Skip to main content

Thuisgroep 24 – 30 maart 2024

Dienstenserie: Leren dienen als Jezus

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

We gaan in op de vierde dienst in de serie ‘Leren dienen als Jezus’. Op weg naar Pasen ontdekken we de uitdagingen die Jezus geeft om te dienen zoals Hij.

Start jullie ontmoeting met gebed.

GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

 • Wie vind jij een wijs persoon? Kan je vertellen waarom?
 • Welk lied vindt je mooi als het gaat om Goede Vrijdag en Pasen?
  • Idee: Maak met elkaar een playlist aan op Spotify/ Youtube waarin ieders lied staat, zodat jullie deze kunnen beluisteren in het toeleven naar Pasen.
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Mattheüs 25 | 1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.
2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

 • Lees met elkaar hardop het tekstgedeelte.
 • Verdiep je samen in een aantal woorden in deze gelijkenis.
  • Wat leerde je hier al over?
  • Waar staat de olie voor in deze gelijkenis?
  • Waar staat dwaas zijn, of wijs zijn voor?
 • Hoe zou je het verschil tussen wijs en dwaas zijn voor jezelf samenvatten?
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Mattheus 25:1-13 gaat over de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. We kunnen een dwaze en wijze houding hebben in hoe we voorbereid zijn op de komst van God.

 • In welke houding herken jij je het meest?
  • Waar schuurt deze gelijkenis bij jou het meest?
   • Wat maakt dat dit zo is?
  • Waar moedigt dit gedeelte je in aan?
   • Hoe zou je daar concreet iets mee kunnen doen de komende tijd?

We mogen wijs voorbereid zijn op hoe God ook nu onder ons aan het werk is. In iedere dag.

 • Richt je samen een moment op ‘Gods komst’ in jullie thuisgroep en wissel uit:
  • Hoe is God aan het werk in jullie thuisgroep?
  • Hoe vormt dit je?

Een ‘geest van waakzaamheid’ ontwikkelen vraagt hier intentioneel voor te kiezen en te oefenen. Zodat we voorbereid mogen zijn op de komst van God. Straks als alles nieuw wordt, wanneer je leven eindigt en in vandaag.

 • Wat helpt jou te oefenen in aandacht hebben voor wat Gods Geest aan het doen is?
 • Hoe kunnen jullie elkaar als thuisgroep helpen in het oefenen van stilte?
 • Bespreek met elkaar hoe jullie dit concreet kunnen vormgeven.
VERDIEP

AFRONDING (20)

 • Sluit samen af met gebed.
 • Speel eventueel een lied van jullie playlist.
 • Vraag God jullie te helpen voorbereid te zijn op Zijn komst.
 • Dank Hem dat Hij er is, in iedere dag, wanneer jullie leven eindigt en als Hij terugkomt en alles nieuw zal maken.
Afronding