Skip to main content

Dienstenserie: Relativieren?!

10/06/2024

Vanaf zondag 9 juni t/m zondag 7 juli zijn we als gemeente aan de slag met Prediker!

In tijden van toenemende stress, drukte en zorgen om de wereld, willen we als gemeente stilstaan bij relativeren (van onszelf, elkaar, ons leven en onze prestaties) en het vieren van  het goede leven zoals God dat geeft. Na onze blik op een hoopvolle toekomst in de vorige serie, kijken we in deze serie naar het goede van God in het hier en nu.

In het relativeren proberen we de dingen waar we ons in het dagelijks leven (terecht én onterecht) druk om maken te verbinden met het inzicht vanuit de Bijbel via wijsheidsliteratuur. Hoewel wij ons soms heel druk kunnen maken om de tijd waarin wij leven, overziet de Bijbel millennia aan menselijke geschiedenis, specifiek de geschiedenis van het volk Israël. Wie langere tijd oog heeft voor ons menselijke handelen, doorziet daar ook de herhaling in. Zo ook Salomo.

Wijsheidsliteratuur in de Bijbel is zelden een abstracte bezigheid, weggelegd voor cognitief georiënteerde filosofen. Het gaat vaak doorleefde wijsheid die van generatie op generatie wordt doorgegeven tussen ouders en kinderen. Het boek Spreuken volgt deze structuur, maar ook het boek Prediker.

In het vieren willen we leren dankbaar te zijn voor al het goede van God dat ons nu al toekomt in de kleine en grote dingen.

De serie zal daarom een aantal gedeelten uit Prediker volgen en stilstaan bij diverse beelden van het goede leven zoals die daar aan toekomen. Het doel van de serie is om:

Mensen te helpen te berusten en vertrouwen op God door de goede dingen in het hier en nu te doen en te vieren.

Denk en doe mee: zien je zondag!