Skip to main content

Auteur: admin

Dienstenserie: Over geld gesproken…

Veel Nederlanders praten niet graag over geld. Hoewel… we zijn daar minstens selectief in. Hoe anderen hun geld besteden, bespreken we graag op verjaardagen. Hoe ‘de overheid’ met ‘ons geld’ omgaat, is een veelgehoorde klaagzang in de kroeg. Maar hoe jij en ik met ons geld omgaan zien we snel als privé en maakt ons al snel ongemakkelijk. In hoeverre raakt ons verlangen te leren leven als Jezus ook onze bank- en betaalrekening?

Waarom moeten we het daarover in de kerk hebben?

 • Het is eerlijk. Jezus heeft het in de Bijbel veel vaker over geld en bezit dan over seksualiteit, om maar iets te noemen. Om te voorkomen dat we graag spreken over de splinter in de ogen van de ander, maar de balk in ons eigen oog niet zien, lijkt het ons goed om met elkaar als gemeente opnieuw te oefenen in een ethisch vraagstuk dat de gehele gemeente aangaat.
 • Het gaat over iedereen. Immers; geld gaat over ons allemaal. Iedere Nederlander, jong en oud, heeft ermee te maken. We realiseren het ons meestal niet, maar we leven in een van de meest welvarende economieën ter wereld[1].
 • Het is actueel. De ons bekende welvaart staat in toenemende mate voor een groeiende groep mensen onder druk. Bestaanszekerheid, inkomensverdeling en welvaart zijn de laatste jaren belangrijke thema’s geweest rondom verkiezingen.
 • Het is Bijbels. In de Bijbel wordt met regelmaat gesproken over de omgang met geld, bezit en rijkdom, en zeker niet uitsluitend negatief. Ook in het onderwijs van Jezus komen geld, bezit en rijkdom regelmatig voorbij.

Voor mensen die samen willen leren leven als Jezus, is het dan ook logisch hierover met elkaar na te denken, in gesprek te zijn en tot (persoonlijke) besluiten en navolging te komen. Het doel van deze serie is dan ook:

Samen nadenken en in gesprek zijn over de rol en invloed van geld en bezit in ons leven en ontdekken wat Jezus daarin van ons vraagt.

Vanaf 14 januari bij Op Doortocht!


[1] Nederland staat wereldwijd op de vierde plek van rijkste burgers ter wereld. Bron: https://nos.nl/artikel/2401433-nederlanders-wereldwijd-op-4de-plek-rijkste-burgers

Gebedspastoraat

Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat, met als doel het versterken van de relatie tussen de pastorant en God. Er kunnen verschillende redenen zijn om gebedspastoraat te ontvangen maar die beginnen bij het besef dat je in je leven met God merkt dat er belemmeringen zijn, waardoor je niet verder groeit in geloof en toewijding.

Die belemmeringen hebben vaak meerdere oorzaken, zoals bijvoorbeeld wonden die je in het leven hebt opgelopen en het verdriet wat je daardoor met je meedraagt. Hierdoor kun je  niet  groeien in een vertrouwelijke omgang met God. Of je leeft met (verborgen) zonden, waarvoor je nog geen vergeving hebt ontvangen. Je kunt ook op een ongezonde manier vastzitten aan personen of zaken of  gehinderd worden door kwade machten, die groei in de weg staan. 

Bij gebedspastoraat is er veel ruimte voor stilte en gebed. We zijn ons ervan bewust dat we samen zijn in Jezus’ Naam en dat Hij naar Zijn belofte in ons midden is. We zien uit naar de actieve werking van de Heilige Geest, juist op het moment van stilte en gebed. Bijzonder om te merken dat de Heilige Geest verborgen pijn en verdriet aan het licht kan brengen of inzicht kan geven in wat jou in de weg zit in jouw leven met God. Het betekent overigens niet dat er heel wat mis moet zijn om gebedspastoraat te ontvangen. Het betekent wel dat we geloven dat er meer vernieuwing, genezing en bevrijding mogelijk is dan we vaak bedenken.

Voor meer informatie of voor het ontvangen van gebedspastoraat kun je contact opnemen door het sturen van een mail naar gemeentezorg@opdoortocht.nl

Marriage Course

Denk je ook wel eens: Ik zou wel weer wat meer romantiek in mijn huwelijk terug willen? Doe een APK voor je huwelijk!

APK voor je huwelijk

Al vele jaren draait in Ede de Marriage Course ofwel Huwelijkskring. Wil je investeren in je huwelijksrelatie? Dan is deze kring voor jou, of je nu 1 jaar of 40 jaar getrouwd bent! We noemen het ook weleens een “APK voor je huwelijk”.

De kring bestaat uit 8 avonden, ongeveer om de veertien dagen, waarop we met elkaar nadenken over belangrijke thema’s binnen het huwelijk.

Tijd voor elkaar brengt romantiek en plezier in je relatie en het verdiept de waardering en het begrip voor elkaar. Maar tijd voor elkaar maken, is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe dat je dat? Met een Marriage Course om te beginnen.

