Thuisgroep 11 t/m 17 december 2022

Dienstenserie: Geef Kostbaar Licht

Je bekijkt een toolbox van één van onze thuisgroepen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te leren leven als Jezus. Dat doen we o.a. in thuisgroepen. Maak je daar nog géén deel van uit? Stuur een e-mail naar thuisgroep@opdoortocht.nl om je aan te melden.

Was je niet in de dienst? Dan kun je deze hier terugkijken!

Dit heb je nodig:

 • Bijbel

 • Telefoon of laptop

 • Geluidsboxje

Thuisgroep 11 tm 17 december 2022

GEBED & WELKOM (5) 

Begin met gebed of zing samen een lied. Sta stil bij Gods aanwezigheid in jullie midden.

Gebed & Welkom

CHECK-IN (15)

(Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 a 4 personen) 

Marijn deelde afgelopen zondag over het ‘reeds’ en ‘nog niet’ waarin we leven. We leven in de verwachting van Gods gehele afrekening met het duister. God is met ons, Jezus kwam en overwon het kwaad, daarmee gingen veel beloften van God in vervulling (reeds). Maar duisternis is nog aanwezig in ons leven. Er zijn beloften van God die nog vervuld zullen worden (nog niet). De Heilige Geest is in ons, leidt ons, wijst naar Jezus en de hoop die hij geeft. Af en toe proeven we van dat wat komen gaat. 

Deel met elkaar  

 • Heb jij wel eens een stukje ‘hemel op aarde’ ervaren in je leven? Dat Jezus overwinning op het kwaad je eigen leven raakte? Kan je iets delen over wanneer dat was en hoe dat je hoop geeft?  

Sluit dit moment af met een kort gebed. Vraag God dat jullie Hem en elkaar mogen leren kennen in hoe het leven is te midden van het ‘reeds’ en ‘nog niet’. Sluit weer aan bij de grote groep. 

CHECK-IN (15)

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (15)

Lees samen het Bijbelgedeelte van afgelopen zondag: Openbaring 21:22-27 

 • Wat lees je in dit gedeelte over wie God is?  
 • Wat lees je in dit gedeelte over (kostbaar) licht?  
Lees & Verken

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (45)  

(Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen) 

Inhoud 2

God Kostbaar Licht

We startten deze serie met Genesis: over God die aan het begin aanwezig was, licht bracht in de duisternis. Vorige week zondag in het verhaal van Bram en Jesaja hoorden we dat God hoop is in onze duisternis. Hij is aanwezig. In Openbaring 21 schrijft Johannes dat God Licht zal zijn. Hij schetst aan een kerk in verdrukking: hou vol, het Licht zal overwinnen en alles overheersen. Het Licht van God duidt Zijn aanwezigheid. Hij die is, was en zal zijn.  

>> In het Oude Testament lezen we over de tempel, de plek waar God is en de mensen ontmoet. 
>> In Openbaring spreekt Johannes over hoe er geen tempel meer zal zijn. God en het Lam zullen tempel zijn.
>> Wij leven in de periode die uitziet naar die toekomst. In het ‘reeds’ en ‘nog niet’ is de gemeente de tempel. Als Op Doortocht mogen we vooruitgrijpen op wat God straks gaat doen. Mogen we, door de Heilige Geest, nu al een stukje van die aanwezigheid van God vormgeven door te leren leven als Jezus. Met en voor elkaar als Jezus te zijn, licht te zijn.   

