Skip to main content

Thuisgroep 25 juni – 1 juli 2023

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Neem de tijd om elkaar te verwelkomen en met God jullie ontmoeting te beginnen. Is dit de laatste avond van dit seizoen? Een hele mooie afsluiting gewenst met elkaar!

GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit:

 • Wat ga jij doen deze zomer als je vrij bent? Is er iets waar je naar uit kijkt?
 • Is er ook iets waar je tegen op ziet in de zomer?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (20/60) 

Lees Lucs 8:40-56 met elkaar / OF / Bekijk een aflevering van The Chosen (zie onderstaand)

8  40 Toen Jezus terugkeerde, werd Hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar Hem uit te kijken. 41 Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte Hem mee te gaan naar zijn huis, 42 want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud die op sterven lag; ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. 43 Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – ze had al haar geld aan artsen uitgegeven, maar niemand kon haar genezen – 44 naderde Hem van achteren en raakte de zoom van zijn mantel aan; meteen hield de bloedvloeiing op. 45 Jezus vroeg: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: ‘Meester, de mensen om U heen staan te duwen en te dringen!’ 46 Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft Me aangeraakt, want Ik voelde kracht van Me uitgaan.’ 47 Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor Hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. 48 Hij zei tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter, ga in vrede.’ 49 Nog voor Hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’ 50 Maar Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered.’ 51 Toen Hij bij het huis kwam, stond Hij niemand toe om met Hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje. 52 Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven, ze slaapt.’ 53 Ze lachten Hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. 54 Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: ‘Meisje, sta op!’ 55 Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. 56 Haar ouders waren verbijsterd; Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd.

 • Neem twee minuten om zelf nogmaals de tekst te lezen. Wat valt je op nu je het nogmaals leest?
  Wissel samen uit.
 • Wat je over God in dit gedeelte leest en leert, waar zie je dat terug in andere bijbelgedeeltes?
  Wissel uit waar je overeenkomsten ziet in Gods grote verhaal

OF

Willen jullie op een andere manier de verhalen uit dit gedeelte zien?
Bekijk dan aflevering 5 van seizoen 3 van The Chosen. Deze duurt een uurtje.

https://www.angel.com/watch/the-chosen/episode/796f3aab-c122-4bc1-b0d3-86a1b632edfc/season-3/episode-5/clean-part-2

Bekijk samen de aflevering en wissel uit:

 • Wat voor nieuws heeft dit Bijbelgedeelte je geleerd?
 • Wat je over God in dit gedeelte leest en leert, waar zie je dat terug in andere bijbelgedeeltes?
  Wissel uit waar je overeenkomsten ziet in Gods grote verhaal
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Afgelopen zondag sprak Bea over kwetsbaarheid; naar aanleiding van Lucas 8:40-56. Dit gedeelte gaat over Jairus en de bloedvloeiende vrouw; beide kwamen ze met hun nood bij Jezus. In de openheid. Een man van aanzien, een vrouw die in haar isolement leefde.

 • Herken je je in een personage uit het verhaal? In Jairus of in de vrouw? Als iemand die buiten de massa lijkt te staan, er niet bij hoort? Of in een omstander in de massa, onderdeel van het geheel met ook een verhaal?

 Welke status we ook hebben, we hebben allemaal met onze kwetsbaarheid te maken. De vraag is, wat doen we daar mee?

 • Wat is kwetsbaar in jouw leven? Durf je dat te delen met anderen?
  Wat heb je daarvoor nodig of juist niet?

 Jezus geeft leven, op meer manieren dan de mensen uit dit gedeelte hem vroegen. Hun geloof in Hem redt ze, mag er zijn in plaats van angst lezen we.

 • Ga jij naar Jezus toe met je kwetsbaarheid? Hoe ben je met Hem in wat moeilijk is?
VERDIEP

AFRONDING (20)

Rond samen de avond af met tijd voor gebed.

 • Neem een paar minuten om in stilte met Jezus te delen wat er kwetsbaar is in je leven op dit moment.
 • Sluit gezamenlijk af met gebed. Indien gewenst, deel van wat je met Jezus hebt gedeeld.
 • Dank God voor wat hij jullie als thuisgroep heeft gegeven het afgelopen seizoen.

Een mooie zomer gewenst!

Afronding