [12] Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, [13] en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.

 • Lees met elkaar hardop het tekstgedeelte
 • Lees het nog eens in een andere vertaling (of taal)
 • Wat spreekt tot je in dit gedeelte?
 • Zijn er verschillen in de vertaling waardoor iets je opvalt?
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

We worden aangemoedigd de wedloop te lopen van het leven, want het is de moeite waard. Maar hoe dan? Tijdens de preek hoorden we er vier dingen over: 1. Loop licht, 2. Loop gefocust, 3. Loop door en 4. Loop bewust.

Loop licht | Licht lopen maakt het makkelijker de finish te halen. Belasting kan het moeilijker maken.

 • Zijn er zaken waar jij je van wilt ontdoen, die het lopen lastig maken?
 • Heb je wel eens ervaren dat het lopen “licht” aanvoelt

Loop gefocust | We mogen de wedloop van het leven lopen met een belofte, zoals beschreven in Hebreeën 12. Daar mogen we ons op richten, op focussen.

 • Welke belofte is dat denk jij?
 • Hoe helpt die belofte jou om te volharden in dit leven?

Loop door | Hou vol met leren leven als Jezus! Je ontdoen van de last die het lopen zwaar maakt is niet eenvoudig. God wil ons de goede richting wijzen en sturen. Lees nog eens Hebreeën 12:10-13.

 • Wat lees je in deze verzen?
 • Wat zegt dat je voor jouw eigen leven?

Loop bewust | Leef bewust als volgeling van Jezus. Het is een voorrecht de wedloop te lopen, Jezus gaf uit liefde voor jou Zijn leven; zodat je eeuwig leven hebt, de belofte daarvan zult meemaken en het kwaad niet het laatste woord heeft.

 • Hoe bewust leef jij vanuit die wetenschap?
 • In Mattheus 28: 18-20 lees je wat Jezus tegen zijn leerlingen zegt >> welke opdracht klinkt hierin voor jou?
VERDIEP

AFRONDING (20)

 • Luister eventueel

 • Vertel God dat je bewust de wedloop wilt lopen met Hem

 • Sluit samen af met gebed
Afronding