Bespreek met elkaar (10)  

 • Is de thuisgroep, de gemeente Op Doortocht een plek waar je God ontmoet en Zijn licht ervaart?   
 • Hoe zal dat zijn denk je, dat God & het Lam de tempel zijn? 
God kostbaar Licht

Verbeeldingskracht

De Narnia reeks van C.S. Lewis sluit af met het boek ‘het laatste gevecht’. In de laatste paragraaf staan de hoofdpersonen uit het verhaal bij Aslan. Ze zijn bang uit Narnia weer naar hun eigen wereld gestuurd te worden. Aslan zegt ze niet bang te zijn, dat die tijd voorbij is, hun leven in de eigen wereld afgelopen. Vervolgens schrijft Lewis:   

‘En terwijl Hij sprak zag Hij er in hun ogen niet langer uit als een leeuw. De dingen die daarna begonnen te gebeuren waren zo indrukwekkend en prachtig dat ik ze niet op kan schrijven. Voor ons is dit het einde van de kronieken van Narnia. Maar voor hen was het nog maar het begin van het echte verhaal. Hun hele leven in deze wereld en al hun avonturen in Narnia waren niet meer dan de omslag en titelpagina geweest. Nu begonnen ze eindelijk aan Hoofdstuk Eén van het Grote Verhaal dat niemand op aarde nog gelezen heeft, dat voor eeuwig door blijft gaan en waarin ieder hoofdstuk nog mooier is dan het vorige.’   


Beeld in en deel met elkaar   
Lewis neemt ons met zijn verbeeldingskracht mee in zijn verlangen naar iets prachtigs. Openbaring doet dit ook. Het wekt een verlangen naar iets prachtigs. Het nodigt ons uit voorbij het ‘reeds’ te kijken naar het ‘nog niet’.   

 • Neem even de tijd, sluit eventueel je ogen als dat je helpt. Beeld je eens in: wat zou er veranderen als Openbaring 21 nu werkelijkheid wordt in je leven?  
  • Waarin word je dan getroost?  
  • Wat is dan heel dat nu stuk is?  
  • Waar wordt dan mee afgerekend?  
 • Waar ervaar jij persoonlijk het ‘nog niet’ in je leven? Hoe ga je daar mee om?
   • Deel dit (waar mogelijk) in je groepje 
   Verbeeldingskracht

   Verwachtingsvol

   Verwachtingsvol zijn naar de tijd waarin Gods Licht volledig is doorgebroken, te midden van het contrast van ons leven nu, is iets dat we niet alleen kunnen. We mogen samen uitzien naar wat komt. Elkaar hoop en steun geven als het zwaar en moeilijk is. Wijzen op waar we iets te leren hebben in leven als Jezus. Waar we licht kunnen zijn voor anderen die Hem niet kennen. Samen Gods tempel zijn. Elkaar kennen in hoe de ‘reeds’ en ‘nog niet’ er voor ons uitziet en daarin hoopvol onderweg zijn. Op Doortocht. 

   Spreek uit   
   Gods tempel. Samen vormen we een plek waarin we God ontmoeten met onze aanbidding, verlangens en vragen. Waar we verwachtingsvol zijn, Zijn aanwezigheid zoeken en naar elkaar uitspreken wat God heeft beloofd.   

   Je hebt net van elkaar gehoord hoe het contrast van ‘reeds’ en ‘nog niet’ zichtbaar wordt in jullie leven. Hoe de ander hoopt dat God daarin dingen zal veranderen. De duisternis heeft geen toekomst bij God. Daar mogen we aan vasthouden, ook als we nu het donker ervaren.  

   • Spreek uit naar God wat je gelooft voor de persoon rechts van je. Begin met ‘Er komt een dag..’. Bemoedig elkaar met dat wat God beloofd heeft.   

   Rond met het uitspreken van die verwachting en hoop de tijd in je kleine groep af. 

   Verwachtingsvol

   AFRONDEN (15)

   Is er nog iets dat goed is om te delen in de grote groep?   

   Hoe willen jullie als groep vasthouden aan Gods beloften de komende tijd?  Is er een gedachte/ belofte/ gebed dat jullie meenemen de komende week in?  

   Luister een van onderstaande liederen of vraag of iemand uit de groep een lied heeft dat geluisterd kan worden ter afsluiting.  

   Afronding

   Over ons

   We zijn een kerk in Ede waar jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk die het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat is voor ons dan ook de reden om samen te leren leven als Jezus.

   Contact

   © Baptistengemeente Op Doortocht