Thuisgroep 8 – 14 januari 2023

Dienstenserie: Geliefde Kerk

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • laptop / telefoon

 • pen & papier

GEBED & WELKOM (5)

Het goede van God gewenst voor ieder van jullie in 2023 en voor jullie samen als thuisgroep! We beginnen deze week aan een nieuwe dienstenserie: Geliefde Kerk. Een serie die ingaat op de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring. Wat kunnen we leren van deze brieven? Hoe helpt het ons om samen te leren leven als Jezus? Vandaag de start met de brief aan de gemeente te Efeze!

 • Start jullie samenzijn met gebed
 • Proost samen op het nieuwe jaar en maak een leuke groepsfoto (deel hem in de Op Doortocht app!).
GEBED & WELKOM

CHECK-IN (10)

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen (benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als groep).  

Wissel uit: 

 • Een januari-dip of een frisse start? Hoe ga jij meestal het nieuwe jaar in?
 • Waar wil je in dit jaar meer van, en waar minder van?
 • Sluit af met gebed en deel met God waar jullie met Hem naar verlangen in 2023.
CHECK-IN

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15) 

Lees Openbaring 2:1-7 met elkaar.

2 | 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: “Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt: 2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. 3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. 4 Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. 6 Het pleit echter voor u dat u net als Ik de praktijken van de Nikolaïeten verafschuwt. 7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.

 • Lees nogmaals het gedeelte ieder in stilte.
 • Onderstreep of schrijf op: welk woord of welke zin springt er voor je uit?
 • Deel met elkaar waarom dit je opvalt.
LEES & VERKEN

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (35) 

Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen. (Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep). 

In Openbaring 2:1-7 lezen we over een visioen dat Johannes heeft gekregen van Jezus. Hij krijgt de vraag de gemeente in Efeze te schrijven en ze op te roepen tot inkeer te komen. Efeze wordt in dit gedeelte geprezen om haar standvastigheid, toewijding in het geloof, het doorstaan van beproevingen; ze weren dwaalleer met volharding. Toch wordt benoemd dat ze van grote hoogte gevallen is. Waarom? Ze hebben de liefde van weleer, de eerste liefde opgegeven.

 • Wat wordt er bedoeld met de ‘liefde van weleer’ denken jullie?
 • Wat is er veranderd in jouw geloof ten opzichte van ‘vroeger’? Hoe waardeer je dat? Ben je er blij mee of juist niet?

Efeze wordt geprezen om haar toewijding. Johannes roept hen op zich weer toe te wijden aan hun eerste liefde. In vers 5 lezen we: bedenk, bekeer en doe. Doe weer als vroeger. Breng de liefde terug.

Lees samen 1 Korinthe 13. >> Paulus schrijft dat alle goede werken gedaan in de naam van Jezus Christus geen waarde hebben, als daarbij geen sprake is van liefde.

 • Welke les kunnen we uit de brief aan Efeze en de brief aan Korinthe leren als het gaat om het spanningsveld tussen leer & liefde? Tussen religie en relatie?
 • Wat is de ander in de gemeente liefhebben volgens jou? Hoe ziet dat er concreet uit?
 • Wat is iets in jouw leven of in gemeente waarvan je je kan voorstellen dat Jezus zegt bedenk, bekeer, doe? Schrijf het eventueel eens op:

Bedenk…


Bekeer…


Doe…


Wil je meer context bij Openbaring?  De volgende video van the Bibleproject geeft een overzicht van Openbaring H1-11. 

VERDIEP

AFRONDING (20)

Verzamel in de grote groep en sluit de avond samen af. 

 • Wat willen jullie als thuisgroep vasthouden in het toegewijd liefhebben van elkaar? Schrijf eventueel op in steekwoorden en pak het er op een volgend moment bij, of maak er bijvoorbeeld een moodboard van!
 • Sluit samen af met gebed of een lied.
Afronding

Over ons

We zijn een kerk in Ede waar jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk die het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat is voor ons dan ook de reden om samen te leren leven als Jezus.

Contact

© Baptistengemeente Op Doortocht