Skip to main content

De Hip kledingbeurs

Op 22 en 23 maart as. wordt de voorjaarseditie gehouden van De Hip.

Dé tweedehands kledingbeurs voor vrouwen, kids en baby’s in de Goede Herderkerk, Ganzeweide 7 in Ede

.

vacature Kerkelijk Werker-Pastoraat

 De Baptistengemeente Op Doortocht in Ede is een groeiende gemeente waar gezinnen, tieners, studenten, alleengaanden en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk, die God eert en het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat doen we als volgelingen van Jezus. Onze visie is dan ook: Samen leren leven als Jezus! 

Vanwege de groei en ons verlangen om er voor mensen te zijn, zijn we op zoek naar een 

Kerkelijk Werker – Pastoraat 

Voor 16 uur in de week 

Functie 

Als kerkelijk werker pastoraat geef je leiding aan het taakveld Gemeentezorg. Dit taakveld wil mensen helpen het leven te leiden zoals God het wil geven. Om allerlei reden kan dat voor een korte of lange periode moeilijk zijn. We geloven dat we aan elkaar gegeven zijn om elkaar tehelpen door gesprek, gebed en praktische zorg. Als we als gemeente niet de mogelijkheid hebben mensen te helpen, zoeken we mee naar passende hulp.

Je bent in onze gemeente aanspreekpunt voor de gemeentezorg en zorgt samen met voorganger en vrijwilligers dat goede aandacht gegeven wordt aan mensen. 

Je bent deel van de staf, de raad is je werkgever en de voorganger je leidinggevende. 

Taken 

 • Leidinggeven aan het taakveld Gemeentezorg en de teams die hieraan verbonden zijn. 
 • Het ondersteunen van de geestelijke gezondheid van leden, vrienden en eventueel gasten en hen helpen te leren leven als Jezus. 
 • Het zichtbaar en toegankelijk maken van het taakveld gemeentezorg binnen de gemeente. 
 • Het meebouwen aan een cultuur waar vragen om geestelijke en praktische zorg en het geven daarvan vanzelfsprekend is. 
 • Het stimuleren van onderlinge zorg. 
 • Het verzamelen en afhandelen van de vragen die via de gemeentezorg worden ingediend. 
 • Het signaleren en definiëren van welke zorg of ondersteuning er nodig is voor mensen en dit koppelen aan hulpverleners of zelf een bijdrage leveren. 
 • Het inzetten en vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers binnen het taakveld. 
 • Het opbouwen en onderhouden van een netwerk van hulpverleners binnen en buiten de gemeente (individuen, organisaties, andere kerken). 

De persoon die we zoeken 

 • Heeft liefde voor Jezus en Zijn gemeente en wil graag meewerken aan onze missie en visie. 
 • Is deel van Op Doortocht of wil dat worden. 
 • Is pastoraal-theologisch geschoold op universitair of HBO-niveau. 
 • Heeft ervaring en kundigheid in het doorlopen van pastorale trajecten met hulpvragers. 
 • Is een organisator en teamplayer met goede sociale vaardigheden. 
 • Is vriendelijk, zorgvuldig en hulpvaardig. 
 • Is een toeruster met coachende kwaliteiten. 
 • Woont in Ede of omgeving en hoewel er vaste werktijden afgesproken worden kan er enige flexibiliteit nodig zijn. 

Wat je kunt verwachten 

 • Een Inspirerende en positieve werkomgeving 
 • Een gemeente die stabiel, dynamisch en enthousiast is 
 • Je wordt onderdeel van een team en hebt een werkplek in de Goede Herderkerk 

Arbeidsvoorwaarden 

Salaris is conform de richtlijnen van Unie-ABC voor een kerkelijk werker en afhankelijk van ervaring (€2750 – €3586 fulltime) 

Solliciteren 

Mocht je interesse hebben in deze functie, dan nodigen we je uit een motivatiebrief en CV te sturen vóór 1 maart en deze op te sturen naar raad@opdoortocht.nl. 

Voor meer info kun je richten tot onze voorganger Peter Kos peter.kos@opdoortocht.nl tel. 06-26362218 

Kijk ook op www.opdoortocht.nl 

Dienstenserie: Over geld gesproken…

Veel Nederlanders praten niet graag over geld. Hoewel… we zijn daar minstens selectief in. Hoe anderen hun geld besteden, bespreken we graag op verjaardagen. Hoe ‘de overheid’ met ‘ons geld’ omgaat, is een veelgehoorde klaagzang in de kroeg. Maar hoe jij en ik met ons geld omgaan zien we snel als privé en maakt ons al snel ongemakkelijk. In hoeverre raakt ons verlangen te leren leven als Jezus ook onze bank- en betaalrekening?

Waarom moeten we het daarover in de kerk hebben?

 • Het is eerlijk. Jezus heeft het in de Bijbel veel vaker over geld en bezit dan over seksualiteit, om maar iets te noemen. Om te voorkomen dat we graag spreken over de splinter in de ogen van de ander, maar de balk in ons eigen oog niet zien, lijkt het ons goed om met elkaar als gemeente opnieuw te oefenen in een ethisch vraagstuk dat de gehele gemeente aangaat.
 • Het gaat over iedereen. Immers; geld gaat over ons allemaal. Iedere Nederlander, jong en oud, heeft ermee te maken. We realiseren het ons meestal niet, maar we leven in een van de meest welvarende economieën ter wereld[1].
 • Het is actueel. De ons bekende welvaart staat in toenemende mate voor een groeiende groep mensen onder druk. Bestaanszekerheid, inkomensverdeling en welvaart zijn de laatste jaren belangrijke thema’s geweest rondom verkiezingen.
 • Het is Bijbels. In de Bijbel wordt met regelmaat gesproken over de omgang met geld, bezit en rijkdom, en zeker niet uitsluitend negatief. Ook in het onderwijs van Jezus komen geld, bezit en rijkdom regelmatig voorbij.

