Skip to main content

Auteur: admin

Dienstenserie: Meer dan maakbaar…

Vanaf zondag 5 november t/m 26 november staan we als gemeente stil bij het begrip “maakbaarheid” in het licht van de Bijbel.

In de afgelopen jaren zien we in toenemende mate instroom vanuit een jongere generatie (20-40 jaar) binnen Op Doortocht. Zij staan voor unieke uitdagingen: in tijden van grote globale veranderingen en toenemende mentale uitdagingen hebben we als raad in de zomer van 2023 besloten komende periode qua onderwijs o.a. in te zetten op thematiek rondom weerbaarheid. We doelen dan niet enkel op mentale, maar ook geestelijke weerbaarheid: een leven en geloof dat zich kenmerkt door een toewijding aan Christus, dat zich wel laat raken, maar niet laat verlammen en (samen met andere gelovigen) opgewassen is tegen de krachten die momenteel loskomen in onze wereld.

Een van de meest invloedrijke ontdekkingen in de ontwikkeling tot (jong)volwassenheid is de ontdekking van (en confrontatie met) het idee dat het leven niet maakbaar is[1]. Dit staat in fel contrast met allerlei heersende opvattingen van het (post)modernisme: ons vermogen om door middel van allerlei ingrepen onze gezondheid, economie en wereld naar ons beeld te vormen.

Robert van Putten omschrijft het als volgt[2]:

“Maakbaarheid draait om het verlangen naar voorspelbaarheid en zekerheid en dat is precies wat het mechanisch uurwerk biedt. Niet toevallig wordt het wereldbeeld dat gepaard gaat met dit beheersingsideaal vaak omschreven als het mechanistisch wereldbeeld. Dit wereldbeeld creëert de denkruimte om natuur, samenleving en mens te ‘exploiteren’. Het mechanistisch wereldbeeld kent aan het bestaan immers geen intrinsieke betekenis toe, maar bevordert een instrumentele blik met efficiëntie en effectiviteit als kernwaarden.

De individualisering verpersoonlijkt maakbaarheid in het project zelf – Waarin je als individu verantwoordelijk wordt gehouden voor het succes van vrijwel elk aspect van je eigen leven en je via social media eindeloos met anderen kan vergelijken. Influencers, coaches en goeroes delen graag in drie, vijf of zeven stappen de ultieme weg naar succes, rust, meditatie of een perfect lichaam. De razendsnelle opkomst en integratie van kunstmatige intelligentie dragen bovendien sterk bij aan het maakbaarheidsideaal. Intussen bezwijken hele volksstammen onder het idee van de homo economicus, ook binnen onze gemeente.

Het is te kort door te bocht om allerlei maakbaarheidsidealen te eenvoudig af te doen als zijnde verkeerd. Immers: maakbaarheid brengt ons ook (als kerk)veel Wél willen we de vragen stellen:

Hoe gaan wij op een gezonde, geestelijke manier om met wat ons gegeven is, en weten we ons toch afhankelijk God? Hoe vertrouwen we op God in tijden waarin je prima zonder lijkt te kunnen? Wat blijft er van ons geloof in God over als de/onze wereld in lijkt te storten?


[1] Uit diverse onderzoeken naar generaties, maar ook herkenbaar vanuit geluiden uit onze jongvolwassenraad.

[2] Robert van Putten is lector Bezieling en Professionaliteit aan de CHE – Zijn aanbevelenswaardige rede is te vinden op: https://www.che.nl/publicaties/een-kwestie-van-tijd-lectorale-rede

Marriage Course

Denk je ook wel eens: Ik zou wel weer wat meer romantiek in mijn huwelijk terug willen? Doe een APK voor je huwelijk!

APK voor je huwelijk

Al vele jaren draait in Ede de Marriage Course ofwel Huwelijkskring. Wil je investeren in je huwelijksrelatie? Dan is deze kring voor jou, of je nu 1 jaar of 40 jaar getrouwd bent! We noemen het ook weleens een “APK voor je huwelijk”.

De kring bestaat uit 8 avonden, ongeveer om de veertien dagen, waarop we met elkaar nadenken over belangrijke thema’s binnen het huwelijk.

Tijd voor elkaar brengt romantiek en plezier in je relatie en het verdiept de waardering en het begrip voor elkaar. Maar tijd voor elkaar maken, is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe dat je dat? Met een Marriage Course om te beginnen.

