Gebedspastoraat

Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat, met als doel het versterken van de relatie tussen de pastorant en God. Er kunnen verschillende redenen zijn om gebedspastoraat te ontvangen maar die beginnen bij het besef dat je in je leven met God merkt dat er belemmeringen zijn, waardoor je niet verder groeit in geloof en toewijding.

Die belemmeringen hebben vaak meerdere oorzaken, zoals bijvoorbeeld wonden die je in het leven hebt opgelopen en het verdriet wat je daardoor met je meedraagt. Hierdoor kun je  niet  groeien in een vertrouwelijke omgang met God. Of je leeft met (verborgen) zonden, waarvoor je nog geen vergeving hebt ontvangen. Je kunt ook op een ongezonde manier vastzitten aan personen of zaken of  gehinderd worden door kwade machten, die groei in de weg staan. 

Bij gebedspastoraat is er veel ruimte voor stilte en gebed. We zijn ons ervan bewust dat we samen zijn in Jezus’ Naam en dat Hij naar Zijn belofte in ons midden is. We zien uit naar de actieve werking van de Heilige Geest, juist op het moment van stilte en gebed. Bijzonder om te merken dat de Heilige Geest verborgen pijn en verdriet aan het licht kan brengen of inzicht kan geven in wat jou in de weg zit in jouw leven met God. Het betekent overigens niet dat er heel wat mis moet zijn om gebedspastoraat te ontvangen. Het betekent wel dat we geloven dat er meer vernieuwing, genezing en bevrijding mogelijk is dan we vaak bedenken.

Voor meer informatie of voor het ontvangen van gebedspastoraat kun je contact opnemen door het sturen van een mail naar gemeentezorg@opdoortocht.nl

NETkerken en thuisgroepen…

Sinds deze zomer starten we in Baptistengemeente Op Doortocht met NETkerken. Dat is NET een kerk, maar dan bij jou in de buurt, of gericht op een specifiek thema. Deze NETkerken bevatten ongeveer 30-70 mensen en zijn vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

Daarnaast maakt het kringenwerk een herstart door: vanaf deze zomer kun je je inschrijven voor een wijk- of thema-gerichte thuisgroep. NETkerken en thuisgroepen zijn de plaatsen waar we met elkaar leren leven als Jezus, hier wordt discipelschap concreet. Meer leren? Kijk eens hier!

Iedereen die deel is van Op Doortocht wordt ingedeeld bij een NETkerk die op grond van wijk/postcode is samengesteld. Wanneer deze NETkerken voor het eerst samenkomen is afhankelijk van mensen die hierin, ondersteunt door de staf,  mee willen helpen. In de loop van het seizoen hopen we dat steeds meer NETkerken ook daadwerkelijk zullen samenkomen en je een uitnodiging voor zo’n bijeenkomst ontvangt. #groeimodel

Wil je deelnemen aan een thuisgroep, horen we dat graag via deze link. Sommige reeds bestaande kringen gaan door als thuisgroep en tegelijk hopen we dat er een heleboel nieuwe thuisgroepen zullen ontstaan. Wil je een thuisgroep aanmelden, kun je dat hier laten weten! Na opgave gaan we indelen en hoor je z.s.m. in welke thuisgroep je bent ingedeeld.

Over ons

We zijn een kerk in Ede waar jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk die het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat is voor ons dan ook de reden om samen te leren leven als Jezus.

Contact

© Baptistengemeente Op Doortocht