Skip to main content

Auteur: Marina Bouwman

Thuisgroep 10-16 september 2023

Henk Bakker: Mattheus 20:1-16

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze op Youtube terugkijken.

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

Welkom! Een nieuw seizoen is begonnen. Jullie gaan (weer) met elkaar onderweg het komende jaar in het samen leren leven als Jezus. Misschien ken je elkaar nog niet zo goed en is het belangrijk uitgebreid de tijd te nemen voor kennismaking en ontmoeting. Je kunt daar onder andere de Check-in vragen voor gebruiken maar voel je vrij er zelf invulling aan te geven.

Goed om deze eerste avond in ieder geval te doen: afspreken op welk moment jullie elkaar ontmoeten en wat jullie van elkaar verwachten in de voorbereiding en tijdens de ontmoeting zelf. Dat kunnen praktische dingen zijn, maar kan ook gaan over hoe jullie met elkaar om willen gaan en hoe jullie samen willen leren.

Zijn jullie er helemaal klaar voor, dan vind je in dit materiaal verkennende en verdiepende vragen bij de preek van Henk Bakker van afgelopen zondag. Kijk wat goed is voor jullie thuisgroep om mee aan de slag te gaan, een hele goede ontmoeting samen gewenst!

Peter, Marijn, Herman, Marina

GEBED & WELKOM (5)

Yes, we gaan weer van start. Wat mooi om weer samen te zijn!

Zijn er nieuwe mensen in de groep? Neem de tijd elkaars namen te kennen en om elkaar te verwelkomen. Start met gebed en vertel God wat jullie Hem willen vragen voor deze ontmoeting en voor wie jullie zijn als Thuisgroep.

CHECK-IN (15)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Een nieuw seizoen! Mooi dat jullie God en elkaar het komende jaar beter willen leren kennen. Gebruik onderstaande vragen of een eigen manier om in te checken bij elkaar en nieuwe Thuisgroep-leden beter te leren kennen:

 • Wat was voor jou een kostbaar moment in de afgelopen twee maanden? Wat maakte het zo kostbaar voor je?
 • Waar zie je naar uit de komende twee maanden? Waarom maakt het je enthousiast?
 • Een nieuw seizoen in kijken kan ook spanning geven, is er iets waar je tegenop zit de komende tijd?
 • Op welke manier begin jij graag aan een Thuisgroep ontmoeting? Met een gebed, of een lied of stilte? Of iets anders? Wat helpt jou om je welkom te voelen en een welkom voor de ander te voelen?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees Mattheus 20:1-16 met elkaar.

20 | 1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2 Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4 zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5 En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6 Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7 “Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8 Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9 En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10 En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11 Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12 “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13 Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14 Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15 Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” 16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

 • Bid of God tot jullie wil spreken door dit gedeelte.
 • Lees nogmaals het tekstgedeelte in stilte, schrijf op welk vers voor jou opvalt.
 • Wissel uit in tweetallen wat je is opgevallen.
 • Wat zegt dat gedeelte jullie over wie God is en wie wij zijn?

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Henk Bakker sprak afgelopen zondag over de gelijkenis van de arbeiders. We lazen net Mattheus 20:1-16. Wissel met elkaar uit over onderstaande vragen:

 • Waarom voelt de afrekening in de gelijkenis zo oneerlijk aan?
  • Herken je daarin iets bij jezelf? Of juist niet?
 • ‘De laatsten zullen de eersten zijn, en omgekeerd’ is een cliché dat christenen vaak zo maar gebruiken
  • Hoor jij dit ook weleens om je heen? Wat zegt het jou?
  • Waarom moet het juist geen cliché zijn, denk je?
 • Als het gaat om ‘de laatsten zullen de eersten zijn’: Waar zie jij dit gebeuren als je om je heen kijkt?
  • Hoe zie je daarin een glimp van Gods Koninkrijk?

AFRONDING (20)

Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af.

 • Neem een paar minuten stilte met de volgende vragen:
  • Waar word je bij stilgezet naar aanleiding van deze avond en de start van dit seizoen?
  • Wat is je verlangen voor deze groep en met God voor de komende tijd?
 • Breng vervolgens samen jullie verlangens bij de Vader, de Landheer. Spreek om beurten in één zin je verlangen uit naar God.

  Heer, ik verlang naar…

  Jullie verlangens samen vormen een gebed. Vraag een iemand om af te sluiten met dankgebed.

Sluit samen af. Weet iedereen wanneer de volgende ontmoeting is?

Een goede week gewenst!

