Thuisgroep 26 februari t/m 4 maart 2023

Spreker: Maarten The

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Start jullie samenzijn met welkom en gebed.

GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit:

 • Hoe belangrijk vind jij overzicht in je week? Wat helpt je daarbij?
 • Wat is er deze week (of onlangs) bij jou anders verlopen dan dat je van tevoren had bedacht? Hoe ben je daar mee om gegaan?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees Mattheus 11: 2-6

2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe 3 met de vraag: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 4Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5 blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6 Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

 • De preek ging over bovenstaand tekstgedeelte. Lees nogmaals in stilte de tekst door.
 • Schrijf op, ieder voor zich: hoe vat jij dit tekstgedeelte in één zin samen? Waar gaat dit gedeelte over? Wissel uit.
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Let op: Onderstaand meerdere vragen ter bespreking. Kies gezien de hoeveelheid gesprek die deze kunnen opleveren met elkaar uit op welke vragen je verder in wilt gaan.

Afgelopen zondag ging de preek over hoe je omgaat met geloofstwijfels en omstandigheden die soms anders verlopen dan verwacht.

 • Denk eens aan je werk, school of thuissituatie: Kun jij je een recente gebeurtenis herinneren waar je te maken had met twijfels over een te nemen beslissing?
 • Wat gebeurde er? Wat maakte dat je twijfelde? Hoe ben je tot een beslissing gekomen?

  De uitleg van de preek ging voor een deel over het leven van Johannes de Doper. De bijzondere roeping die hij had al voor zijn geboorte en hoe hij zijn hele leven werd voorbereid op dat ene half jaar van zijn publiekelijke bediening. Maar wanneer hij in de gevangenis zit, begon hij te twijfelen aan het beeld dat hij van Jezus had, de Messias.

  Lees met elkaar Mattheus 3:1-12

  3 1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe 6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 7 Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? 8 Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. 9 En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10 De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11 Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12 Hij houdt de wan in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’

  Probeer met elkaar aan de hand van Johannes’ woorden een beeld te schetsen wat zijn verwachtingen van de Messias waren.

  • Johannes is in vers 2, 7-12 aan het woord, wat valt je op aan zijn boodschap? Wat zeggen deze woorden over de Messiasverwachting die er leefde bij Johannes?

  Lees nogmaals met elkaar Mattheus 3:11-17 en 11:2-6

  Johannes de Doper had aan de ene kant een goddelijk wonder meegemaakt in zijn leven bij de doop van Jezus, maar aan de andere kant zat hij in de gevangenis, hoorde hij over het optreden van Jezus en kon hij zijn beeld van Jezus niet verenigen met zijn omstandigheden, hij werd in zijn diepste overtuigingen aangevochten.

  Maarten vertelde in zijn preek over zijn eigen worstelingen met het beeld van de genezende God en het uitblijven van genezing in zijn eigen leven. Er is een spanningsveld tussen verwachtingen en de realiteit die soms anders loopt.

  • Heb jij wel eens een moment in je leven meegemaakt waarin je jouw beeld van God niet kon verenigen met wat je meemaakte? Of ken jij iemand met zo’n worsteling?
  • Hoe ben je daarmee omgegaan? Wat hielp wel in je worsteling en wat juist niet?

  De woorden van Jezus uit vers 6 zijn zowel een pastorale bemoediging, om zijn werken (vers 5) opnieuw te duiden, als een waarschuwing. Tijdens de preek sprak Maarten over het taboe dat soms heerst in kerken rondom geloofstwijfels.

  • Wat heb jij nodig van anderen, de thuisgroep of de gemeente om eerlijk te mogen zijn over je twijfels? Hoe kunnen anderen jou helpen in jouw worstelingen?
  • Wat is misschien ‘not-done’, waar zou je aanstoot aan kunnen nemen? Kan je duiden wat maakt dat dat zo is?

  Ga hierna terug naar de grote groep

  VERDIEP

  AFRONDING (20)

  Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

  • Wissel kort uit: wat is jullie het meest bijgebleven uit de gesprekken in jullie groepjes?
  • Sluit samen af met gebed of een lied.
  Afronding

  Over ons

  We zijn een kerk in Ede waar jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk die het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat is voor ons dan ook de reden om samen te leren leven als Jezus.

  Contact

  © Baptistengemeente Op Doortocht