Thema’s

We willen met elkaar nadenken over de volgende thema’s:

 • Communicatie
 • Toewijding
 • Bijbelse basis van het huwelijk
 • Conflicten oplossen
 • Vergeving
 • Ouders en schoonouders
 • Liefde levendig houden (seks)
 • Gedeelde doelen en waarden

Wat je van een avond kunt verwachten

De avonden beginnen om 18.45 uur met een gezamenlijk dinertje. Dit is een goede manier om elkaar wat beter te leren kennen. We houden rekening met dieetwensen. Na het dinertje starten we rond 20.00 met het inhoudelijke programma. We proberen de avond om 22.00 uur af te sluiten

Materiaal

We verzorgen de inleidingen zelf. We maken hiervoor gebruik van online materiaal van Alpha Nederland het werkboekje van de Marriage Course. In dit werkboekje staan oefeningen die we op de avond 2 aan 2 zullen oefenen (per stel).

Daarnaast staan er ook huiswerkopdrachten in het werkboekje. Het is de bedoeling dat je deze samen thuis maakt. Deze opdrachten geven je interessante inzichten in jullie onderlinge communicatie, verwachtingen en (onbewuste) patronen.

Ook is er tijdens de avonden gelegenheid voor interactie.

Kosten

De kosten voor de werkboekjes bedragen € 25,00 per echtpaar. Deze boekjes worden tijdens de eerste avond uitgereikt en afgerekend. Graag het geld daarvoor meenemen.

We zouden het fijn vinden als je voor de maaltijden een vrijwillige bijdrage kunt geven. Na aftrek van de onkosten is het bedrag wat overblijft voor de mensen die wij ondersteunen in Bulgarije. Meer informatie hierover krijg je op de eerste avond. Deelname aan de huwelijkskring is verder gratis.

Eerstvolgende data

De eerstvolgende cursus start donderdagavond 14 september 2023 en duurt tot donderdagavond 14 december (8 avonden, ongeveer om de 14 dagen)

Opgeven voor de Marriage course

Heel veel echtparen zijn je al voorgegaan. Je kunt je bij ons opgeven en/of informatie vragen via onderstaande telefoon of email. Ook echtparen van buiten onze gemeente zijn welkom.

Onze contactgegevens

Wolter en Bea Woning-Sonneveld.
Nettelhorst 84, 6714 ME Ede
Mobiel Wolter: 06-55707188.
Email: wolterwoning@gmail.com
Of : huwelijkskring@opdoortocht.nl

Pre-Marriage Course

De Pre-marriage Course is een investering in je relatie. Trouwplannen? Deze cursus is een goede voorbereiding op jullie huwelijk!

Wat is de Pre-marriage course?

De Pre-marriage Course kun je zien als een investering in je relatie. Als jullie gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op jullie huwelijk. De Pre-marriage Course bestaat uit vijf avonden waar de focus ligt op jullie twee. Hoewel je de cursus tegelijk met andere stellen doet, voer je jullie gesprekken altijd met z’n tweeën. We maken gebruik van het videomateriaal en werkboek van Alpha Nederland.

Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en creatieve manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid.

Dit kan je verwachten:

Tijdens elke avond staat een ander thema centraal. De thema’s zijn:

 • Communicatie
 • Conflict
 • Toewijding
 • Verbinding
 • Avontuur

Hoe ziet een avond er uit?

We beginnen de avond met koffie/thee. Daarna ga je aan de slag met het thema van de avond. Na een kort, inspirerend (video)fragment praat je daar samen over door. De kosten voor de cursus zijn 25 euro per stel.

Voor meer info kun je mailen naar premarriagecourse@opdoortocht.nl.

NETkerken en thuisgroepen…

Sinds de zomer van 2022 startten we in Baptistengemeente Op Doortocht met NETkerken. Dat is NET een kerk, maar dan bij jou in de buurt, of gericht op een specifiek thema. Deze NETkerken bevatten ongeveer 30-70 mensen en zijn vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

Daarnaast maakt het kringenwerk een herstart door: vanaf deze zomer kun je je inschrijven voor een wijk- of thema-gerichte thuisgroep. NETkerken en thuisgroepen zijn de plaatsen waar we met elkaar leren leven als Jezus, hier wordt discipelschap concreet. Meer leren? Kijk eens hier!

Iedereen die deel is van Op Doortocht wordt ingedeeld bij een NETkerk die op grond van wijk/postcode is samengesteld. Wanneer deze NETkerken voor het eerst samenkomen is afhankelijk van mensen die hierin, ondersteund door de staf,  mee willen helpen. In de loop van het seizoen hopen we dat steeds meer NETkerken ook daadwerkelijk zullen samenkomen en je een uitnodiging voor zo’n bijeenkomst ontvangt. #groeimodel

Wil je deelnemen aan een thuisgroep, neem dan contact op via deze link. Sommige reeds bestaande kringen gaan door als thuisgroep en tegelijk hopen we dat er een heleboel nieuwe thuisgroepen zullen ontstaan. Wil je een thuisgroep aanmelden, kun je dat hier laten weten! Na opgave gaan we indelen en hoor je z.s.m. in welke thuisgroep je bent ingedeeld.