Lees verder

Thuisgroep 25 juni – 1 juli 2023

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Neem de tijd om elkaar te verwelkomen en met God jullie ontmoeting te beginnen. Is dit de laatste avond van dit seizoen? Een hele mooie afsluiting gewenst met elkaar!

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit:

 • Wat ga jij doen deze zomer als je vrij bent? Is er iets waar je naar uit kijkt?
 • Is er ook iets waar je tegen op ziet in de zomer?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (20/60) 

Lees Lucs 8:40-56 met elkaar / OF / Bekijk een aflevering van The Chosen (zie onderstaand)

8  40 Toen Jezus terugkeerde, werd Hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar Hem uit te kijken. 41 Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte Hem mee te gaan naar zijn huis, 42 want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud die op sterven lag; ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. 43 Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – ze had al haar geld aan artsen uitgegeven, maar niemand kon haar genezen – 44 naderde Hem van achteren en raakte de zoom van zijn mantel aan; meteen hield de bloedvloeiing op. 45 Jezus vroeg: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: ‘Meester, de mensen om U heen staan te duwen en te dringen!’ 46 Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft Me aangeraakt, want Ik voelde kracht van Me uitgaan.’ 47 Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor Hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. 48 Hij zei tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter, ga in vrede.’ 49 Nog voor Hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ 50 Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ 51 Toen Hij bij het huis kwam, stond Hij niemand toe om met Hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. 52 Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven, ze slaapt.’ 53 Ze lachten Hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. 54 Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ 55 Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. 56 Haar ouders waren verbijsterd; Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd.

 • Neem twee minuten om zelf nogmaals de tekst te lezen. Wat valt je op nu je het nogmaals leest?
  Wissel samen uit.
 • Wat je over God in dit gedeelte leest en leert, waar zie je dat terug in andere bijbelgedeeltes?
  Wissel uit waar je overeenkomsten ziet in Gods grote verhaal

OF

Willen jullie op een andere manier de verhalen uit dit gedeelte zien?
Bekijk dan aflevering 5 van seizoen 3 van The Chosen. Deze duurt een uurtje.

https://www.angel.com/watch/the-chosen/episode/796f3aab-c122-4bc1-b0d3-86a1b632edfc/season-3/episode-5/clean-part-2

Bekijk samen de aflevering en wissel uit:

 • Wat voor nieuws heeft dit Bijbelgedeelte je geleerd?
 • Wat je over God in dit gedeelte leest en leert, waar zie je dat terug in andere bijbelgedeeltes?
  Wissel uit waar je overeenkomsten ziet in Gods grote verhaal

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Afgelopen zondag sprak Bea over kwetsbaarheid; naar aanleiding van Lucas 8:40-56. Dit gedeelte gaat over Jairus en de bloedvloeiende vrouw; beide kwamen ze met hun nood bij Jezus. In de openheid. Een man van aanzien, een vrouw die in haar isolement leefde.

 • Herken je je in een personage uit het verhaal? In Jairus of in de vrouw? Als iemand die buiten de massa lijkt te staan, er niet bij hoort? Of in een omstander in de massa, onderdeel van het geheel met ook een verhaal?

 Welke status we ook hebben, we hebben allemaal met onze kwetsbaarheid te maken. De vraag is, wat doen we daar mee?

 • Wat is kwetsbaar in jouw leven? Durf je dat te delen met anderen?
  Wat heb je daarvoor nodig of juist niet?

 Jezus geeft leven, op meer manieren dan de mensen uit dit gedeelte hem vroegen. Hun geloof in Hem redt ze, mag er zijn in plaats van angst lezen we.

 • Ga jij naar Jezus toe met je kwetsbaarheid? Hoe ben je met Hem in wat moeilijk is?

AFRONDING (20)

Rond samen de avond af met tijd voor gebed.

 • Neem een paar minuten om in stilte met Jezus te delen wat er kwetsbaar is in je leven op dit moment.
 • Sluit gezamenlijk af met gebed. Indien gewenst, deel van wat je met Jezus hebt gedeeld.
 • Dank God voor wat hij jullie als thuisgroep heeft gegeven het afgelopen seizoen.

Een mooie zomer gewenst!

Lees verder

Thuisgroep 18 – 24 juni 2023

Marijn Vlasblom: Mattheus 7:7-11

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Neem de tijd om elkaar te verwelkomen en met God jullie ontmoeting te beginnen.

Is dit de laatste avond van dit seizoen? Een hele mooie afsluiting gewenst met elkaar!

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

De zomer staat voor de deur! Doorgaans een periode waarin we andere dingen doen en er op uit gaan!

Vraag & Antwoord: probeer door vragen te stellen erachter te komen waar iemand naar uitziet deze zomer.

