Thuisgroep 5 tm 11 februari 2023

Dienstenserie: Geliefde Kerk

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Start jullie samenzijn met welkom en gebed.

GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Hoe schuif je aan vandaag? Wil je iets delen uit je dag?
 • Wat is het leukste stukje dat jij eens op een bruiloft hebt meegemaakt? Wat maakte dat je het leuk vond?
 • Hoe vier jij het allerliefst je verjaardag? Is het iets waar je naar uitkijkt of sla je de dag liever over?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Openbaring 2:18-29 (NBV)

18 Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: “Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons: 19 Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, trouw, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger. 20 Maar dit heb Ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en tot het eten van offervlees verleidt. 21 En hoewel Ik haar de tijd heb gegeven om tot inkeer te komen, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. 22 Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze zich van haar daden afkeren; 23 haar kinderen zal Ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat Ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat Ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. 24 Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg Ik: ‘Ik leg u maar één last op: 25 houd vast aan wat u hebt, totdat Ik kom.’26 Wie overwint en tot het einde blijft doen wat Ik wil, zal Ik macht geven over alle volken. 27 Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld. 28 Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan Mij heeft gegeven. En Ik zal hem ook de morgenster geven. 29 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

 

Openbaring 2:18-29 (The Message)
18 Write this to Thyatira, to the Angel of the church. God’s Son, eyes pouring fire-blaze, standing on feet of furnace-fired bronze, says this: 19 “I see everything you’re doing for me. Impressive! The love and the faith, the service and persistence. Yes, very impressive! You get better at it every day. 20-23 “But why do you let that Jezebel who calls herself a prophet mislead my dear servants into Cross-denying, self-indulging religion? I gave her a chance to change her ways, but she has no intention of giving up a career in the god-business. I’m about to lay her low, along with her partners, as they play their sex-and-religion games. The bastard offspring of their idol-whoring I’ll kill. Then every church will know that appearances don’t impress me. I x-ray every motive and make sure you get what’s coming to you. 24-25 “The rest of you Thyatirans, who have nothing to do with this outrage, who scorn this playing around with the Devil that gets paraded as profundity, be assured I’ll not make life any harder for you than it already is. Hold on to the truth you have until I get there. 26-28 “Here’s the reward I have for every conqueror, everyone who keeps at it, refusing to give up: You’ll rule the nations, your Shepherd-King rule as firm as an iron staff, their resistance fragile as clay pots. This was the gift my Father gave me; I pass it along to you—and with it, the Morning Star! 29 “Are your ears awake? Listen. Listen to the Wind Words, the Spirit blowing through the churches.”

  • Lees het gedeelte uit de NBV nogmaals in stilte. Onderstreep eens wat je opvalt.
  • Lees daarna de vertaling zoals geschreven in ‘The Message’. Wat valt je hierin op?
  • Bespreek: welke verschillen merk je op in de vertalingen? Wat zegt dat je?
   LEES & VERKEN

   VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

   Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

   Bruid

   In de preek afgelopen zondag werd benoemd dat in dit gedeelte Jezus aan het woord is en de bruid voorbereid op Zijn komst en het bruiloftsfeest (zie ook Openbaring 19:7). De bruid is de gemeente, Jezus is de bruidegom.

   • Wat doet dit beeld met jou? In hoeverre zie je de keuzes die je maakt in je leven als voorbereiding op de bruiloftsdag?
   • In hoeverre leef jij met het besef dat Jezus elk moment kan terugkomen? Wat doet dat idee met je?

   Gods woorden kennen

   In het tekstgedeelte lezen we over hoe Izebel als profetes (iemand die woorden spreekt namens God) de bruid laat dwalen. Haar woorden maken de bruid minder mooi. Jezus spreek duidelijk over hoe Hij het hart en de ziel van de mens doorgrond en verlangt naar inkeer. Izebel kiest dit niet en dat heeft een gevolg lezen we.

   • Een dwaallering brengt je van God af. Wat zijn volgens jou dwaalleringen in deze tijd? Hoe ga jij daarmee om?
   • De gemeente in Thyatira wordt geprezen voor haar liefde, trouw, hulpvaardigheid en standvastigheid. Herken je dat in op Doortocht?

   Als Bruid verlangen we ernaar klaar te zijn voor de komst van Jezus. Gods woorden kennen en ernaar leven dat mogen we oefenen, vanuit dat verlangen klaar te zijn voor het bruiloftsfeest. In het oefenen en kennen van wie God is en wat Hij spreekt groeit liefde, trouw, hulpvaardigheid, standvastigheid. Een proces, van samen leren leven als Jezus!

   • Reageer eens op de volgende stelling: ‘als je een volgeling van Jezus bent, wil je graag Gods Woord bestuderen’
   • Wat helpt jou om Gods woorden te kennen? Kan je eens een voorbeeld geven van hoe jij leert over wat de woorden van God zijn en wat ze betekenen?

   Ga hierna terug naar de grote groep

   Wil je meer context bij Openbaring?  De volgende video van the Bibleproject geeft een overzicht van Openbaring H1-11. 

   VERDIEP

   AFRONDING (20)

   Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

   • Wissel kort uit: wat is jullie het meest bijgebleven uit de gesprekken in jullie groepjes?

   • Beeld je eens in: hoe zal het zijn, het bruiloftsfeest, als Jezus zijn bruid komt halen?
    Hoe is het om dat feest te vieren? Die Bruid te zijn?
    • Waar denk je dan aan?
    • Wat voor beeld heb je erbij?
    • Waar verlang je dan naar?

   • Sluit af met een (kring)gebed en noem bijvoorbeeld hardop naar Jezus waar je naar uitziet als Hij komt.
   Afronding

   Over ons

   We zijn een kerk in Ede waar jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk die het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat is voor ons dan ook de reden om samen te leren leven als Jezus.

   Contact

   © Baptistengemeente Op Doortocht