Advent: Geef kostbaar licht

21/11/2022

Voor veel mensen is advent de gezellige tijd richting kerst. Juist in de donkerste maanden van het jaar nodigen winkels, huizen en horeca ons met sfeervolle lichtjes in het donker. Voor christenen is advent een periode van voorbereiding op de komst van Jezus. Voor christenen is advent een periode van voorbereiding op de komst van Jezus. Een tijd van verlangen naar kostbaar licht in de duisternis die ons soms kan overspoelen.

Voor veel mensen is de wereld afgelopen jaren steeds donkerder geworden. Sinds corona zijn we overvallen door een opeenstapeling van crises die stuk voor stuk uitzichtloos kijken. Intussen proberen we de onrust een plek te geven: zoeken we hoop, troost en perspectief. Er zijn nog maar weinig plekken waar dat geboden wordt, of waar de wanhoop hardop mag klinken. Om de economie te ‘redden’, wordt goedkope gezelligheid ingezet, koop, geef uit, vier! Om in januari te ontdekken dat het allemaal tijdelijk was. Welk licht heeft blijvende waarde, is kostbaar?

Juist in het donker klinkt de smeekbede aan God: Geef kostbaar licht.

  • Geef. Omdat het een smeekbede is aan God in moeilijke tijden.
  • Kostbaar. Omdat het geen vaag en abstract begrip is, maar in Jezus identiteit krijgt en naar Hem verwijst, omdat licht in Jezus waarde krijgt.
  • Licht. Omdat het sterker is dan het kwaad, hoop en zicht geeft op de situaties in onze levens en deze wereld.

We zullen tijdens deze periode met elkaar dit lied zingen. Oefen gerust mee!

Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,
dat wij Christus kennen voor altijd.
Geef, heil’ge liefde, uw overvloed,
doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
Leer Gij ons te bouwen op die Getrouwe,
die ons ’t vaderland heeft doen aanschouwen.
Kyrieleis. (2x)

Geef, hoogste Trooster in alle nood,
dat wij nimmer vrezen schand’ of dood,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis. (4x)

Over ons

We zijn een kerk in Ede waar jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen zich thuis voelen. Samen proberen we vorm te geven aan een betekenisvolle kerk die het leven van onszelf en van anderen verrijkt. Dat is voor ons dan ook de reden om samen te leren leven als Jezus.

Contact

© Baptistengemeente Op Doortocht