 • Een van jullie neemt iets in gedachten waar hij/zij naar uitziet deze zomer.
 • De anderen stellen vragen waarop de persoon ja/nee kan antwoorden.
 • Probeer met elkaar zo snel mogelijk te ontdekken waar de persoon naar uitkijkt. Hoeveel raden jullie in 10 minuten?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees met elkaar Mattheus 7:7-11

7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 9 Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? 10 Of een slang, als het om vis vraagt? 11 Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem daarom vragen!

 • Bid of God tot jullie wil spreken door dit gedeelte.

 • Neem 10 minuten de tijd en gebruik een van onderstaande ideeën om je dit gedeelte meer toe te eigenen:
  • Parafraseer: Geef het bijbelgedeelte weer in je eigen woorden.
  • Kopieer: Schrijf al biddend en overdenkend het bijbelgedeelte over.
  • Bevraag: Wat leer ik over God? Wat leer ik over de mens? Wat kan ik daarmee vandaag?

 • Wissel uit waar je bij stil hebt gestaan, breng dit daarna bij God in gebed.

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Afgelopen zondag sprak Marijn over hoe we vrijmoedig mogen vragen in het verlengde van de Vader. Over hoe we het Koninkrijk mogen zoeken en de Vader mogen vragen en delen met Hem wat ons bezighoudt en waar we daarin met Hem naar verlangen.

 • Hoe is jouw beeld van God als Vader gevormd? Wat doet dit tekstgedeelte met je vanuit dat beeld?
 • Waar zou jij iets van Gods Koninkrijk zichtbaar willen zien in jouw leven? Wat zou er dan veranderen?
 • Wat zou jij God wel willen vragen, maar durf je niet?

  (Vind je het lastig deze vraag te bespreken? Neem dan even de tijd om in stilte je antwoord op te schrijven voor jezelf, als gebed naar God)

AFRONDING (20)

De thuisgroep is een van de vormen in onze gemeente om elkaar en God meer en meer te leren kennen. God de Vader laat ons zien en horen hoe Hij de wereld voor zich ziet. En wij mogen Hem vragen hoe dat er in ons leven uit mag zien.

 • Neem samen de tijd om de Vader te vragen: Wie bent U als Vader en wat zijn Uw verlangens voor ons en voor Uw Koninkrijk?
 • Wees daarna een tijdje stil en merk op in jezelf: waar word ik bij stilgezet? En als ik daar met God naar kijk, wat is daarin nodig?
 • Breng vervolgens samen jullie vragen bij de Vader. Vraag vrijmoedig in het verlengde van de Vader zoals Marijn deelde zondag.

Sluit samen de avond af.  Een mooie zomer gewenst!

Lees verder

Thuisgroep 4-10 juni

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (10)

Verwelkom elkaar; we willen samen leren leven als Jezus met thuisgroep-genoten, hoe je dag ook was, wat je ook bezighoudt. Benoem hoe waardevol het is dat jullie er zijn en Gods Geest er is.

 • Neem een minuut om stil te staan in jezelf bij wat je bezighoudt, vertel het God. Sluit gezamenlijk dit moment af met gebed.

LET OP: Het thuisgroep materiaal is deze keer anders dan anders. We hebben een deel van het materiaal gericht op het evalueren van hoe het met je Thuisgroep gaat en hoe je kijkt naar het volgende seizoen. We vinden het waardevol hoe jullie ervoor kiezen met elkaar Thuisgroep te zijn en hoe God daarin beweegt. Een mooi gesprek gewenst met elkaar hierover!

 • Het is de bedoeling dat jullie tijdens deze thuisgroep ontmoeting de enquête invullen die je vindt verderop in dit materiaal. Goed om te weten: je antwoorden zijn alleen zichtbaar voor de werkgroep Onderwijs (Peter, Marijn, Herman, Marina).

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit:

 • Wat voor nieuws heb jij de afgelopen weken ontdekt over de Geest van God?
 • Waarin heb jij weleens groeipijn ervaren in het leven (letterlijk of figuurlijk)?

LEES, VERKEN & VERDIEP | (20) 

Lees met elkaar het tekstgedeelte Handelingen 6:1-7

6 1 Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Hebreeuwssprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. 2 Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. 3 Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, 4 terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’ 5 Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6 Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. 7 Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

 • Neem twee minuten om zelf nogmaals de tekst te lezen. Wat valt je op nu je het nogmaals leest? Wissel samen uit.
 • Vers 6 verteld dat het woord van God steeds meer gehoor vond, en het aantal leerlingen groeide. God gaf nieuwe mensen aan de gemeente.
 • In hoeverre ontvang jij nieuwe mensen in de gemeente als door God gegeven? Wissel uit in twee-/drietallen.