Thema’s

We willen met elkaar nadenken over de volgende thema’s:

 • Communicatie
 • Toewijding
 • Bijbelse basis van het huwelijk
 • Conflicten oplossen
 • Vergeving
 • Ouders en schoonouders
 • Liefde levendig houden (seks)
 • Gedeelde doelen en waarden

Wat je van een avond kunt verwachten

De avonden beginnen om 18.45 uur met een gezamenlijk dinertje. Dit is een goede manier om elkaar wat beter te leren kennen. We houden rekening met dieetwensen. Na het dinertje starten we rond 20.00 met het inhoudelijke programma. We proberen de avond om 22.00 uur af te sluiten

Materiaal

We verzorgen de inleidingen zelf. We maken hiervoor gebruik van online materiaal van Alpha Nederland het werkboekje van de Marriage Course. In dit werkboekje staan oefeningen die we op de avond 2 aan 2 zullen oefenen (per stel).

Daarnaast staan er ook huiswerkopdrachten in het werkboekje. Het is de bedoeling dat je deze samen thuis maakt. Deze opdrachten geven je interessante inzichten in jullie onderlinge communicatie, verwachtingen en (onbewuste) patronen.

Ook is er tijdens de avonden gelegenheid voor interactie.

Kosten

De kosten voor de werkboekjes bedragen € 25,00 per echtpaar. Deze boekjes worden tijdens de eerste avond uitgereikt en afgerekend. Graag het geld daarvoor meenemen.

We zouden het fijn vinden als je voor de maaltijden een vrijwillige bijdrage kunt geven. Na aftrek van de onkosten is het bedrag wat overblijft voor de mensen die wij ondersteunen in Bulgarije. Meer informatie hierover krijg je op de eerste avond. Deelname aan de huwelijkskring is verder gratis.

Eerstvolgende data

De eerstvolgende cursus start donderdagavond 14 september 2023 en duurt tot donderdagavond 14 december (8 avonden, ongeveer om de 14 dagen)

Opgeven voor de Marriage course

Heel veel echtparen zijn je al voorgegaan. Je kunt je bij ons opgeven en/of informatie vragen via onderstaande telefoon of email. Ook echtparen van buiten onze gemeente zijn welkom.

Onze contactgegevens

Wolter en Bea Woning-Sonneveld.
Nettelhorst 84, 6714 ME Ede
Mobiel Wolter: 06-55707188.
Email: wolterwoning@gmail.com
Of : huwelijkskring@opdoortocht.nl

Pre-Marriage Course

De Pre-marriage Course is een investering in je relatie. Trouwplannen? Deze cursus is een goede voorbereiding op jullie huwelijk!

Wat is de Pre-marriage course?

De Pre-marriage Course kun je zien als een investering in je relatie. Als jullie gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op jullie huwelijk. De Pre-marriage Course bestaat uit vijf avonden waar de focus ligt op jullie twee. Hoewel je de cursus tegelijk met andere stellen doet, voer je jullie gesprekken altijd met z’n tweeën. We maken gebruik van het videomateriaal en werkboek van Alpha Nederland.

Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en creatieve manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid.

Dit kan je verwachten:

Tijdens elke avond staat een ander thema centraal. De thema’s zijn:

 • Communicatie
 • Conflict
 • Toewijding
 • Verbinding
 • Avontuur

Hoe ziet een avond er uit?

We beginnen de avond met koffie/thee. Daarna ga je aan de slag met het thema van de avond. Na een kort, inspirerend (video)fragment praat je daar samen over door. De kosten voor de cursus zijn 25 euro per stel.

Voor meer info kun je mailen naar premarriagecourse@opdoortocht.nl.

NETkerken en thuisgroepen…

Sinds de zomer van 2022 startten we in Baptistengemeente Op Doortocht met NETkerken. Dat is NET een kerk, maar dan bij jou in de buurt, of gericht op een specifiek thema. Deze NETkerken bevatten ongeveer 30-70 mensen en zijn vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

Daarnaast maakt het kringenwerk een herstart door: vanaf deze zomer kun je je inschrijven voor een wijk- of thema-gerichte thuisgroep. NETkerken en thuisgroepen zijn de plaatsen waar we met elkaar leren leven als Jezus, hier wordt discipelschap concreet. Meer leren? Kijk eens hier!

Iedereen die deel is van Op Doortocht wordt ingedeeld bij een NETkerk die op grond van wijk/postcode is samengesteld. Wanneer deze NETkerken voor het eerst samenkomen is afhankelijk van mensen die hierin, ondersteund door de staf,  mee willen helpen. In de loop van het seizoen hopen we dat steeds meer NETkerken ook daadwerkelijk zullen samenkomen en je een uitnodiging voor zo’n bijeenkomst ontvangt. #groeimodel

Wil je deelnemen aan een thuisgroep, neem dan contact op via deze link. Sommige reeds bestaande kringen gaan door als thuisgroep en tegelijk hopen we dat er een heleboel nieuwe thuisgroepen zullen ontstaan. Wil je een thuisgroep aanmelden, kun je dat hier laten weten! Na opgave gaan we indelen en hoor je z.s.m. in welke thuisgroep je bent ingedeeld.