Advent: Geef kostbaar licht

Voor veel mensen is advent de gezellige tijd richting kerst. Juist in de donkerste maanden van het jaar nodigen winkels, huizen en horeca ons met sfeervolle lichtjes in het donker. Voor christenen is advent een periode van voorbereiding op de komst van Jezus. Voor christenen is advent een periode van voorbereiding op de komst van Jezus. Een tijd van verlangen naar kostbaar licht in de duisternis die ons soms kan overspoelen.

Voor veel mensen is de wereld afgelopen jaren steeds donkerder geworden. Sinds corona zijn we overvallen door een opeenstapeling van crises die stuk voor stuk uitzichtloos kijken. Intussen proberen we de onrust een plek te geven: zoeken we hoop, troost en perspectief. Er zijn nog maar weinig plekken waar dat geboden wordt, of waar de wanhoop hardop mag klinken. Om de economie te ‘redden’, wordt goedkope gezelligheid ingezet, koop, geef uit, vier! Om in januari te ontdekken dat het allemaal tijdelijk was. Welk licht heeft blijvende waarde, is kostbaar?

Juist in het donker klinkt de smeekbede aan God: Geef kostbaar licht.

  • Geef. Omdat het een smeekbede is aan God in moeilijke tijden.
  • Kostbaar. Omdat het geen vaag en abstract begrip is, maar in Jezus identiteit krijgt en naar Hem verwijst, omdat licht in Jezus waarde krijgt.
  • Licht. Omdat het sterker is dan het kwaad, hoop en zicht geeft op de situaties in onze levens en deze wereld.

We zullen tijdens deze periode met elkaar dit lied zingen. Oefen gerust mee!

Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,
dat wij Christus kennen voor altijd.
Geef, heil’ge liefde, uw overvloed,
doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
Leer Gij ons te bouwen op die Getrouwe,
die ons ’t vaderland heeft doen aanschouwen.
Kyrieleis. (2x)

Geef, hoogste Trooster in alle nood,
dat wij nimmer vrezen schand’ of dood,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis. (4x)

Nieuwe website!

Sinds het najaar van 2022 gebruiken we een nieuwe website, die wat meer past bij de actuele ontwikkelingen binnen onze gemeente. Neem gerust een kijkje. Iets opgevallen wat niet klopt? Laat het ons even weten!

NETkerken en thuisgroepen…

Sinds deze zomer starten we in Baptistengemeente Op Doortocht met NETkerken. Dat is NET een kerk, maar dan bij jou in de buurt, of gericht op een specifiek thema. Deze NETkerken bevatten ongeveer 30-70 mensen en zijn vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

Daarnaast maakt het kringenwerk een herstart door: vanaf deze zomer kun je je inschrijven voor een wijk- of thema-gerichte thuisgroep. NETkerken en thuisgroepen zijn de plaatsen waar we met elkaar leren leven als Jezus, hier wordt discipelschap concreet. Meer leren? Kijk eens hier!

Iedereen die deel is van Op Doortocht wordt ingedeeld bij een NETkerk die op grond van wijk/postcode is samengesteld. Wanneer deze NETkerken voor het eerst samenkomen is afhankelijk van mensen die hierin, ondersteunt door de staf,  mee willen helpen. In de loop van het seizoen hopen we dat steeds meer NETkerken ook daadwerkelijk zullen samenkomen en je een uitnodiging voor zo’n bijeenkomst ontvangt. #groeimodel

Wil je deelnemen aan een thuisgroep, horen we dat graag via deze link. Sommige reeds bestaande kringen gaan door als thuisgroep en tegelijk hopen we dat er een heleboel nieuwe thuisgroepen zullen ontstaan. Wil je een thuisgroep aanmelden, kun je dat hier laten weten! Na opgave gaan we indelen en hoor je z.s.m. in welke thuisgroep je bent ingedeeld.

Over ons

We zijn een kerk in Ede waar jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk die het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat is voor ons dan ook de reden om samen te leren leven als Jezus.

Contact

© Baptistengemeente Op Doortocht