BESPREEK & EVALUEER | (40) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Afgelopen zondag sprak Peter over hoe de gemeente zoals beschreven in Handelingen veranderde. Dat dit mooie dingen maar ook gemor gaf. Gods Geest werkte en er werden mensen toegevoegd aan de gemeente. Dat gaf groeipijn. We lezen dat de gelovigen samen kwamen in de tempel en brood braken in de huizen. Er zijn verschillende plekken om samen God te eren en te leren over wie God is.

De groei van de gemeente maakt dat we niet iedereen persoonlijk kennen. En toch verlangen we ernaar om zo samen te komen dat er wel de mogelijkheid is God te eren, te leren leven als Jezus en in verbinding te zijn met andere gemeenteleden.  We organiseren in verschillende vormen plekken waarin die verbinding met God en elkaar kan groeien. Denk aan de zondagse diensten, het kinder- en jeugdwerk, de Thuisgroepen, NETkerken, thema-avonden en cursussen etc.

 • Wat is voor jou het waardevolle van de zondagse dienst?
 • Wat is voor jou het waardevolle van de thuisgroep?
 • Wat levert het je op dat ze beide bestaan?

Terugkijkend naar dit seizoen:

 • Hoe heeft de thuisgroep je geholpen in het Samen leren leven als Jezus?
  • Hoe gaf het ontmoeting met God en elkaar?
  • Wat heeft het je geleerd in het volgen van Jezus? 
 • Waar zie jij groeiruimte voor jullie thuisgroep?
  • Als het gaat om de onderlinge verbinding en zorg voor elkaar?
  • Als het gaat om groeien in geloof?
  • Als het gaat om delen met mensen buiten de thuisgroep (aan gemeenteleden die extra zorg kunnen gebruiken of aan betrokken zijn bij een missionair werker of bij een project buiten de gemeente).
  • Iets anders (zelf benoemen) 
 • Hoe kijk jij naar het volgende seizoen als het gaat om de thuisgroep?

Naast jullie gesprek in de groep, willen we ook graag van jullie persoonlijk horen hoe de Thuisgroep voor je is en hoe je verder wilt gaan in het volgende seizoen.
Met die informatie willen we zo goed mogelijk aan de slag gaan met de indeling van thuisgroepen voor het volgende seizoen en het materiaal dat we dan weer bieden.

Willen jullie tijdens je Thuisgroep ontmoeting deze enquête invullen:
www.tiny.cc/thuisgroep22-23

AFRONDING (20)

Bespreek | Goed om te weten en nog even door te spreken met elkaar:

 • Op opdoortocht.nl/planning zie je de planning van volgend seizoen staan. Daar kan je zien dat we van een 7 weken rooster, naar een 8 weken rooster zijn gegaan. De eerste thuisgroep ontmoeting in het nieuwe seizoen staat gepland in de week van 10 september 2023. Schrijf het vast in je agenda! Er is vanaf dan iedere twee weken een Thuisgroep ingepland en materiaal beschikbaar.
 • Er komt na deze editie nog eenmaal materiaal voor de Thuisgroep ontmoeting in de week van 18 juni. Mocht je na die tijd nogmaals een Thuisgroep gepland hebben in de week van de NETkerk, willen we je aanmoedigen zelf een gezellige seizoen afsluiting te organiseren!

Dank | Neem samen de tijd om met God de avond af te ronden.
Bijvoorbeeld: Ieder dankt God voor iets moois in de persoon die rechts van hem/haar zit.

Lees verder

Thuisgroep 16-22 april 2023

Dienstenserie: De Geest van God

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

Download hier de toolbox

GEBED & WELKOM (5)

Welkom in een nieuwe dienstenserie met als onderwerp: De Geest van God’. Tot en met Pinksteren verdiepen we ons in wie de Heilige Geest is en hoe het werk van de Heilige Geest bepalend is in ons eigen leven, voor de kerk en in de bouw van ZijnKoninkrijk.

 • Start met gebed. Neem een aantal minuten de tijd om stil te worden.
  Vertel/ vraag in je eigen woorden aan God waar je naar verlangt voor deze ontmoeting.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Pinksteren, feestdagen in Nederland. Wat vier jij op deze dagen?
 • Hoe warende pinksterdagen in je kinderjaren?
 • Deel met een of twee mensen waar je naar verlangt voor deze ontmoeting.

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees Mattheus 28:16-20 met elkaar

Mattheus 28-16-20
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. 18 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 • Lees het tekstgedeelte samen door.
 • Wat lees je in dit gedeelte over wie God is?
 • Wat lees je over mensen?
 • Wissel vervolgens uit met elkaar.

