Thuisgroep 22 tm 28 januari 2023

Dienstenserie: Geliefde Kerk

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Start jullie samenzijn met welkom en gebed. We geloven dat God aanwezig is in jullie ontmoeting. Dat Hij jullie hoort en spreekt op verschillende manieren. Wat zouden jullie hem aan de start van jullie samenzijn willen vragen? Wat zou je met Hem willen delen?

Maak bijvoorbeeld gebruik van de volgende vorm:

 • Neem kort de tijd om voor jezelf in een woord of zin te bedenken:
  ‘ik verlang naar ….    met/van God in deze ontmoeting’
 • Spreek samen een kringgebed uit. Iemand begint met: ‘Heer wij verlangen naar.. ‘
 • Vervolgens spreekt ieder een kort woord of zin uit en rond de laatste persoon het gebed af.
GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit:

 • Heb jij een bijnaam? Wie heeft je die gegeven? Vind je die bij jezelf passen?
 • Wat voelde voor jou als een overwinning in de afgelopen twee weken?
 • Is er een vraag waar je maar geen antwoord op kunt vinden met God?
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees Openbaring 2:12-17 met elkaar.

2 | 12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: “Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: 13 Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. 14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 15 Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 16 Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. 17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.”

 • Lees nogmaals het gedeelte in stilte. Onderstreep of schrijf op: welk woord of welke zin roept vragen bij je op/ spreekt je aan?
 • Bespreek wat jullie op is gevallen. Of benoem eens wat je met name is bijgebleven over dit gedeelte vanuit de preek van zondag.
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

Bekijk nogmaals vers 12-16 van Openbaring 2.

 • De gemeente in Pergamum blijft trouw aan Jezus, te midden van vervolging en de dood van een medechristen in hun stad (13). Tegelijkertijd omarmen sommigen van hen een andere leer (14,15). Hoe kan het denk je dat die twee dingen naast elkaar kunnen staan in een gemeente?  

 • Zie je wel eens in je eigen leven dat je standvastig & toegewijd bent aan Jezus maar dat er ook dingen zijn die je afhouden van God?
  • Waarin zie je dat?
  • Zie je de dingen die je van God afhouden ook als afgod?

   In het tekstgedeelte lezen we over de troon van Satan en over de Geest die tot de gemeenten spreekt. In de preek ging het ook over de geestelijke wereld om ons heen. Dit gedeelte roept de gemeente van Pergamum op te onderscheiden en blijven bij wat ze hebben geleerd over Jezus en niet naar de leer van anderen te leven.

   • In hoeverre is onderscheiden iets waar jij bewust mee leeft en mee bezig bent? Kan je daar iets over vertellen?
   • Hoe kan je elkaar helpen als thuisgroep in het onderscheiden en kiezen voor de dingen die je helpen dicht bij God te blijven?

   In het laatste deel van de tekst lezen we: ‘Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.’

   • Wat zegt die belofte je over God?
   • Wat doet die belofte met jou?


   Rond samen af en ga terug naar de grote groep.

   Wil je meer context bij Openbaring?  De volgende video van the Bibleproject geeft een overzicht van Openbaring H1-11. 

   VERDIEP

   AFRONDING (20)

   Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

   • Hoe is deze avond voor je geweest? Is er nog iets dat je wilt benoemen?
   • Hoe kunnen jullie elkaar helpen dicht bij God te blijven?
    • Zou je hierin concreet iets in willen oefenen met iemand uit de groep?
   • Sluit af met gebed of een lied
   Afronding

   Over ons

   We zijn een kerk in Ede waar jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk die het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat is voor ons dan ook de reden om samen te leren leven als Jezus.

   Contact

   © Baptistengemeente Op Doortocht