Skip to main content

Dienstenserie: Over geld gesproken…

08/01/2024

Veel Nederlanders praten niet graag over geld. Hoewel… we zijn daar minstens selectief in. Hoe anderen hun geld besteden, bespreken we graag op verjaardagen. Hoe ‘de overheid’ met ‘ons geld’ omgaat, is een veelgehoorde klaagzang in de kroeg. Maar hoe jij en ik met ons geld omgaan zien we snel als privé en maakt ons al snel ongemakkelijk. In hoeverre raakt ons verlangen te leren leven als Jezus ook onze bank- en betaalrekening?

Waarom moeten we het daarover in de kerk hebben?

  • Het is eerlijk. Jezus heeft het in de Bijbel veel vaker over geld en bezit dan over seksualiteit, om maar iets te noemen. Om te voorkomen dat we graag spreken over de splinter in de ogen van de ander, maar de balk in ons eigen oog niet zien, lijkt het ons goed om met elkaar als gemeente opnieuw te oefenen in een ethisch vraagstuk dat de gehele gemeente aangaat.
  • Het gaat over iedereen. Immers; geld gaat over ons allemaal. Iedere Nederlander, jong en oud, heeft ermee te maken. We realiseren het ons meestal niet, maar we leven in een van de meest welvarende economieën ter wereld[1].
  • Het is actueel. De ons bekende welvaart staat in toenemende mate voor een groeiende groep mensen onder druk. Bestaanszekerheid, inkomensverdeling en welvaart zijn de laatste jaren belangrijke thema’s geweest rondom verkiezingen.
  • Het is Bijbels. In de Bijbel wordt met regelmaat gesproken over de omgang met geld, bezit en rijkdom, en zeker niet uitsluitend negatief. Ook in het onderwijs van Jezus komen geld, bezit en rijkdom regelmatig voorbij.

Voor mensen die samen willen leren leven als Jezus, is het dan ook logisch hierover met elkaar na te denken, in gesprek te zijn en tot (persoonlijke) besluiten en navolging te komen. Het doel van deze serie is dan ook:

Samen nadenken en in gesprek zijn over de rol en invloed van geld en bezit in ons leven en ontdekken wat Jezus daarin van ons vraagt.

Vanaf 14 januari bij Op Doortocht!


[1] Nederland staat wereldwijd op de vierde plek van rijkste burgers ter wereld. Bron: https://nos.nl/artikel/2401433-nederlanders-wereldwijd-op-4de-plek-rijkste-burgers