Skip to main content

Thuisgroep 16-22 april 2023

Dienstenserie: De Geest van God

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Welkom in een nieuwe dienstenserie met als onderwerp: De Geest van God’. Tot en met Pinksteren verdiepen we ons in wie de Heilige Geest is en hoe het werk van de Heilige Geest bepalend is in ons eigen leven, voor de kerk en in de bouw van ZijnKoninkrijk.

 • Start met gebed. Neem een aantal minuten de tijd om stil te worden.
  Vertel/ vraag in je eigen woorden aan God waar je naar verlangt voor deze ontmoeting.
GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Pinksteren, feestdagen in Nederland. Wat vier jij op deze dagen?
 • Hoe warende pinksterdagen in je kinderjaren?
 • Deel met een of twee mensen waar je naar verlangt voor deze ontmoeting.
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees Mattheus 28:16-20 met elkaar

Mattheus 28-16-20
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. 18 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 • Lees het tekstgedeelte samen door.
 • Wat lees je in dit gedeelte over wie God is?
 • Wat lees je over mensen?
 • Wissel vervolgens uit met elkaar.
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

In het samen leren leven als Jezus speelt de Heilige Geest een allesbepalende rol. De Geest overtuigt, spreekt waarheid, doet je opnieuw geboren worden, woont in je, verandert je, geeft kracht om te getuigen, Hij troost en geeft liefde. De Geest geeft gaven tot opbouw van de gemeente, herstelt mensen en verbindt mensen. De Geest maak dat Gods Woord voor je gaat leven, dat de nood van mensen je beroert en geeft de zekerheid van eeuwig leven.

De afgelopen preek ging over wie de Heilige Geest is in relatie tot de drieeenheid.

 • Met welk beeld van God ben jij opgegroeid?
 • Welke rolverdeling hadden de Vader, Geest en Zoon daarin?

 • Wat heb je geleerd uit de preek? Wat zou je daarmee willen doen de komende tijd?

Naast bovenstaande kenmerken van de Geest is er nog veel meer te noemen en leren. Daarom willen we ons graag de komende tijd in de persoon en het werk van de Geest te verdiepen.

>> Pak een papiertje of laptop en noteer voor bij de afronding:

 • Wat willen jullie de komende tijd leren over de Geest van God?
VERDIEP

AFRONDING (20)

Verzamel in de grote groepen rond samen af.

 • We horen graag van jullie waar jullie meer over willen lerende komende tijd als het gaat over de Geest van God.Willen jullie dit toesturen? Maak een foto van jullie vragen of stuur een digitaal lijstje naar thuisgroep@opdoortocht.nl

 • Neem de tijd voor gebed. Vertel Gods Geest waar jullie naar verlangen. Spreek 2 Korintiërs 13:13 samen uit: 13De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

Hebben jullie tijd over of wil je op een andere manier in gesprek raken over de drieeenheid?
Kijk dan bijvoorbeeld eens de
ze video van The Bible Project:

Afronding