Skip to main content

Thuisgroep 10 – 16 maart 2024

Dienstenserie: Leren dienen als Jezus

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

We gaan in op de tweede dienst in de serie ‘Leren dienen als Jezus’. Op weg naar Pasen ontdekken we de uitdagingen die Jezus geeft om te dienen zoals Hij.

Start jullie ontmoeting met gebed.

GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Wat was een uitdaging voor jou in deze week?
 • Wat is iets waar je naar uit ziet in de komende weken?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (30) 

Lees Mattheüs 25 |

[14] Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. [15] Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen [16] ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. [17] Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. [18] Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

[19] Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. [20] Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf bij verdiend.” [21] Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” [22] Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee bij verdiend.” [23] Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” [24] Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, [25] en uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft, hier hebt u het terug.” [26] Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? [27] Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. [28] Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. [29] Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. [30] En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

 veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. 6 Het pleit echter voor u dat u net als Ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. 7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.

 • Lees met elkaar hardop het tekstgedeelte.
 • Marijn deelde zondag een aantal dingen over de context van dit gedeelte: wat weet je daar nog over?
 • Lees nog eenmaal het gedeelte voor jezelf: wat valt je vandaag het meest op in deze tekst?
 • Welk vers of welke woorden roepen vragen bij je op? Is er iemand in de groep die hierop kan reageren?
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (30) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Marijn deelde dat het gedeelte uit Mattheus 25 als het ware gaat over de klok van het Koninkrijk en hoe we daar als mensen mee om gaan. Een gelijkenis over werken en dienen in deze tijd.

 • Hoe dien jij God in datgene dat jij te doen hebt in je dagen?
 • Hoe ben je daarover met God en anderen in gesprek?
 • Wanneer/ waarin vind jij het lastig God te dienen in de dingen die je doet?
  • Bespreek met elkaar hoe God dienen eruit kan zien in datgene dat jij te doen hebt, wat in jouw leven speelt en gebeurt.
  • Heeft iemand uit de groep een inzicht of idee dat je kan helpen?

Wij mogen meedoen in Gods werk en God gaat door als wij slapen en rusten.

 • Hoe is dat voor jou?
  • Geeft die wetenschap je rust om los te laten? Of vind je dat lastig?
  • Hoe kies jij wanneer je mag werken en dienen en wanneer er rust en loslaten mag zijn?

VERDIEP

AFRONDING (20)

Sluit samen af met gebed.

 • Vertel God waar je naar verlangt in het leren dienen als Jezus en wat je daarin van Hem nodig hebt.
Afronding