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

In het samen leren leven als Jezus speelt de Heilige Geest een allesbepalende rol. De Geest overtuigt, spreekt waarheid, doet je opnieuw geboren worden, woont in je, verandert je, geeft kracht om te getuigen, Hij troost en geeft liefde. De Geest geeft gaven tot opbouw van de gemeente, herstelt mensen en verbindt mensen. De Geest maak dat Gods Woord voor je gaat leven, dat de nood van mensen je beroert en geeft de zekerheid van eeuwig leven.

De afgelopen preek ging over wie de Heilige Geest is in relatie tot de drieeenheid.

 • Met welk beeld van God ben jij opgegroeid?
 • Welke rolverdeling hadden de Vader, Geest en Zoon daarin?

 • Wat heb je geleerd uit de preek? Wat zou je daarmee willen doen de komende tijd?

Naast bovenstaande kenmerken van de Geest is er nog veel meer te noemen en leren. Daarom willen we ons graag de komende tijd in de persoon en het werk van de Geest te verdiepen.

>> Pak een papiertje of laptop en noteer voor bij de afronding:

 • Wat willen jullie de komende tijd leren over de Geest van God?

AFRONDING (20)

Verzamel in de grote groepen rond samen af.

 • We horen graag van jullie waar jullie meer over willen lerende komende tijd als het gaat over de Geest van God.Willen jullie dit toesturen? Maak een foto van jullie vragen of stuur een digitaal lijstje naar thuisgroep@opdoortocht.nl

 • Neem de tijd voor gebed. Vertel Gods Geest waar jullie naar verlangen. Spreek 2 Korintiërs 13:13 samen uit: 13De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

Hebben jullie tijd over of wil je op een andere manier in gesprek raken over de drieeenheid?
Kijk dan bijvoorbeeld eens de
ze video van The Bible Project:

Lees verder

Thuisgroep 12 – 18 maart 2023

Dienst: ‘Rust voor wie is uitgeblust’ – David Bouwman

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

Download hier de toolbox

GEBED & WELKOM (5)

Start jullie samenzijn met welkom en gebed.

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit:

 • Wat gaf jou deze week ademruimte?
 • Bij wie voel jij je op je gemak/ontspannen? Wat maakt dat dat zo is?
 • Hou je van stilte? Waarom wel/niet?

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Mattheus 11: 25-30
25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. 27 Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

 • In dit gedeelte lezen we de woorden van Jezus. Neem drie minuten de tijd om stil te worden en stil te staan in jezelf bij Hem die deze woorden tot ons spreekt.
 • Lees na deze stilte voor jezelf dit gedeelte nog eens door. Welk gedeelte spreekt tot je, raakt je of vind je opmerkelijk?
 • Wissel vervolgens uit

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Waar scoor jij jezelf op de schaal van:

RUST  ————————————————————————————  UITGEBLUST?

 • Hoe is de uitnodiging van Jezus: ‘Kom bij Mij…’ voor jou als je onrust, of ongerustheid in jezelf opmerkt?
 • Hoe ziet de rust die Jezus belooft (vs 28) er volgens jullie uit?

Jezus verlangt ernaar dat we Hem volgen, gehoorzaam zijn aan de Vader die we door Hem mogen leren kennen. Een weg die niet vanzelfsprekend en altijd makkelijk is, waar strijd, ongemak, zoeken, vallen, pijn ook onderdeel van is.

Jezus weet dit. Ziet ons. Nodigt ons uit dicht bij Hem te zijn. Hij is bij ons en weet wat we nodig hebben. Hij heeft ons lief. Hij wil ons ademruimte, vrijheid, vergeving, verlossing, rust en vrede geven. Bij ons zijn in het volgen van de wil van Zijn Vader. Ook in onze angst, stress en onrust.

 • Kijkend naar je eigen onrust, wat heb jij ten diepste nodig van Jezus?
Gebed

>> Neem met elkaar ruim de tijd om in te gaan op de uitnodiging van Jezus: ‘Kom bij mij..’.

Vertel Hem wat je ten diepste nodig hebt en wat er in je leeft aan vragen, pijn, onrust, verlangens en antwoord op Zijn uitnodiging.

Ga hierna terug naar de grote groep

AFRONDING (20)

Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

 • Wat is jullie het meest bijgebleven uit de gesprekken in jullie groepjes?
 • Hoe willen jullie naar elkaar omzien als thuisgroep de komende periode?
 • Sluit samen af met gebed of een lied.

Lees verder

 • 1
 • 2