Skip to main content

Dienstenserie: Relativieren?!

Vanaf zondag 9 juni t/m zondag 7 juli zijn we als gemeente aan de slag met Prediker!

In tijden van toenemende stress, drukte en zorgen om de wereld, willen we als gemeente stilstaan bij relativeren (van onszelf, elkaar, ons leven en onze prestaties) en het vieren van  het goede leven zoals God dat geeft. Na onze blik op een hoopvolle toekomst in de vorige serie, kijken we in deze serie naar het goede van God in het hier en nu.

In het relativeren proberen we de dingen waar we ons in het dagelijks leven (terecht én onterecht) druk om maken te verbinden met het inzicht vanuit de Bijbel via wijsheidsliteratuur. Hoewel wij ons soms heel druk kunnen maken om de tijd waarin wij leven, overziet de Bijbel millennia aan menselijke geschiedenis, specifiek de geschiedenis van het volk Israël. Wie langere tijd oog heeft voor ons menselijke handelen, doorziet daar ook de herhaling in. Zo ook Salomo.

Wijsheidsliteratuur in de Bijbel is zelden een abstracte bezigheid, weggelegd voor cognitief georiënteerde filosofen. Het gaat vaak doorleefde wijsheid die van generatie op generatie wordt doorgegeven tussen ouders en kinderen. Het boek Spreuken volgt deze structuur, maar ook het boek Prediker.

In het vieren willen we leren dankbaar te zijn voor al het goede van God dat ons nu al toekomt in de kleine en grote dingen.

De serie zal daarom een aantal gedeelten uit Prediker volgen en stilstaan bij diverse beelden van het goede leven zoals die daar aan toekomen. Het doel van de serie is om:

Mensen te helpen te berusten en vertrouwen op God door de goede dingen in het hier en nu te doen en te vieren.

Denk en doe mee: zien je zondag!

Gebedspastoraat

Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat, met als doel het versterken van de relatie tussen de pastorant en God. Er kunnen verschillende redenen zijn om gebedspastoraat te ontvangen maar die beginnen bij het besef dat je in je leven met God merkt dat er belemmeringen zijn, waardoor je niet verder groeit in geloof en toewijding.

Die belemmeringen hebben vaak meerdere oorzaken, zoals bijvoorbeeld wonden die je in het leven hebt opgelopen en het verdriet wat je daardoor met je meedraagt. Hierdoor kun je  niet  groeien in een vertrouwelijke omgang met God. Of je leeft met (verborgen) zonden, waarvoor je nog geen vergeving hebt ontvangen. Je kunt ook op een ongezonde manier vastzitten aan personen of zaken of  gehinderd worden door kwade machten, die groei in de weg staan. 

Bij gebedspastoraat is er veel ruimte voor stilte en gebed. We zijn ons ervan bewust dat we samen zijn in Jezus’ Naam en dat Hij naar Zijn belofte in ons midden is. We zien uit naar de actieve werking van de Heilige Geest, juist op het moment van stilte en gebed. Bijzonder om te merken dat de Heilige Geest verborgen pijn en verdriet aan het licht kan brengen of inzicht kan geven in wat jou in de weg zit in jouw leven met God. Het betekent overigens niet dat er heel wat mis moet zijn om gebedspastoraat te ontvangen. Het betekent wel dat we geloven dat er meer vernieuwing, genezing en bevrijding mogelijk is dan we vaak bedenken.

Voor meer informatie of voor het ontvangen van gebedspastoraat kun je contact opnemen door het sturen van een mail naar gemeentezorg@opdoortocht.nl

NETkerken en thuisgroepen…

Sinds de zomer van 2022 startten we in Baptistengemeente Op Doortocht met NETkerken. Dat is NET een kerk, maar dan bij jou in de buurt, of gericht op een specifiek thema. Deze NETkerken bevatten ongeveer 30-70 mensen en zijn vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

Daarnaast maakt het kringenwerk een herstart door: vanaf deze zomer kun je je inschrijven voor een wijk- of thema-gerichte thuisgroep. NETkerken en thuisgroepen zijn de plaatsen waar we met elkaar leren leven als Jezus, hier wordt discipelschap concreet. Meer leren? Kijk eens hier!

Iedereen die deel is van Op Doortocht wordt ingedeeld bij een NETkerk die op grond van wijk/postcode is samengesteld. Wanneer deze NETkerken voor het eerst samenkomen is afhankelijk van mensen die hierin, ondersteund door de staf,  mee willen helpen. In de loop van het seizoen hopen we dat steeds meer NETkerken ook daadwerkelijk zullen samenkomen en je een uitnodiging voor zo’n bijeenkomst ontvangt. #groeimodel

Wil je deelnemen aan een thuisgroep, neem dan contact op via deze link. Sommige reeds bestaande kringen gaan door als thuisgroep en tegelijk hopen we dat er een heleboel nieuwe thuisgroepen zullen ontstaan. Wil je een thuisgroep aanmelden, kun je dat hier laten weten! Na opgave gaan we indelen en hoor je z.s.m. in welke thuisgroep je bent ingedeeld.