Voor mensen die samen willen leren leven als Jezus, is het dan ook logisch hierover met elkaar na te denken, in gesprek te zijn en tot (persoonlijke) besluiten en navolging te komen. Het doel van deze serie is dan ook:

Samen nadenken en in gesprek zijn over de rol en invloed van geld en bezit in ons leven en ontdekken wat Jezus daarin van ons vraagt.

Vanaf 14 januari bij Op Doortocht!


[1] Nederland staat wereldwijd op de vierde plek van rijkste burgers ter wereld. Bron: https://nos.nl/artikel/2401433-nederlanders-wereldwijd-op-4de-plek-rijkste-burgers

Alphacursus gestart op 15 januari!

Maak op een laagdrempelige manier kennis met het christelijke geloof! Samen met anderen ga je tijdens tien tot twaalf weken verschillende thema’s van het christelijk geloof langs.

De cursus is er niet om je over te halen lid te worden van onze kerk. Hij is bedoeld om je kennis te laten met de basis van ons geloof. Tijdens de cursus leer je waarom christenen geloven in God en wie Hij voor hen is.

Meer weten? Data checken? Kijk even op onze speciale thema-pagina!

Dienstenserie: Heer, leer ons bidden

Omdat we als gemeente willen groeien in ons gebedsleven zijn we zondag 17 september gestart met een zesdelige dienstenserie over het ‘Onze Vader’ (Mattheüs 6:9-13)

Zondag 22 oktober werd het laatste deel van de dienstenserie, vers 13b behandeld : “[Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.]” (NBV21)

Wilt u deze of de andere preken nog eens terugzien? Klik dan naar op onderstaande link van ons Youtube kanaal

https://www.youtube.com/@opdoortocht/streams

Gebedspastoraat

Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat, met als doel het versterken van de relatie tussen de pastorant en God. Er kunnen verschillende redenen zijn om gebedspastoraat te ontvangen maar die beginnen bij het besef dat je in je leven met God merkt dat er belemmeringen zijn, waardoor je niet verder groeit in geloof en toewijding.

Die belemmeringen hebben vaak meerdere oorzaken, zoals bijvoorbeeld wonden die je in het leven hebt opgelopen en het verdriet wat je daardoor met je meedraagt. Hierdoor kun je  niet  groeien in een vertrouwelijke omgang met God. Of je leeft met (verborgen) zonden, waarvoor je nog geen vergeving hebt ontvangen. Je kunt ook op een ongezonde manier vastzitten aan personen of zaken of  gehinderd worden door kwade machten, die groei in de weg staan. 

Bij gebedspastoraat is er veel ruimte voor stilte en gebed. We zijn ons ervan bewust dat we samen zijn in Jezus’ Naam en dat Hij naar Zijn belofte in ons midden is. We zien uit naar de actieve werking van de Heilige Geest, juist op het moment van stilte en gebed. Bijzonder om te merken dat de Heilige Geest verborgen pijn en verdriet aan het licht kan brengen of inzicht kan geven in wat jou in de weg zit in jouw leven met God. Het betekent overigens niet dat er heel wat mis moet zijn om gebedspastoraat te ontvangen. Het betekent wel dat we geloven dat er meer vernieuwing, genezing en bevrijding mogelijk is dan we vaak bedenken.

Voor meer informatie of voor het ontvangen van gebedspastoraat kun je contact opnemen door het sturen van een mail naar gemeentezorg@opdoortocht.nl

NETkerken en thuisgroepen…

Sinds de zomer van 2022 startten we in Baptistengemeente Op Doortocht met NETkerken. Dat is NET een kerk, maar dan bij jou in de buurt, of gericht op een specifiek thema. Deze NETkerken bevatten ongeveer 30-70 mensen en zijn vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

Daarnaast maakt het kringenwerk een herstart door: vanaf deze zomer kun je je inschrijven voor een wijk- of thema-gerichte thuisgroep. NETkerken en thuisgroepen zijn de plaatsen waar we met elkaar leren leven als Jezus, hier wordt discipelschap concreet. Meer leren? Kijk eens hier!

Iedereen die deel is van Op Doortocht wordt ingedeeld bij een NETkerk die op grond van wijk/postcode is samengesteld. Wanneer deze NETkerken voor het eerst samenkomen is afhankelijk van mensen die hierin, ondersteund door de staf,  mee willen helpen. In de loop van het seizoen hopen we dat steeds meer NETkerken ook daadwerkelijk zullen samenkomen en je een uitnodiging voor zo’n bijeenkomst ontvangt. #groeimodel

Wil je deelnemen aan een thuisgroep, neem dan contact op via deze link. Sommige reeds bestaande kringen gaan door als thuisgroep en tegelijk hopen we dat er een heleboel nieuwe thuisgroepen zullen ontstaan. Wil je een thuisgroep aanmelden, kun je dat hier laten weten! Na opgave gaan we indelen en hoor je z.s.m. in welke thuisgroep je bent ingedeeld.